Prof. Dr.

Ölçek Çalışmaları

Yetişkinler İçin Psikolojik
Dayanıklılık Ölçeği
H. Nejat Basım & Fatih Çetin

İş Biçimlendirme
(Job Crafting) Ölçeği
Fatih Çetin, Gamze Güner Kibaroğlu &
H. Nejat Basım
Psikolojik Sermaye
Ölçeği
Fatih Çetin & H. Nejat Basım

Duygusal Emek
Ölçeği
H. Nejat Basım & Memduh Begenirbaş

Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Ölçeği
H. Nejat Basım & Harun Şeşen

İşe Tutulma Ölçeği

Murat Güler, Fatih Çetin & H. Nejat Basım
İzlenim Yönetimi
Ölçeği
H. Nejat Basım, İlker Tatar & Nesrin Hisli Şahin
Öğrenen Örgüt
Ölçeği
H. Nejat Basım, Harun Şeşen & Haluk Korkmazyürek

VideolarGüne Bakış Programı, 13.04.2022


Günce Programı, 07.10.2021


Günce Programı, 21.04.2021