Lisansüstü Programlar

#

Adaylar

Başkent Üniversitesi Lisansüstü Programları

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

Avrupa Birliği Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İlişkiler Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi Doktora Programı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Okulöncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
İngiliz Dili Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı
Türkçe Eğitimi Doktora Programı
İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Biyomedikal Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Enerji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Enerji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kalite Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Kalite Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
Savunma Elektroniği ve Yazılımı Tezli Yüksek Lisans Programı
Savunma Platformları Tezli Yüksek Lisans Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programı
Elektrik Elektronik Mühendisliği (Yüksek Lisansa Dayalı) Doktora Programı
Endüstri Mühendisliği Doktora Programı
Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisansa Dayalı) Doktora Programı
Makine Mühendisliği Doktora Programı
Makine Mühendisliği (Yüksek Lisansa Dayalı) Doktora Programı
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
Bilgisayar Mühendisliği (Yüksek Lisansa Dayalı) Doktora Programı
Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı
Biyomedikal Mühendisliği (Yüksek Lisansa Dayalı) Doktora Programı
Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Doktora Programı
Savunma Teknolojileri ve Sistemleri (Yüksek Lisansa Dayalı) Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans Programı
Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Yüksek Lisans Programı
Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı
Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
İlaç Araştırmaları ve Üretim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
Kardiyoloji Yoğun Bakım Tezli Yüksek Lisans Programı
Fizyoloji Doktora Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Programı
Anatomi ve Klinik Anatomi Doktora Programı
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı
Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti Doktora Programı
Farmakoloji Doktora Programı
Halk Sağlığı Doktora Programı
Hemşirelik Doktora Programı
Periodontoloji Doktora Programı
Pedodonti Doktora Programı
Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı
Odyoloji Doktora Programı
Ortodonti Doktora Programı
Tıbbi Biyoloji Doktora Programı
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı
Tıbbi Genetik Doktora Programı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Performans Tezli Yüksek Lisans
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
Sermaye Piyasaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı
Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Moda Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
Moda Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Müzik Anasanat Dalı Performans Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Kompozisyon Tezli Yüksek Lisans
Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Müzik Bilimi Tezli Yüksek Lisans
Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktora Programı
İşletme Doktora Programı
Yönetim Organizasyon Doktora Programı
Sosyoloji Doktora Programı
Muhasebe Finansman Doktora Programı
Özel Hukuk Doktora Programı
Bankacılık ve Finans Doktora Programı
Radyo, Televizyon ve Sinema Doktora Programı
 

 

Transplantasyon ve Gen Bilimi Enstitüsü

Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü

International Student