Öğrenci İşleri

#

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, ğrencilerinin kayıt işlemlerinden başlayarak mezuniyetine kadar geçen süre içindeki akademik ve idari her türlü bilgi ve belgenin nitelikli bir şekilde hazırlanması, muhafazası ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamaktadır. Yeni öğrenci kesin kayıtları, kayıt yenileme, ders kayıtları, kayıt silme, kayıt dondurma, disiplin cezaları, öğrenci notları, öğrenci kimlik kartı, mezuniyet işlemleri, özel yetenek sınavı başvuruları, yatay geçiş ve üniversite içi geçiş başvuruları, öğrenciye ait her türlü belgenin hazırlanması ve öğrenci özlük dosyalarının aktif halde sürekliliğin sağlanması işlemlerini yürütür.