16 Mart 2020 İtibariyle Uygulanacak Esaslar

#

Eğitim


Değerli Başkent Üniversitesi Ailesi, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan uygulama esasları  aşağıda tarafınıza sunulmuştur. Bu maddeler çerçevesinde uygulamaya ilişkin detaylar ayrıca tarafınıza bildirilecektir. 16 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren bu esaslara göre hareket edilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

Rektörlük 

 

1.      Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri, konservatuar müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacak, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde rektörlüklerce değerlendirilecek, 

2.      Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek,

3.      Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek,

4.      Tıp ve diş hekimliği dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler de tatil kapsamında olacak, 

5.      Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamında değerlendirilecek,

6.      Uzaktan eğitim usul ve esaslarına göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitim programı olarak yürütülmekte olan programlar, uygulama yapılan kısımları hariç, devam edebilecek, konu rektörlüklerce program özelinde değerlendirilecek,

7.      Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim öğretimlerin, dijital ortamda sunulmakta olan kısmının sürmesi üniversitelerce değerlendirilecek, sınavları ise tatilden sonraya ertelenecek,

8.      Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda üniversitelerce bilgilendirilecek,

9.      Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitelerin yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacak, 

10.    Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilecek,

11.    Tıp fakültesindeki intörnler, gerekli durumlarda, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer alabilecekler,

12.    Üniversitelerimizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcıları başkanlığında birer komisyon oluşturulacak, öğrenci iletişim ve takip sistemi gözden geçirilerek güncellenecek, akademik ve idari personel ile öğrenciler düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilecek
 


Benzer Haberler