Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

#

İdari Birimler

Bilişim Hizmetleri

Öğrenciler
E-posta Okuma Servisi
Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS)
Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS)
E-posta Nasıl Kullanılır? 
Kişisel Web Sayfası İşlemleri
Şifremi Unuttum
Şifre Değiştir

 

Akademik/İdari
E-posta Okuma Servisi
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS)
ABTA / Performans Veri Girişi
Şifremi İşlemleri 

 

Genel
eduroam Kablosuz Ağ Bağlantısı Nasıl Yapılır?
Dönemlik Açılan Dersler ve Sınıf Listeleri 
Ders Katalogları 
Akademisyen Listesi 
Yardım Masası 
 

Mail Kotanızın Dolmaması için Yapılması Gerekenler
Sertifika Sorunu için Yapılması Gerekenler
Java Sertifika Sorunu için Yapılması Gerekenler


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi'nin sağlık, akademik, araştırma ve idari birimlerine yüksek teknolojide bilişim hizmeti sunmaktadır. Yazılım, network ve sistem grupları olarak yapılanmış olan birimimiz, aktüel bilgi ve iletişim teknolojilerini Üniversite bünyesinde tümüyle gerçekleştirmiştir. 

Eğitim alanında, Bağlıca kampusumuzde gigabit ethernet teknolojisini içeren, yüksek hızlı bir ana omurga ağ altyapısını oluşturmaktadır. Farklı coğrafik bölgelerde bulunan ünitelerimiz bu ağ üzerinden birbirine bağlanarak güvenli ve verimli bir bilgi entegrasyonu sağlanmıştır. 

Eğitim, öğretim ve araştırma süreçleri kampus genelinde, her birinde güncel teknolojide bilgisayarın olduğu ses ve görüntü cihazlarıyla donatılmış laboratuarlarda yürütülmektedir. 

Üniversite bünyesindeki sunucu bilgisayarlar sistem grubu tarafından internet, e-posta, araştırma, eğitim-öğretim ve Otomasyon projesi süreçlerinde güvenlikli olarak sürekli hizmette tutulmaktadır. 

ISO standartlarında hizmet veren birimimiz yazılım grubunun geliştirdiği Öğrenci İşleri Otomasyonu, Kolej Otomasyon Sistemi ile öğrencilerimizin bütün akademik ve özlük işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

Birimimiz eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli yazılımların temin edilmesi, kurulması, lisans işlemlerinin takip edilmesi, mevcut PC parkının sürekli işler halde tutulmasını, bilgi güvenliğinin sağlanması faaliyetini de yürütmektedir. 

Öğrencilerimize yönelik sosyal etkinliklere büyük önem veren birimimiz çok sayıda öğrenci topluluğuna internet ortamında kendi sitelerini kurma ve yayınlama olanağını vermiştir. Üniversitemiz ana sayfası www.baskent.edu.tr adresinden öğrenci topluluklarının kendi faaliyetlerini bütün dünyaya tanıttıkları web sitelerine ulaşabilirsiniz. 

Öğrencilerimize kayıt yaptırdıkları andan itibaren e-posta ve kişisel web sayfalarını internet üzerinden yayınlama hizmeti verilmekte ve e-posta adresleri mezuniyetlerinden sonrada aktif tutularak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyerleri için bağlantılarının sürmesi sağlanmaktadır. 

Bilgi işlem Daire Başkanlığı Sağlık Birimleri Bölümü Kurumumuza bağlı Hastane ve Sağlık tesislerinde kullanılmakta olan bilgisayar teknolojisinin sevk ve idaresi amacıyla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Grubu, Destek Grubu, Network Grubu biçiminde yapılanmıştır. 

Bilgiye hızlı, güvenli ve kolay erişebilme unsurlarını taşıyan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Ankara, Adana, Alanya, İzmir, İstanbul ve Konya hastaneleri arasında kurulu bulunan Geniş Alan Ağı (WAN) üzerinde çalışmaktadır. Sistemiz bu yapısıyla dünya üniversiteleri arasında en büyük ağ sistemine sahip üniversite hüviyetine kavuşacaktır. Birimimiz 7 gün 24 saat kesintisiz çalışma desteği sunmaktadır. 

Güncel teknolojiye uygun sunucu bilgisayarlar ve network cihazlarının fiziksel altyapısını oluşturduğu, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nin unsurları, sağlık birimlerimizde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına verilen hizmetlerin zamanında, eksiksiz ve doğru biçimde sunulması, işlem aşamasında gereksiz zaman kayıplarının önlenmesi, hastaneler içerisinde iletişimin elektronik ortamda yapılması, üniteler arasında evrak dolaşımının hastalar tarafından değil bilgisayar sistemleri tarafından sağlanmasını içermektedir. Bunun yanında hizmet ve ürün kaçaklarının önlenmesi , iş verimliliğinin ölçülmesi, verilen hizmetlerin finansal dönüşümlerinin hızlandırılması, hata ve ihmallere yol açan iş akışlarının ortadan kaldırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, maliyetlerin kontrol edilmesi ve düşürülmesi, insan, cihaz ve materyal planlamasının mümkün kılınması, kalitenin sürekli biçimde artırılması ve devamlılığının sağlanması hususlarında büyük ilerlemelerin kaydedilmesi, böylece medikal, idari ve finansal bilgilerin entegrasyonu hastalarımıza daha kaliteli tedavi hizmeti vermemizi sağlamıştır. 

Kaliteli tedavi hizmetinin vazgeçilmez bir unsuru olan en son medikal araştırma sonuçlarına doktorlarımızın erişmesi için medikal veritabanları kullanımı ve erişim için internet hizmeti, e-posta her an ulaşılabilir tutulmaktadır. Bunun yanında hastanelerimiz genelinde doktorlarımızın gerek yurt içi gerekse yurtdışı eğitim ve seminer faaliyetleri hazırlıklarında yazılımsal ve donanımsal olarak destek hizmeti verilmektedir. 

Görevimiz, sürekli gelişmekte ve büyümekte olan sağlık birimlerimizde "bilgisayar çağının" bütün kolaylıklarından ve avantajlarından istifade edilmesini sağlamaktır.Sürekli gelişen teknolojiyi takip etmek ve mevcut kurulu altyapı üzerinde teknolojik yeniliklerin uygulanmasını sağlamak temel ilkemiz ve başlıca hedefimiz olmuştur.Görevimizi yerine getirirken öncelikli olarak verilerin en güvenli ve uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde mevcut verilere en hızlı biçimde ulaşılması, işlenmesi konularına ilişkin yöntemleri sürekli geliştirmekteyiz. 

İletişim 

Adres:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. km 06790 Etimesgut/Ankara 

Telefon: (+90) 312 246 66 66 
E-Posta: bidb@baskent.edu.tr 

Adres:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sağlık Birimleri Bölümü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Fevzi Çakmak Cad. 10 Sokak No:45 Bahçelievler /ANKARA 

Telefon: (+90) 312 212 68 68 /1500 
Faks : (+90) 312 215 22 57