Ceza Hukuku Yaz Okulu Sunum Tarihleri (Genel Hükümler II, Usul Hukuku I-II)

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ
(VİZE SINAVI: 14 TEMMUZ PERŞEMBE, 10:00; A-2 NUMARALI AMFİ)

 1. İsnat Yeteneği, İsnat Yeteneğini Kaldıran ve Azaltan Nedenler (21 Temmuz/Rozerin Sebram Türk-Büşra Bakırcı)
 2. Ceza Müeyyidesinin ve Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği (21 Temmuz/Hakan İnanç Özdemir-Damla Güldoğuş)
 3. Cezalar, Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi (28 Temmuz/Asude Kozan-Hasan Mert Öncü)
 4. Güvenlik Tedbirlerinin Türleri (28 Temmuz/Çisel Demirkan-Gökhan Altınel)
 5. Cezalandırma Hukuki İlişkisinin Sona Ermesi (4 Ağustos/Aysu Arlı-İrem Aybala Çoban-Ömer Faruk Ürüm)

 

CEZA USULÜ HUKUKU I SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ
(VİZE SINAVI: 13 TEMMUZ ÇARŞAMBA 14.00; A-7 NUMARALI AMFİ)

 1. Gözlem Altına Alma, Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma, Moleküler Genetik İncelemeler, Ölünün Adli Muayenesi ve Otopsi (20 Temmuz/Yusuf Enis Bingöl-Büşra Boyacı)
 2. Fizik Kimliğin Tespiti, Keşif ve Yer Gösterme (20 Temmuz/Burcu Çulhacı-Selahattin Ekici)
 3. Koruma Tedbirleri, Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri ve Şartları, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (20 Temmuz/Kıvanç Güven-Balahun Çiftehan)
 4. Tutuklama (27 Temmuz/Yusuf Çağrı Karakaş-Batuhan Kaymak)
 5. Adli Kontrol (27 Temmuz/Emre Ulutaş-Erim Mert Yardımcı)
 6. Zorla Getirme, Yakalama ve Gözaltı (27 Temmuz/İhsan Yılmaz-İlkay Yurdakul-Berk Efe Güçel)
 7. Arama ve Elkoyma (3 Ağustos/Bahar Erdoğdu-Elife Filiz Gökdaş)
 8. İletişimin Denetlenmesi (3 Ağustos/ Sinem Deniz Güneş-Emre Sarıhasanoğlu)
 9. Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme (3 Ağustos/Faik Anıl Sezer-Beste Nigar Şener)

 

CEZA USULÜ HUKUKU II SUNUM KONULARI VE TARİHLERİ
(VİZE SINAVI: 13 TEMMUZ ÇARŞAMBA 15.00; A-7 NUMARALI AMFİ)

 1. Hakimin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı (20 Temmuz/Uğur Aslan- İbrahim Ayrancıoğlu-Balahun Çiftehan)
 2. Kovuşturma Evresinin Yürüyüşü (20 Temmuz/Selcan Beşkaya-Büşra Boyacı-Ahmet Taha Çağır)
 3. Hüküm (20 Temmuz/Selin Çoban-Ahmet Utku Demirci-Simay Duman)
 4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (20 Temmuz/Naz Aysu Gemici-Kıvanç Güven-Begüm İbiş)
 5. İtiraz (27 Temmuz/Ongun Çağatay Kahraman-Batuhan Kaymak-Nilay Tuğçe Koçak)
 6. İstinaf (27 Temmuz/Uğur Ozan Lezgi-Casandra Evren Loveless-Dağcan Oğuz)
 7. Temyiz (27 Temmuz/İlbeyli Onur Murat Özdemir-Eda Berna Şimşek-Rabia Yankı Tan)
 8. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı (3 Ağustos/Doruk Taşdemir-Ümmühan Elif Topçu-Elif Uzun)
 9. Kanun Yararına Bozma (3 Ağustos/Tansu Nur Yankıdemir-Bahar Erdoğdu-Elife Filiz Gökdaş)
 10. Yargılamanın Yenilenmesi (3 Ağustos/Anıl İslikaye-Esra Karcı-Faik Anıl Sezer)

 

Genel kategorisine gönderildi | Ceza Hukuku Yaz Okulu Sunum Tarihleri (Genel Hükümler II, Usul Hukuku I-II) için yorumlar kapalı

Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları Armağanı

Sayın Meslektaşımız

Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları için bir Armağan çıkarılacaktır. “Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları’na Armağan” hakemli ve hakemsiz olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Bu Armağan’a akademik yazınızla katkıda bulunmanız bizi onurlandıracaktır. Gönderilen makaleler talep edilmeleri halinde hakem incelemesine gönderilecek, aksi halde hakemsiz yayımlanacaktır. Aşağıdaki e-posta adreslerinden biri yoluyla bizimle temasa geçebilirsiniz. Yazıların son teslim tarihi 31Aralık 2015’dir.

Katkılarınız için şimdiden en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Yayın Kurulu:
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
Prof. Dr. Süha TANRIVER
Yrd. Doç. Dr. Günal KURŞUN
Yrd. Doç. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ
Av. Dr. Bülent Hayri ACAR
Ar. Gör. Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR

 

Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI Armağanı Yazım İlkeleri

 

 • Armağan’da yalnızca “Anı” ve “Makale” türündeki çalışmalar yayımlanacak olup; “çeviri”, “karar incelemesi”, “mevzuat incelenmesi” ve “bilgilendirme notu” gibi çalışmalara yer verilmeyecektir.
 • Armağan’a gönderilecek makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Armağan’a gönderilecek makaleler Türkçe yazılmalıdır.
 • Armağan’a gönderilecek makalelerde herhangi bir sayfa sınırlaması bulunmayıp, bu husus yazarların takdirine bırakılmıştır.
 • Armağan’a gönderilecek makalelere “Özet” ve “Anahtar Sözcükler” kısımlarının eklenmesi gerekli değildir. Bununla beraber, tüm makalelerin sonunda, metinde kullanılan kaynakların gösterildiği bir “Kaynakça” bölümü yer almalıdır.
 • Armağan’a gönderilecek makaleler “Word” Programında, Times New Roman karakteriyle, 11 Punto büyüklüğünde ve 1 satır aralığıyla yazılmalı ve A-4 sayfa boyutunda kaydedilmelidir. Makalelerde yer verilecek dipnotlar ise her sayfanın altında gösterilmeli ve Times New Roman karakteriyle, 9 Punto büyüklüğünde ve yine 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa yapısı; üstten, alttan ve her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılarak ayarlanmalı ve paragraf aralıkları tüm belge boyunca “6 nk” olmalıdır.
 • Armağan’da, yazarların talebi doğrultusunda hem “hakemli” hem de “hakemsiz” makalelere yer verilmesi mümkün olup; hakemli makalelerin “hakem incelemesinden geçirilmiş olduğu”, basılı metinde makalenin ilk sayfası altında yer alan açıklayıcı dipnotlarda belirtilecektir. Bu konuda herhangi bir tercih bildirmemiş olan katılımcıların makaleleri “hakemsiz” olarak yayınlanacaktır.
 • Armağan’a gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu; yazarların, göndermiş oldukları e-posta ekindeki biçimiyle makalelerine “basıla” verdikleri kabul edilecektir. Hazırlanan makalelerdeki yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması veya hakemsiz makaleler de dâhil olmak üzere bilimsellik ölçütlerine uyulmaması durumunda, makale Armağan Yayın Kurulu tarafından geri çevrilecektir.
 • Armağan Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapılan ve hakemli bölümde yayımlanacak olan makaleler, yazım ilkelerine uygun görüldükleri takdirde hakem incelemesine gönderilecek; hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine veya makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir. Durum, yazarlara en kısa süre içinde bildirilecektir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda ikinci bir hakem incelemesi yaptırılmayacaktır. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda, yazarlar tarafından yalnızca raporda işaret edilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir.
 • İşbu Yazım İlkeleri’ne uygun şekilde hazırlanmayan makaleler, Armağan Yayın Kurulu tarafından geri çevrilecektir.
 • Armağan’a sunulan makalelerin gönderileceği son tarih 31 Aralık 2015’dir.
 • Armağan’a sunulmak üzere hazırlanan tüm makalelerin hafizogullariarmagani@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi rica olunur. Armağan’la ilgili olarak diğer tüm yazışmaların da aynı adresten yapılması mümkündür.
 • Yazarların; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonları ve varsa e-posta adreslerini de makaleleri ekinde göndermeleri rica olunur.
Genel kategorisine gönderildi | Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları Armağanı için yorumlar kapalı

AİHS Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Kanunlarının Zaman Yönünden Sınırı

(Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ocak – 2015 sayısında yayımlanmak üzere dergiye sunulan makaledir . 26 Haziran 2014, 13:05)

Prof. Dr. Z. HAFIZOĞULLARI

Yrd. Doç. Dr. E. AYGÜN EŞİTLİ

Ar. Gör. Ö. KÜÇÜKTAŞDEMİR

 

Genel kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | AİHS Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Kanunlarının Zaman Yönünden Sınırı için yorumlar kapalı

Korumalı: Güvenlik Tedbirleri ve Ceza (Sunum Dosyası)

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Genel kategorisine gönderildi | Korumalı: Güvenlik Tedbirleri ve Ceza (Sunum Dosyası) için yorumlar kapalı

Korumalı: II. Ceza Hukuku (Genel Hükümler) Ders Sunumu

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Genel kategorisine gönderildi | Korumalı: II. Ceza Hukuku (Genel Hükümler) Ders Sunumu için yorumlar kapalı

Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları’nın, ‘Kuvvetler Ayrılığı Kapsamında Yargının Yeri’ Konulu Panelde Sundukları Bildiri

LİBERAL – DEMOKRATİK DEVLET DÜZENLERİNDE KUVVETLER AYRIMI  

SUÇ ve CEZA

I

Demokratik hukuk devletlerinde kuvvetler ayrımı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm çarpıklıklarına rağmen, Anayasasında ( m. 2 ), liberal – demokratik bir devlet olarak tanımlanmaktadır.

Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları’nın, ‘Kuvvetler Ayrılığı Kapsamında Yargının Yeri’ Konulu Panelde Sundukları Bildiri için yorumlar kapalı

Korumalı: Ceza Hukuku (Genel Hükümler) Ders Sunumu

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Genel kategorisine gönderildi | Korumalı: Ceza Hukuku (Genel Hükümler) Ders Sunumu için yorumlar kapalı

Hoşgeldiniz!

Bu site Başkent Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı‘na aittir.

İşbu site öğrenciler ve uygulamacılar düşünülerek hazırlanmıştır.
Öğrenciler için okudukları dönem boyunca ihtiyaçları olacak bir takım makaleleri, pratikleri ve sınav sorularını barındırmakta olan sitemizde bunların yanı sıra uygulamacılar için, mesleklerini icra ederken onlara katkıda bulunacağına inandığımız makaleler bulunmaktadır.

Ayrıca iletişim bağlantısı ile bizlerle irtibat kurabilir, ceza hukuku ile ilgili sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz.

Hakkımızda bağlantısı ile bizlerle ilgili bilgi edinebilir, eserlerimizi görebilir ve kişisel sayfalarımıza ulaşabilirsiniz.

Genel kategorisine gönderildi | Hoşgeldiniz! için yorumlar kapalı