Prof.Dr. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ B 407
BAĞLICA KAMPÜSÜ - ANKARA
Tel. +90 (312) 246 66 49
Fax. +90 (312) 246 66 47
E-mail. gurayk@baskent.edu.tr
Web. www.baskent.edu.tr/~gurayk