Vizyonumuz

Başkent Üniversitesinin vizyonu uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

Yönetim

Başkent Üniversitesinin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet HABERAL

Başkent Üniversitelilerin birinci görevi daha çok çalışarak ülkemizi ATATÜRK’ÜN çizdiği yolda,...

Başkent Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ

Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmiş olan Başkent Üniversitesi, kaliteli eğitim olanakları...

Yönetim ve Başkent Üniversitesi

Başkent Üniversitesi'nin misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda bir yönetim anlayışı ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Misyonumuz

Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Tarihçe

Tarihçemiz

Kurumsal Gelişme

Başkent Üniversitesi,  Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfını, 1982’de...

Yerleşme Düzeni

Üniversitemiz sağlık ve eğitim kuruluşları tüm ülkede ve yurt dışında.

Başkent Amblemi

Amacımız:  Bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yeteneklerine sahip;  sağlık, insan bilimleri,...

Neden Başkent?

Temel Yaklaşımımız ve Değerlerimiz

Amaçlarımızın vizyonumuza yönelik olması gerektiği düşüncesiyle; Amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak üstün...

Study in Turkey

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere ulaşabileceği bir platform olan `Study in Turkey', `Key for Future (Geleceğin...

Neden Başkent Üniversitesi

Anaokulundan doktoraya, öğrencilikten iş hayatına, Başkent Üniversitesi bir ailedir.