Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi
Deney Hayvanları Üretim Ünitesi: Bağlıca Kampüs'ü içerisindeki özel binasında faaliyetlerini sürdüren bu birimde çağdaş koşullara uygun olarak deneysel amaçlı fare, rat, hamster, kobay ve tavşan türü deney hayvanlarının üretimi ve yetiştirilmesi yapılmaktadır. Tıp Fakültesi ve diğer üniversiteler kapsamındaki...
Koordinatörlükler
Koordinatörlükler Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü (AR-GE) Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO) Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü (BTU) Eğitim Planlama ve İş Geliştirme Birimi Farabi Koordinatörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü...
Diğer İdari Birimler
Diğer İdari Birimler Ulaşım Hizmetleri Kalite Yönetim Temsilciliği Güvenlik Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Basım ve Yayın Birimi Kurum Ev İdaresi Santral Ünitesi Sivil Savunma Amirliği İş Güvenliği ve Sağlığı Birimi
Daire Başkanlıkları
Daire Başkanlıkları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Merkezler
Merkezler Afet Eğitim Müdahale Uygulama ve Araştırma Merkezi Ali Şîr Nevâ’î Araştırma Merkezi Atatürk İlkeleri Uyg. ve Araş. Merk.(ATAMER) Ceza, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Kriminoloji Araş. ve Uyg. Merk. (CEKAMER) Deney Hayvanları Üretim ve Araş. Merk. Dil Araştırma ve Uyg. Merk. (BÜDAM) Eğitim ve Danışmanlık Hizm. Merk. (BEDAM) Ekin Ön...
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuş ve bütün öğrencilerimizin dosyaları bu merkezde toplanmıştır. Öğrenci belgelerinin hazırlanması, Öğrenci kimliklerinin hazırlanması, Not Dökümlerinin ( Transcript ) hazırlanması, Öğretim ücretlerinin...
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilişim Hizmetleri Öğrenciler E-posta Okuma Servisi Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS) Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) E-posta Nasıl Kullanılır?  Kişisel Web Sayfası İşlemleri Şifremi Unuttum Şifre Değiştir   Akademik/İdari E-posta Okuma Servisi Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) ABTA / Performans Veri...
BEDAM Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi
Eğitim merkezleri tarafından yapılan eğitimlerin mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Mesleki eğitimleri ise, sertifika gerektiren mesleklere / unvanlara yönelik eğitimler de sertifika gerektirmeyen mesleklere / unvanlara yönelik eğitimler olarak planlanmaktadır. Her iki alana yönelik açılan eğitim programlarımız...