Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları

#

Sempozyum

20 KASIM 2018 10.00 - 17.00

Program

Yer:  Prof.Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

Başkent Üniversitesi

Bağlıca Kampusu

AÇILIŞ

9.30-9.45 Açılış Konuşması

Prof.Dr.Sadi Çaycı (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili)

 

I.OTURUM

10.00- 11.00

Prof.Dr.Fikret Eren (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) (Oturum Başkanı)

Prof.Dr. Şebnem Akipek Öcal (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin Kurulması

Doç.Dr. İpek Yücer Aktürk (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Tüketici İşlemlerinde Satıcının Temerrüdü

 

II.OTURUM

11.15-12.30

Prof.Dr. Kudret Güven (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) (Oturum Başkanı)

Prof.Dr.Cevdet Yavuz ( Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Tüketici Hukukunun Genel Hükümleri

Doç.Dr. Murat Topuz (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Piramit Satış Sistemi ile Çok Katmanlı Pazarlama Modelinin Farkları ve Hukuki Sonuçları

Mehmet Akif Tutumlu (Ankara 6.Tüketici Mahkemesi Hakimi)

Tüketici Hukukunda Yargılama Esasları

 

 

III.OTURUM

14.00-15.15

Prof.Dr.Mehmet Ünal (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) (Oturum Başkanı)

Prof.Dr. Faruk Acar (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Bağlı Kredinin Hukuki Yapı ve Niteliği

Doç.Dr.Sezer Çabri (Kocaeli  Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yargıtay Kararları Işığında Tüketici İşlemleri

Ali Selman Erkuş (Yargıtay 13.Hukuk Dairesi Başkanı)

Tüketici Kavramının Genişletilmesi

KAPANIŞ

15.15-15.30 Açılış Konuşması

Prof.Dr.Sadi Çaycı (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili)


Benzer Haberler