Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali HABERAL

#

Yönetim

Başkent Üniversitesi olarak hedefimiz, nitelikli bilim insanlarınca gerçekleştirilen eğitim-araştırma çalışmaları aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası alanda ön sıralarda yer almaktır. Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte “uluslararası düzeyde tanınır üniversite” düşüncesine ve eylemine katkı vermeyi ve içinde yaşadığımız toplumun sorunlarına etkili teşhisler ve çözümler getirerek topluma katma değer yaratmayı amaçlamaktayız.