Devamsızlık vb. Nedenlerle İlişiği Kesilen Öğrencilerin, ÖSYM'ce veya Üniversite İçinde, Öğretim Dili Türkçe Olan Eşdeğer Programlara Yerleştirilmesi Mümkün Değildir

#

Eğitim

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8/15. Maddesin ve ÖSYM tarafından yayınlanan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olarak İlişiği Kesilen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Başvuru Kılavuzu'nda yer alan yerleştirme işlemi yapılırken uyulacak kurallarda yer alan "Başarısızlık dışında devamsızlık vb. nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler başvuru yapamazlar" hükmü uyarınca; " Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programların hazırlık sınıflarında kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıl (dört yarıyıl) sonunda başarısız olan öğrencilerin iliği kesilir. Bu durumdaki Başkent Üniversitesi öğrencileri öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa geçiş yapabilirler ya da bir defaya mahsus olmak üzere ÖSYM tarafından, puanları doğrultusunda, eğitim dili Türkçe olan programlara yerleştirilebilirler. Devamsızlık vb. nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilerin, ÖSYM'ce veya Üniversite içinde, öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programlara yerleştirilmesi mümkün değildir."


Benzer Haberler