Dr. Tülay Korkmaz Devrani

Başkent Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Oda No: B - 339
tkorkmaz@baskent.edu.tr

 

İŞLE 532 PAZARLAMA YÖNETİMİ

 

Makale 1

Makale 2