Yrd. Doç. Dr. ÖZCAN YAĞCI
BAŞKENT UNİVERSİTESİ


Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu


ÖN SÖZ:

Tüm bölümlerde 2002 - 2003 öğitim öğretim yılında eğitim görmekte olan öğrencilerime ve diğer bölüm öğrencilerine başarılar dilerim.
Bu WEB sitesi aşağıda sıralanmış olan dersler için referans teşkil etmesi amacıyla hazırlanmıştır. İlgili linklere tıklayarak gerekli olan bilgileri edinebilirsiniz.
Faydalı olmasını dilerim.

TURİZM PAZARLAMASI:

Dünya ve ülke ölçeğinde büyük bir ticari faaliyet alanı olarak kabul edilen turizmde hizmet pazarlama yöntemlerinin pazarlama bilim dalının sistematiği içerisinde öğretilmesi dersin temel amacıdır. Hizmet pazarlamasına ait bilgilendirmeler ışığında turizm pazarlamasına ait becerilerin kazandırılması dersin ana hedefidir.

TURİZM EKONOMİSİ:

Turizmin ekonomik katkı ve etkilerini mikro ve makro ölçekte ele alarak değerlendirmek dersin birincil amacıdır. Ekonomi bilimine ait sistematikten hareketle turizm alt sektörüne ait gelişmeleri Türkiye ve dünya ekonomileri açısından yorumlamak ve ilişkelendirmek dersin bir diğer amacıdır. Amaçta belirtilen değerlendirme ve ilişkilendirmelerin yapılabilmesi becerisini geliştirmek dersin temel hedefidir.

EKONOMİ:

Birey, işletme ve devlet düzeyinde atılan her adımın temelinde en önemli belirleyicilerden biridir ekonomi. Yaşamın her alanında küçük yada büyük ölçekli ulusal yada uluslar arası düzeyde girişilen ekonomik faaliyetler çoğu zaman karmaşık gibi görülen ilişkiler bütünü gibi değerlendirilebilmektedir. Ekonomi bilimi bu türlü değerlendirmeleri haklı çıkartabilecek kadar geniş kapsamlı ve sunduğu sistemli bakış açısı ile de bir o kadar çekici bir alandır.Bu ifadelerden hareketle dersin iki önemli amacı vardır. Giriş düzeyindeki bilgilerle Ekonomi Bilimini tanıtmak. Ders kapsamı içinde yer alan konular ile günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız ekonomik gelişmeler arasında ilişki kurarak bu bilim dalının temel mantığını yerleştirmeye çalışmak. Belirtilen amaçlardan hareketle dersin hedefi temel kavram ve ilişkilere hakimiyeti sağlayarak sözkonusu bilgileri kullanabilme becerisini artırmaktır.

BASKENT UNIVERSITESI
SOSYAL BILIMLER MESLEK YUKSEK OKULU
SORULARINIZ ICIN
0.0312.234.1010 (1077) oyagci@ankara.baskent.edu.tr

basarili bir donem dilerim
designed by BeYzO