Başkent Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ

#

Yönetim

Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmiş olan Başkent Üniversitesi, kaliteli eğitim olanakları ile dinamik, çağdaş bir üniversitedir. Öğrencilerimize sağladığımız özgür eğitim ortamıyla hem ülkemizde hem de dünyada tercih edilen bir “Dünya Üniversitesi” olan Başkent Üniversitesi, bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yeteneklerine sahip, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.