Başkent Üniversitesi'nin İlkleri

#

Neden Başkent?

İlk’lere İmza Atan Başkent Üniversitesi’nden Bazı Örnekler

 • Başkent Üniversitesi, Türkiye’de sağlık alanında eğitim veren ilk Vakıf Üniversitesi’dir.
 • Başkent Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı’ndan sonra sağlık hizmeti veren birimleri ile en kapsamlı hizmeti sağlayan ilk üniversite ve kuruluştur.
 • Başkent Üniversitesi, eğitim kurumları ile en kapsamlı hizmeti sağlayan ilk üniversitedir.
 • Başkent Üniversitesi Altın Kalite Ödülü alan ilk vakıf üniversitesidir.
 • Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, ilk ISO kalite belgesini alan Vakıf Hastanesi olma özelliği taşımaktadır.
 • Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi kurulan ilk Vakıf Üniversitesi’dir.
 • Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için tıp fakültelerinde verilen tıp eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve niteliğinin iyileştirilmesini amaçlayan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından Tıp Fakültesi akredite edilen ilk ve tek Vakıf Üniversitesi ve en genç Tıp Fakültesidir.
 • Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi Avrupa standartlarını sağlayarak 2012 Ocak ayında JACIE akreditasyonu Türkiye’de ilk alan Merkez olmuştur.
 • Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS)  birincilik alan ilk Vakıf Üniversitesi’dir.
 • Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (DUS) birincilik alan ve sınav başladığından beri birinciliğini devam ettiren ilk ve tek üniversitesidir.
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye’deki üniversitelerde bu isimle kurulan ilk fakültedir.
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri ve Sosyal Hizmet Bölümlerini bir arada bulunduran ilk fakülte olma özelliğine sahiptir.
 • Ticari Bilimler Fakültesi Türkiye’deki üniversitelerde bu isimle kurulan ilk fakültedir.
 • Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi kurulan ilk Vakıf Üniversitesi’dir.
 • Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Vakıf Üniversiteleri’nde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
 • Hukuk Fakültesi Türkiye’de mahkeme salonu olan ilk fakülte özelliğine sahiptir.
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kurulan ilk üniversitedir.
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı açılan ilk üniversitedir.
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü kurulan ilk üniversitedir.
 • Makine Mühendisliği Bölümü kurulan ilk Vakıf Üniversitesi’dir.
 • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kurulan ilk üniversite olma özelliğine sahiptir.
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı açılan ilk Vakıf Üniversitesi olma özelliğine sahiptir.
 • Patoloji Laboratuvarı Teknikleri Programı açılan ilk vakıf üniversitesidir.
 • Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birim kurulan ilk üniversitedir.
 • Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen öğretmen yetiştirme amaçlı pedagojik formasyon programı, Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri’nde ilk örnektir.
 • Başkent Üniversitesi, 2011 ve 2012’de faaliyet gösterilen illerde en yüksek ve zamanında Sosyal Güvenlik Pirimi ödeyen kurumlar listesinde (büyük işletmeleri ile beraber) dördüncü sırada yer alma başarısını sürdürmüştür.
 • Başkent Üniversitesi, üniversitelere hedef olarak gösterilen ”kadın ve özürlü farkındalığı” konularının her ikisinde de Ankara’da en yüksek istihdamı sağlayarak, birincilikle ödüllendirilmiştir.