Kurumsal Gelişme

#

Tarihçe

Başkent Üniversitesi,  Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfını, 1982’de Diyaliz Merkezini, 1985’te ilk hastaneyi ve 1986 yılında Haberal Eğitim Vakfını kurmasının ardından; yükseköğretim kurumlarına olan kgereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacı ile 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 1994 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3961 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Üniversitemizin amacı, bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma becerileri gelişkin;  sağlık,  eğitim,  beşeri bilimler,  hukuk,  iletişim,  sanat,  çevre,  endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı;  mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı;  rekabete açık;  uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevreye duyarlı insanlar yetiştirmektir.

1994-1995 eğitim-öğretim yılında,  Tıp Fakültesi  (Tıpta Uzmanlık Eğitimi),  Hemşirelik Yüksekokulu ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Meslek Yüksekokulu programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini Bahçelievler semtinde sürdürürken, aynı dönemde Ankara-Eskişehir Devlet Yolu 20. km’de, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünün yapımına başlanmış ve 1995-1996 eğitim–öğretim yılı itibariyle hizmete açılmıştır.

Kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık eğitiminin ülkemizin farklı bölgelerindeki sağlık sorunlarının çözümünü de içerecek şekilde geliştirilmesi amacı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin ilki 1998’de Adana’da açılmıştır.

1998-1999 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora programı açılarak üniversite bünyesinde lisansüstü eğitime geçilmiştir. Ayrıca, bu eğitim-öğretim yılının sonunda, Ankara’da Ayşeabla Koleji, Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları adı ile bünyemize katılmıştır. Böylece anaokulundan, doktora derecesine kadar eğitim zincirinin tüm halkaları tamamlanmıştır.

1994 yılında başlayan eğitim-öğretim faaliyetleri Başkent Üniversitesinde; 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 6 Meslek Yüksekokulu, 7 Enstitü ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile yürütülmektedir.  33 ön lisans, 63 lisans, 86 Yüksek lisans ve 24 doktora programı aktif olarak açıktır.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, Üniversitemiz bünyesinde araştırma ve uygulama ya yönelik aşağıdaki merkezler bulunmaktadır. 2017 yılında Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçmiştir.

 

 • Afet Eğitim ve Müdahale Merkezi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama Merkezi
 • Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 • Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi
 • Kadın, Çocuk ve Aile Planlaması Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 • Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi
 • Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi
 • Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Ölçübilim ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Stratejik Araştırmalar Merkezi
 • Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türk Dili, Edebiyat ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Üretim ve Araştırma Merkezi
 • Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemizin sağlık araştırma ve uygulama merkezleri ise:

 • Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
 • Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen diğer birimler :

 • Kalite Yönetim Temsilciliği
 • Kariyer Yönlendirme Merkezi
 • Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü
 • Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi
 • Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü
 • Ekin Ön Kuluçka Merkezi
 • Orkestra Akademik Başkent
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü başta olmak üzere üç kampüste eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.  Üniversitenin uygulama otelleri  olan; Kızılcahamam Patalya Termal Resort ve Gölbaşı Patalya Lakeside Resort Otelleri, üniversitemiz  öğrencilerinin  eğitim  faaliyetleri  çerçevesindeki  uygulamalarına  yönelik hizmet vermektedir.

Sağlık  ve  eğitim  faaliyetlerinde  ISO  Kalite  Belgesi  alan  ilk  Vakıf  Üniversitesi  olanÜniversitemiz,  New  York  2013  Uluslararası  Kalite  Zirvesinde  Altın  Kalite,  Paris  2015 Uluslararası Kalite Zirvesi Platin Kalite Ödülü, 2016 Frankfurt Avrupa Toplantısında Kalite ve Teknoloji ödüllerini almıştır.

Üniversitemiz sağlık ve eğitim faaliyetleri kuruluşundan bu yana uluslararası ISO 9001 standartları çerçevesinde yürütülmektedir. 2017 yılında gerekli değerlendirmeler sonucunda TS-EN-ISO-9001 Kalite Sistem Belgesi:2015 Versiyonuna geçilmiştir.

Akademik Programlarda Yeniden Yapılanma Çalışmaları (Bologna Süreci) kapsamında Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketine sahip olan Üniversitemiz, 2017 yılında Tıp Fakültesinde UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) reakreditasyonu, Adana Erişkin Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT) reakreditasyonu, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı ve İleri Evre Over Cerrahisi Merkezi ESGO (European Society of Gynecological Oncology) tarafından akredite edilmiştir. Önceki yıl iki bölümde sahip olunan EUR-ACE Etiketi ve MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonu Mühendislik Fakültesi tüm programları için alınmıştır.

Üniversitemizde Bologna Süreci kapsamında Diploma Eki çalışmaları tamamlanarak, Yükseköğretim    Kurulu    Başkanlığı    onayı    ile    2005 -2006    yılından    itibaren    tüm mezunlarımıza   Diploma   Eki   verilmeye   başlanmıştır.   2012-2013   akademik   yılından itibaren de mezunlarımıza verilen diploma eklerinde Europass Etiketi kullanılmaktadır. Üniversitemiz, Diploma Eki Etiketi ve AKTS Etiketi ile Avrupa Yükseköğretim Alanının içindeki yerini almıştır.

 

2016-2017 Eğitim –Öğretim yılında  eğitim-öğretim programlarına yeni katılanlar ;

Lisans

 • Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde  Mütercim  Tercümanlık Bölümü ve  Mütercim Tercümanlık İngilizce bölümü  9 Mart 2017 tarihinde açılmıştır.
 • Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde  Sosyoloji Bölümü altında  İngilizce Sosyoloji programı 18 Mayıs 2017 de  açılmıştır.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde  İktisat Bölümü altında  İngilizce İktisat programı 5 Şubat 2017 de  açılmıştır.
 • Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalında  24 Şubat 2017 tarihinde  Transplantasyon Bilim Dalı açılmıştır.

Önlisans

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  bünyesinde  Dişçilik Hizmetleri bölümü ve  Ağız ve Diş Sağlığı Programı  9 Mart 2017 tarihinde açılmıştır.
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  bünyesinde  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümü ve  İş Sağlığı ve Güvenliği Programı  1 Haziran 2017 tarihinde açılmıştır.
 • Sosyal Bilimler  Meslek Yüksekokulu  bünyesinde  Hukuk bölümü ve  Adalet Programı  9 Mart 2017 tarihinde açılmıştır.
 • Sosyal Bilimler  Meslek Yüksekokulu  bünyesinde  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri  bölümü ve  Çocuk Gelişimi Programı  7 Mart 2017 tarihinde açılmıştır.
 • Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu , Bilgisayar Teknolojisi Bölümü altında Sağlık Bilgi  Sistemleri  Teknikerliği Programı  18 Mayıs 2017 tarihinde açılmıştır.

Lisansüstü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde  

 • 16 Ağustos 2017 tarihinde  Eğitim Yönetimi Doktora Programı
 • Eğitim Yönetimi Yükseklisans  Tezsiz  Uzaktan öğretim olarak  13 Eylül 2017 tarihinde açılmıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ;  

 • 7 Haziran 2017 tarihinde  Biyoteknoloji  (Disiplinlerarası) yükseklisans tezli
 • Savunma Platformaları (Disiplinlerarası) Yükseklisans tezli  programları açılmıştır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesine; 

 • 21 Haziran 2017 tarihinde  Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp tezli ve tezsiz programı açılmıştır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesine; 

 • 7 Haziran 2017 tarihinde Tıbbi Genetik Doktora programı açılmıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde;

 • 7 Haziran 2017 tarihinde  Bankacılık ve Finans Doktora, Pazarlama Yükseklisans Tezli /Tezsiz,  Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Yükseklisans Tezli /Tezsiz, Yöneticiler için İşletme Yükseklisans Tezli, Yönetim Bilişim Sistemleri Yükseklisans Tezli/Tezsiz, 
 • 16 Ağustos 2017 tarihinde,  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Yükseklisans Tezli/Tezsiz, Türk Dili ve Edebiyatı Yükseklisans Tezli
 • 13 Eylül 2017 tarihinde,  Sağlık Yönetimi Yükseklisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim), Sermaye Piyasaları Yükseklisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim), Sigortacılık ve Risk Yönetimi Yükseklisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim),  İşletme Yönetimi Tezsiz (Uzaktan Öğretim) Programları açılmıştır.