TURIZM POLITIKASI


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU 
TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI
2002-2003 ÖĞRETİM YILI 
REH 219 TURİZM PAZARLAMASI DERSİ
DERS İŞLEYİŞ PLANI
Yrd. Doç.Dr. Özcan Yağcı
Eylül 2002

DERSİN KUR TANIMI
Pazarlama ilkeleri; hizmet pazarlaması;mamul dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma;satış artırıcı teknikler; pazarlama politika ve stratejileri;pazarlama başarısının ölçümü becerilerinin kazandırılması.

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Dünya ve ülke ölçeğinde büyük bir ticari faaliyet alanı olarak kabul edilen turizmde hizmet pazarlama yöntemlerinin pazarlama bilim dalının sistematiği içerisinde öğretilmesi dersin temel amacıdır.
Hizmet pazarlamasına ait bilgilendirmeler ışığında turizm pazarlamasına ait becerilerin kazandırılması dersin ana hedefidir.

DERS İŞLEYİŞ YÖNTEMİ VE BEKLENTİLER
Ders , ders sorumlusunun önderliğinde ve öğrencilerin derslere en üst düzeyde aktif katılımıyla işlenecektir. Aktif katılımın gerçekleşmesi ders içeriğinde yer alan konulara önceden hazırlanmayı zorunlu kılmaktadır. Öğrencinin önerilen kaynaklardan faydalanarak derse katılması tartışma ortamlarının doğmasına ve bilginin olabildiğince işlevsel kılınmasına katkı sağlayacaktır. 

DEĞERLENDİRME
Ara sınav % 40
Final %40
Quiz %10
Devam %10

DERS KİTABI
Turizm Pazarlaması, Prof.Dr. Alparslan Usal - Prof. Dr. Saime Oral

DERS İÇERİĞİ
Pazarlamanın Tanım ve İçeriği 
Turizm Ortamı ve Turizm Pazarlaması 
Turizm İşletmesi ve Turistik Ürün Özellikleri 
Turizm Pazarlamasının Özellikleri 
Satış ve Satış Geliştirme 
Tanıtım ve Reklam 
Turizm Pazarlamasının Tamamlayıcı İşlevleri 
Turizm İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri 
Turizm İşletmelerinde Dağıtım 

DANIŞMANLIK GÜN VE SAATLERİ
Cuma,11 00 – 12 00


notlarin son guncelleme tarihi......:Tue 29 Oct 2002 18:20:21 18
TURIZM PAZARLAMASI DERS NOTLARI BURADA YER ALACAK