Başkent Amblemi

#

Tarihçe

Amacımız: 
Bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yeteneklerine sahip; 
sağlık, insan bilimleri, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlere sahip çıkan; çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. 
 

Başkent Ambleminin Anlamı:
Bilim, Başkent Üniversitesinde Toplanır ve Oradan Yayılır.