Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

#

İdari Birimler

Deney Hayvanları Üretim Ünitesi:

Bağlıca Kampüs'ü içerisindeki özel binasında faaliyetlerini sürdüren bu birimde çağdaş koşullara uygun olarak deneysel amaçlı fare, rat, hamster, kobay ve tavşan türü deney hayvanlarının üretimi ve yetiştirilmesi yapılmaktadır. Tıp Fakültesi ve diğer üniversiteler kapsamındaki bütün bilimsel araştırma ve tez çalışmaları, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim amaçlı çalışmaları için deney hayvanı üretilmesi, her türlü araştırma için potansiyel model geliştirme çalışmalarının yapılması, genel anlamda çok kullanılan deney hayvanlarının yanısıra az bulunan ve özellik taşıyan özel ırk ve soyların üretiminin yapılması, Üretim Ünitesi'nin amaçları arasında yer almaktadır. Tek bina halinde düzenlenmiş olan Üretim ünitesi, idari bölüm, outbred ve inbred birimleri olmak üzere üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Ünitede ayrıca toplantı odası, laboratuvar, revir ve karantina odası, ameliyathane, preoperatif ve postoperatif bakım üniteleri, karantina, temiz malzeme deposu, yem, ilaç ve sarf malzeme depoları, malzeme yıkama odaları, soyunma ve duş bölümleri bulunmaktadır. Ünitede iki veteriner hekim, iki sağlık memuru, bir sağlık teknisyeni ve üç yardımcı sağlık teknisyeni görev yapmaktadır. 

Araştırma Ünitesi:
                      
Bağlıca Kampüs'ü içerisindeki Tıp Fakültesi binasında faaliyetlerini sürdürmekte olan bu ünite ileri teknolojik imkanları kullanarak araştırmacılara, tüm deneysel çalışmalarını yapabilme olanağı sunmaktadır. Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan araştırmacıların bilimsel araştırma ve tez çalışmalarının yapılması, diğer üniversite ve eğitim kurumlarının projeleri kapsamında yapacakları deneysel çalışmalar ve Tıp Fakültesi eğitimi sırasında öğrencilere dersler ve deneysel çalışmalar için olanak sağlanması ünitenin amaçları arasında yer almaktadır. Ünite içerisinde idari bölüm, toplantı odası, küçük ve büyük hayvan ameliyathaneleri, postoperatif ve preoperatif bakım odaları, ilaç ve sarf malzeme deposu ve soyunma odası bulunmaktadır. Ünitede bir hekim, bir veteriner hekim, bir sağlık memuru ve iki yardımcı sağlık teknisyeni görev yapmaktadır.  
                      
İletişim: (+90) 312 2466666/1650-1653