DOÇ.DR.

ZELİHA ESER

 

Dersler / Öğrencilerim
(2011-2012 Öğretim Yılı)

 

Ders Notları
(MS PowerPoint biçemindedir. Notları tarayıcınız Internet Explorer 5 ve üzeri ise doğrudan görebilirsiniz. Kaydetmek için sağ tuş ile "kaydet"i seçiniz.)

 

 

            Ders Notu-1 (ppt) Tüketici Davranışı Nedir?

          Ders Notu-2 (ppt) Algılama

          Ders Notu-3 (ppt) Öğrenme ve Bellek

          Ders Notu-4 (ppt) Güdüleme ve Değerler

          Ders Notu-5 (ppt) Benlik

          Ders Notu-6 (ppt) Kişilik ve Yaşam Tarzı

          Ders Notu-7 (ppt) Tutumlar ve Tutumların Değiştirilmesi

          Ders Notu-8 (ppt) Bireysel Karar Verme

          Ders Notu-9 (ppt) Satın Alma ve Tüketme

          Ders Notu-10 (ppt) Grup Etkisi ve Düşünce Liderliği

          Ders Notu-11 (ppt) Örgütsel ve Hanesel Karar Verme

          Ders Notu-12 (ppt) Gelir ve Sosyal Sınıf

          Ders Notu-13 (ppt) Etnik Grup, Irk ve Din Altkültürleri

          Ders Notu-14 (ppt) Yaş Altkültürü

          Ders Notu 15 (ppt) Tüketici Davranışlarında Kültürel Etkiler

          

 

  • Hizmet Pazarlaması

               Ders Notu-1 (ppt) Hizmet  Pazarlaması Nedir? Hizmetlerin Gelişimi

               Ders Notu-2 ppt) Hizmet Sunma ve Hizmetlerin Sınıflandırılması

               Ders Notu-3 (ppt) Hizmet Karşılaşması

               Ders Notu-4 (ppt) Hizmetlerde Satın Alma Süreci

               Ders Notu-5 (ppt) İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati

               Ders Notu 6 (ppt) Bilgi Yönetimi

               Ders Notu 7 (ppt) Hizmetlerde Konumlandırma ve Hedef Pazar Seçimi

               Ders Notu 8 (ppt) Hizmet Kalitesi

               Ders Notu 9 (ppt) Hizmetlerin Tüketicilere Ulaştırılması

               Ders Notu 10 (ppt) Hizmetlerin Fiyatlandırılması

               Ders Notu 11 (ppt) Hizmetlerde Tutundurma

               Ders Notu 12 (ppt) Hizmetlerde Talep ve Kapasite Yönetimi

                            

             TUR 404 Turizm İşletmesi Projesi                        

            

 

  2009(c) Zeliha ESER