EKONOMI


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK –
TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİ
2002-2003 ÖĞRETİM YILI 
UBYO 125 GENEL EKONOMİ 
DERS İŞLEYİŞ PLANI
Yrd. Doç.Dr. Özcan Yağcı
Eylül 2002

DERSİN KUR TANIMI
Mikro ekonomiye ait temel ifadeler; fiyat mekanizmasının çözümü ; arz ve talep uygulamaları ; tüketici ve firma davranışları ; maliyet ve hasılat ; piyasa özellikleri ; makro ekonomik büyüklükler.

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Birey, işletme ve devlet düzeyinde atılan her adımın temelinde en önemli belirleyicilerden biridir ekonomi. Yaşamın her alanında küçük yada büyük ölçekli ulusal yada uluslar arası düzeyde girişilen ekonomik faaliyetler çoğu zaman karmaşık gibi görülen ilişkiler bütünü gibi değerlendirilebilmektedir. Ekonomi bilimi bu türlü değerlendirmeleri haklı çıkartabilecek kadar geniş kapsamlı ve sunduğu sistemli bakış açısı ile de bir o kadar çekici bir alandır.Bu ifadelerden hareketle dersin iki önemli amacı vardır.
Giriş düzeyindeki bilgilerle Ekonomi Bilimini tanıtmak. 
Ders kapsamı içinde yer alan konular ile günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız ekonomik gelişmeler arasında ilişki kurarak bu bilim dalının temel mantığını yerleştirmeye çalışmak. 
Belirtilen amaçlardan hareketle dersin hedefi temel kavram ve ilişkilere hakimiyeti sağlayarak sözkonusu bilgileri kullanabilme becerisini artırmaktır. 

DERS İŞLEYİŞ YÖNTEMİ VE BEKLENTİLER
Ders , ders sorumlusunun önderliğinde ve öğrencilerin derslere en üst düzeyde aktif katılımıyla işlenecektir. Aktif katılımın gerçekleşmesi ders içeriğinde yer alan konulara önceden hazırlanmayı zorunlu kılmaktadır. Öğrencinin önerilen kaynaklardan faydalanarak derse katılması tartışma ortamlarının doğmasına ve bilginin olabildiğince işlevsel kılınmasına katkı sağlayacaktır. 

DEĞERLENDİRME
Ara sınav % 40
Final %40
Quiz %10
Devam %10

DERS KİTABI
İktisat Teorisine Giriş Mikro İktisat , Orhan Türkay

DERS İÇERİĞİ
The nature of economics (Genel Çizgileriyle Ekonomi ) 
General view of the price system (Fiyat Sistemine Genel Bir Bakış) 
Demand,supply and price ( Talap, Arz ve Fiyatın Belirlenmesi) 
Elasticity of demand and supply ( Talep ve Arz Esneklikleri ) 
Consuption,production and cost ( Tüketim, Üretim ve Maliyetler) 
Markets and pricing (Değişik Piyasalarda Fiyatlandırma ) 
An introduction to Macro economics ( Makro Ekonomiye Giriş) 
National income and fiscal policy ( Ulusal Gelir Hesaplama veKavramları ; Maliye Politikaları ) 
Inflatıon and employment ( Enflasyon ve İstihdam ) 
Internatıonal trade and balance of payments ( Uluslarası Ticaret ve Ödemeler Dengesi ) 

DANIŞMANLIK GÜN VE SAATLERİ
Cuma 11 00 – 12 00 , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Binası 

notlarin son guncelleme tarihi.......:Tue 29 Oct 2002 18:20:11 18
EKONOMI DERSININ DERS NOTLARI BURADA YER ALACAK