Kurumsal Gelişme

#

Tarihçe

Başkent Üniversitesi,  Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfını, 1982’de Diyaliz Merkezini, 1985’te ilk hastaneyi ve 1986 yılında Haberal Eğitim Vakfını kurmasının ardından; yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacı ile 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3961 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Üniversitemizin amacı, bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma becerileri gelişkin;  sağlık,  eğitim,  beşeri bilimler,  hukuk,  iletişim,  sanat,  çevre,  endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı;  mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı;  rekabete açık;  uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevreye duyarlı insanlar yetiştirmektir.

1994-1995 eğitim-öğretim yılında,  Tıp Fakültesi  (Tıpta Uzmanlık Eğitimi),  Hemşirelik Yüksekokulu ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Meslek Yüksekokulu programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini Bahçelievler semtinde sürdürürken, aynı dönemde Ankara-Eskişehir Devlet Yolu 20. km’de, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünün yapımına başlanmış ve 1995-1996 eğitim–öğretim yılı itibariyle hizmete açılmıştır.

Kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık eğitiminin ülkemizin farklı bölgelerindeki sağlık sorunlarının çözümünü de içerecek şekilde geliştirilmesi amacı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin ilki 1994’de İzmir’de açılmıştır.

1998-1999 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora programı açılarak üniversite bünyesinde lisansüstü eğitime geçilmiştir. Ayrıca, bu eğitim-öğretim yılının sonunda, Ankara’da Ayşeabla Koleji, Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları adı ile bünyemize katılmıştır. Böylece anaokulundan, doktora derecesine kadar eğitim zincirinin tüm halkaları tamamlanmıştır.

1994 yılında başlayan eğitim-öğretim faaliyetleri Başkent Üniversitesinde; 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 6 Meslek Yüksekokulu, 7 Enstitü ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile yürütülmektedir.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, Üniversitemiz bünyesinde araştırma ve uygulama ya yönelik aşağıdaki merkezler bulunmaktadır. 2017 yılında Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçmiştir.

Afet Eğitim ve Müdahale Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama Merkezi
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi
Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi
Kadın, Çocuk ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi
Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi
Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ölçübilim ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Stratejik Araştırmalar Merkezi
Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türk Dili, Edebiyat ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Üretim ve Araştırma Merkezi
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemizin sağlık araştırma ve uygulama merkezleri ise:
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi
Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen diğer birimler:
Kalite Yönetim Temsilciliği
Kariyer Yönlendirme Merkezi
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü
Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü
Ekin Ön Kuluçka Merkezi
Orkestra Akademik Başkent
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi
 

Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü başta olmak üzere üç kampüste eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.  Üniversitenin uygulama otelleri  olan; Kızılcahamam Patalya Termal Resort ve Gölbaşı Patalya Lakeside Resort Otelleri, üniversitemiz  öğrencilerinin  eğitim  faaliyetleri  çerçevesindeki  uygulamalarına  yönelik hizmet vermektedir.

Sağlık  ve  eğitim  faaliyetlerinde  ISO  Kalite  Belgesi  alan  ilk  Vakıf  Üniversitesi  olan Üniversitemiz,  New  York  2013  Uluslararası  Kalite  Zirvesinde  Altın  Kalite,  Paris  2015 Uluslararası Kalite Zirvesi Platin Kalite Ödülü, 2016 Frankfurt Avrupa Toplantısında Kalite ve Teknoloji ödüllerini almıştır.

Üniversitemiz sağlık ve eğitim faaliyetleri kuruluşundan bu yana uluslararası ISO 9001 standartları çerçevesinde yürütülmektedir. 2017 yılında gerekli değerlendirmeler sonucunda TS-EN-ISO-9001 Kalite Sistem Belgesi:2015 Versiyonuna geçilmiştir.

Akademik Programlarda Yeniden Yapılanma Çalışmaları (Bologna Süreci) kapsamında Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketine sahip olan Üniversitemiz, 2017 yılında Tıp Fakültesinde UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) reakreditasyonu, Adana Erişkin Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT) reakreditasyonu, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı ve İleri Evre Over Cerrahisi Merkezi ESGO (European Society of Gynecological Oncology) tarafından akredite edilmiştir. Önceki yıl iki bölümde sahip olunan EUR-ACE Etiketi ve MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonu Mühendislik Fakültesi tüm programları için alınmıştır.

Üniversitemizde Bologna Süreci kapsamında Diploma Eki çalışmaları tamamlanarak, Yükseköğretim    Kurulu    Başkanlığı    onayı    ile    2005 -2006    yılından    itibaren    tüm mezunlarımıza   Diploma   Eki   verilmeye   başlanmıştır.   2012-2013   akademik   yılından itibaren de mezunlarımıza verilen diploma eklerinde Europass Etiketi kullanılmaktadır. Üniversitemiz, Diploma Eki Etiketi ve AKTS Etiketi ile Avrupa Yükseköğretim Alanının içindeki yerini almıştır.