Kurumsal Gelişme
Başkent Üniversitesi,  Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfını, 1982’de Diyaliz Merkezini, 1985’te ilk hastaneyi ve 1986 yılında Haberal Eğitim Vakfını kurmasının ardından; yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacı ile 14 Eylül...
Yerleşme Düzeni
Üniversitemiz sağlık ve eğitim kuruluşları tüm ülkede ve yurt dışında.
Başkent Amblemi
Amacımız:  Bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yeteneklerine sahip;  sağlık, insan bilimleri, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle...