Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

#

İdari Birimler

Başkent Üniversitesi, eğitim anlayışının bir uzantısı olarak, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği içinde olmayı ve de onlarla ulusal ve uluslararası alanda ilişkiler geliştirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu sebeple yükseköğretim kurumları ile işbirliği kurmak ve bu işbirliğini geliştirmek üzere üniversitemizde Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Üniversitemizin tüm ulusal/uluslararası ilişkilerinin ve değişim programlarının eşgüdümünü koordinatörlüğümüz sağlamaktadır.