II. International Conference On Distance Learning and Innovative Educational Technologies – DILET2018

#

Konferans

12 ARALIK 2018 09.00 - 13 ARALIK 2018 17.00

Sayın Araştırmacı

Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) tarafından 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da  “II. International Conference On Distance Learning and Innovative Educational Technologies – DILET2018” başlıklı konferans düzenlenecektir. Konferans içerisinde çağrılı konuşmacılar, paneller, sözlü ve poster sunumları yer alacaktır.

Geçtiğimiz sene birincisini düzenlediğimiz bu konferansta, bu sene kapsamı daha geniş tutup uluslararası düzeyde uzaktan eğitim alanında yurt içi ve yurt dışından uzman ve saygın konuşmacıların yer alması hedeflenmektedir. Yenilikçi eğitim teknolojileri ve uzaktan öğrenme kapsamında ele alınabilecek konular aşağıda sıralanmıştır:

 • Uzaktan Öğrenme
 • Açık ve Uzaktan Eğitim
 • Açık Ders Malzemeleri
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
 • Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımları
 • Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı
 • Mobil Öğrenme
 • Karma/Harmanlanmış Eğitim
 • Yenilikçi eğitim teknolojileri
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
 • Sosyal Ağlar ve Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme

Konferansımıza katkı sağlayacak tüm bilim insanlarını, kurumları, öğretmenleri ve öğrencileri davet ediyoruz.

Detaylı bilgi, başvuru ve son gelişmeler için http://dilet.baskent.edu.tr adresini takip ediniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

BUZEM Merkez Müdürü


Benzer Haberler