İdari Birimler

Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

Deney Hayvanları Üretim Ünitesi: Bağlıca Kampüs'ü içerisindeki özel binasında faaliyetlerini...

Koordinatörlükler

Koordinatörlükler Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü...

Diğer İdari Birimler

Diğer İdari Birimler Ulaşım Hizmetleri Kalite Yönetim Temsilciliği Güvenlik Müdürlüğü...

Daire Başkanlıkları

Daire Başkanlıkları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane...

Merkezler

Merkezler Afet Eğitim Müdahale Uygulama ve Araştırma Merkezi Ali Şîr Nevâ’î Araştırma...

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilişim Hizmetleri Öğrenciler E-posta Okuma Servisi Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS) Öğretim Yönetim...

BEDAM Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

Eğitim merkezleri tarafından yapılan eğitimlerin mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri olarak sınıflandırmak mümkündür....