2019-2020 Bahar Yarıyılı Kayıt Dondurma

#

Eğitim

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYIT DONDURMA İLE İLGİLİ BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yürütme Kurulunun 31.03.2020 tarihli toplantısında; COVID-19 küresel salgın dolayısıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemine münhasır olarak isteyen öğrencilerin (kayıtlarının dondurulması) izinli sayılmaları kararı alınmıştır. Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olan öğrencilerin dilekçe ile (e-posta yolu ile) Fakülte / Meslek Yüksek Okulu / Yüksek Okul / Enstitülerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu durumda;

1.    03/04/2020 – 13/04/2020 tarihleri arasında 2019-2020 bahar döneminde izinli sayılma isteklerine ilişkin yazılı başvuruda bulunmaları halinde bahar döneminde izinli sayılacaklardır,
2.    İzinli geçen (bahar yarıyılı) süre öğrenim süresi dışında olacaktır,
3.    İzinli sayıldıkları bahar yarıyılına ait öğrenim ücretini %50 olarak ödemeleri gerekmektedir,
4.    İzinli sayıldıkları bahar dönemi öğrenim ücretinin tamamı ödenmiş ise %50’si gelecek yarıyıl öğrenim ücretine mahsup edilecektir.
 


Benzer Haberler