Kurum Dışı Duyurular
  Ankara International Rotary Kulübü Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası Yılbaşı Konseri(13 Ocak) 4.Altın Nota Beste Yarışması(14 Ocak) R Kullanarak Veri Analizi ve Forecasting Çalıştayı(15-17 Ocak) Türkçe Yeterlik Sınavı(26 Ocak) Lineer Hızlandırıcılar ve Çevresel Etkileri Sempozyumu(01 Şubat) Uluslararası Ekonomi,...