ÖZGEÇMİŞ

 

 

KİMLİK BİLGİLERİ:

 

Adı, Soyadı                           : Turhan Çiftçibaşı

Doğum yeri                           : Burdur.

Doğum tarihi                        : 4 Temmuz, 1948.

Medeni hali                           : Evli, iki çocuk babası.

Bildiği yabancı dil               : İngilizce.

Uzmanlık alanı                    

Bilimsel araştırma uzmanlık alanı:     Otomatik Kontrol Sistemleri

                                                            Yapay Zeka ve Bulanık Mantık

Sanayi tecrübesi uzmanlık alanı  :     Bina Güvenlik ve Yangın Alarm Sistemleri

                                                            Yüksek Teknoloji Bina Elektroniği

 

 

AKADEMİK ÜNVANLARI:

 

Lisans                          : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1970

Yüksek Lisans            : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1974

Doktora                        : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1981

Yrd.Doçent                  : Hacettepe Üniversitesi, 1983                

Doçent                          : 1984 Ana Bilim Dalı: Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Profesör                       : Hacettepe Üniversitesi, 1996

Halen                             : Profesör, Başkent  Üniversitesi

 

 

 

ÖZET  ÖZGEÇMİŞ:

1970-1975           :         PTT Genel Müdürlüğü Telefon Santralları Mühendisi

1975-1984           :         Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Öğretim Görevlisi,

                   Yardımcı Doçent, Doçent, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ana Bilim Dalı Başkanı,

1984-1987           :         Enersis Grubu Teknik Koordinatörü,

                   Elektrosis A.Ş. Genel Müdürü

1987-1996           :         Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Doçent, Profesör.

1996-1998           :         Girne Amerikan Üniversitesi

                                      Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

1999                    :         Burdur Milletvekili seçimi 1. Sıra adayı

1999–2000                  :         Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Profesör,

                                      Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanı.

1999–halen         :         Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Profesör,

2001-2002          :         Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

2000-2004          :         Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı.

2001-halen          :         Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu Müdürü

 

 

ÜNİVERSİTE DIŞI / SOSYAL İDARİ GÖREVLER:

1981-1990           :         Ankara Çocuk Dostları Derneği Başkanı

9 yıl süre ile Kamu Yararına Dernek statüsünde olan bu  hayır Derneğinin Başkanlığını yürüttü.

1991- (halen)      :         Ankara Çocuk Dostları Derneği Denetim Kurulu Üyesi.

1981-1982          :         Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

          Yönetim Kurulu Üyesi, Şube Genel Sekreteri

1983-1984          :         Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi.

 

1998                    :         DPT Altıncı Beş Yıllık kalkınma Planı

Elektronik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Üyesi

Endüstriyel Cihazlar Alt Komisyonu Üyesi

 

2002 – halen       :         Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu Üyesi

2001 – halen       :         URSI (Uluslararası Radyo Bilimi Derneği) Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi

ve Başkan Yardımcısı.

2001 – halen       :         AFCEA (Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektroniği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi.

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM GÖREVLERİ

·        Hacettepe Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümünün kurucuları arasında yer aldı.

Her seviyede bölüm problemlerinin detaylarıyla meşgul oldu. Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

·        1981-1982: Malatya İnönü Üniversitesinde Ek Görevli Öğretim Üyesi olarak Elektronik dersi verdi.

(Üniversitedeki görevi yanında ek görevli olarak her hafta Malatya’ya giderek).

·        1982-83, 1983-84, 1984-85: Gazi Üniversitesi Ek Görevli Öğretim Üyesi olarak Elektronik, Devre Analizi dersleri

verdi.

·        SEGEM (Sınai Eğitimi Geliştirme Merkezi) işbirliği ile Sanayi Eğitimi projesine katıldı ve “Sanayide Mikroişlemci 

Uygulamaları”seminerleri verdi.

8-12 Aralık 1986 da Ankara’da SEGEM merkez binasında, çeşitli kamu  kuruluşları personeline.

1-5 Şubat 1987 de Ereğli’de ERDEMİR (Ereğli Demir Çelik fabrikası Personeline).

·        1996-1998          : Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi

·        1999 : İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Teknik Eğitim Fakültesinde Ek Görevli Öğretim Üyesi olarak

Kontrol Kuramı ve Ölçme dersleri verdi.

·        2000-2004 :  Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

·        2001-Halen : Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okul Müdürü.

 

 

YÖNETTİĞİ TEZLER:

·        Dört izli Osiloskop Birimi Geliştirilmesi. (1976)

·        IIR Sayısal Süzgeç Tasarım Programı Geliştirilmesi. (1982)

·        Pasif Süzgeç Tasarımı Programı Geliştirilmesi. (1985)

·        Yapay Sinir Ağları ve Görüntü İşlemede Uygulanması (1993)

·        Elektronik Süzgeç Tasarımında Yaklaşıklık sorununun çözülmesi ve kök bilgisi yöntemiyle bilgisayar programı geliştirilmesi” (1996)

·        Bulanık mantık Kullanarak Sistem Analizi ve Gerçekleştirilmesi (1997)

·        Bulanık Mantık Sistemlerinde Alternatif yapılar. (Doktora tezi) (1998)

 

 

BASILI BİLİMSEL KİTAPLARI:

 

·        Turhan Çiftçibaşı, Uğur Halıcı (Editörler), “Matematik ve Uygulamaları ile Bulanık Mantık ve Nöral Ağlar”,

EMO Scientific Books, Ankara, 1995.

·        Turhan Çiftçibaşı, Mustafa Karaman, Volkan Atalay (Editors), “New Trends in Artificial Intelligence and

Neural Networks”,  EMO Scientific Books, Ankara, 1996.

 

 

 

 

BASILI UYGULAMA / DERS KİTAPLARI:

·        Turhan Çiftçibaşı, “Elektronik Ders Notları”, 191 sayfa, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1976.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Devreler ve Sistemler Ders Notları”, 80 sayfa, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1979.

·        Turhan Çiftçibaşı, Levent Ertaul, “Mikroişlemciler ve Endüstride Uygulamaları”, Ders notu, 103 sayfa, SEGEM, 1986, Ankara & Ereğli de SEGEM tarafından basıldı..

·        Özay Hüseyin (Oral) and Turhan Çiftçibaşı, “Z-Dönüşüm Değişkeni ile Süzgeç Tasarımı”, Tübitak Proje raporu - MAG336, 1974, Ankara.

·        Turhan Çiftçibaşı, “ENERSİS 5600 Bina Otomasyon Tasarım Programı”, Enersis A.Ş. Üretim Notları, 4/94, Temmuz 1994.

·        Turhan Çiftçibaşı, Uğur Halıcı, Okyay Kaynak, “Akıllı Sistemler”,  EMO tarafından basıldı, Ekim-1995, Ankara. ODTÜ ‘de düzenlenen seminer notu.

 

 

 

BİLİMSEL YAYINLARI VE BİLDİRİLERİ:

 

·                Turhan Çiftçibaşı, “Filter Design by Transformed Variables”,  MSc Thesis, ODTÜ, 1974.

·                Turhan Çiftçibaşı, Özay Hüseyin (Oral), “Bir Süzgeç Tasarım programı”, EMO 6. Teknik Kurultayı, 1975, Ankara. Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi 1975, Sayı:245, s.227-245, Ankara.

·                Önder Yüksel, Turhan Çiftçibaşı, “2-B Dizgelerde Gerçekleştirim Biçimleri ve İlintili Sorunlar”, Tübitak Mühendislik Araştırma Grubu 7’inci Bilim Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1980, Kuşadası, Aydın.

·                Turhan Çiftçibaşı, “Controllability and Observability Properties of Two Dimensional State-Space Models”, Doktora Tezi, ODTÜ, 1981.

·                Turhan Çiftçibaşı and Önder Yüksel, “Development of 2-D Dynamical System Model of Fornasini and Marchesini”, 1981 European Conference on Circuit Theory and Design, The Hague, The Netherlands, 25-28 August, 1981.

·        Turhan Çiftçibaşı and Önder Yüksel, “On the Cayley-Hamilton Theorem for Two-Dimensional Systems”, IEEE Trans. On Automatic Control, vol.AC27, No:1, pp.193-194, Feb. 1982.

·        Turhan Çiftçibaşı, Önder Yüksel, “2-B Dizgelerde Denetlenebilirlik ve Gözlenebilirlik”, TOK’1982 Türk Otomatik Kontrol Kurumu 1’inci Ulusal toplantısı, 23-24 Aralık 1982, istanbul.

·        Turhan Çiftçibaşı and Önder Yüksel, “Sufficient and Necessary Conditions for Modal Controllability and Observability of Roesser’s 2-D System Models”, IEEE Trans. On Automatic Control, Vol. AC-28, iss.4, pp:527-529, April, 1983.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Kontrol ve Karar İşlemlerinde Bulanık Önermeler Mantığı Kullanımı”, Savunma Stratejileri ve, Sistem Mühendisliği Sempozyumu, Kara Harp Okulu, Ankara, 12-13 Ekim, 1995.

·        Turhan Çiftçibaşı, Derya Altunay, “Bulanık ve Sezgisel Bulanık Kümelerin Mantıksal Özellikleri ve Çok Katlı Bulanık Kümeler”, Matematik ve Uygulamaları ile Bulanık Mantık ve Nöral Ağlar Çalışma Toplantısı, 25-26 Ekim 1995, ODTÜ, Ankara. Bildirilerin yayınlandığı çalışma kitabı sayfa: 48-67, Elektrik Mühendisleri Odası yayını, 1995, Ankara.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Bulanık Kontrol Sistemlerinin Önermeler Mantığı ile Modellenmesi”, TOK’96, Türk Otomatik Kontrol Kurumu Konferansı, Mart 28-29, 1996. s: 163-174.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Multi-Universe Fuzzy Logic and Fuzzy Decision Processes”, Flomac’96 International Discourse on Fuzzy Logic and the Management of Complexity, University of Technology, Sydney, Australia, 15-18 Jan. 1996, pp:241-246.

·        Turhan Çiftçibaşı and Derya Altunay, “Fuzzy Reasoning by using Fuzzy Propositions and 2-Sided Fuzzy Propositions”, presented at TAINN’96 The Fifth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks”, June 27-28 1996, Istanbul Technical University, Istanbul.

·                Turhan Çiftçibaşı and Derya Altunay, “Fuzzy Propositional Logic and Two-Sided (Intuitionistic) Fuzzy Propositions”, FUZZ-IEEE 1996 The Fifth IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Sept. 8-11, 1996,  pp:432-438, New Orleans, USA.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Multi-Universe Fuzzy Reasoning and the Effects of Hedges”, AIMSA’96 The 7th International Conference on Artificial Intel-ligence, Methodology, Systems, Applications”, Szopol, Bulgaria, Sept.18-20, 1996.

·        Turhan Çiftçibaşı and Derya Altunay, “Multi-Level Fuzzy Sets, Generalization of Intuitionistic Fuzzy Sets”, FUZZ’97 Symposium, May 18-21, 1997, Tel Aviv, Israel.

·        M. Bahattin Kurt ve Turhan Çiftçibaşı, “Kök Bilgisi Yöntemiyle Elektronik Süzgeç Tasarımı”, Savunma Stratejileri ve Sistem Mühendisliği Sempozyumu, Kara Harp Okulu, 5-6 Haziran, 1997, Ankara.

·        Turhan Çiftçibaşı, “A New Structure for Fuzzy Systems: Fuzzy propositional Logic and Multi-Universe Representation of Fuzzy Decision Processes”, Fuzzy Sets and Systems, vol.85, iss.3, pp: 325-354, 1997.

·        Lami Kaya, Turhan Çiftçibaşı, “Fuzzy Decision Technique For Decoding of 2-D Codes Under AWGN Channel Conditions”, New Trends in Artificial Intelligence and Neural Networks, EMO Scientific Books, Ankara 1997.

·        Turhan Çiftçibaşı ve Derya Altunay, “Two-Sided (Intuitionistic) Fuzzy Reasoning in Fuzzy Decision Systems”, IEEE Trans. On SMC, vol:28-5, pp:662-677, Sept. 1998.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Rule Based Controllers, A Structural Approach”, TAINN’98, The Seventh Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, June 24-26 1998, Bilkent University, Ankara.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Calculation of Decision Errors by Multi-Universe Fuzzy Decision Theory”, IMS’98, The Second International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, August 6-7 1998, Sakarya, Turkey, Proceedings pp. 221-234.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Fuzzy Decision Theory by Multi-Universe Fuzzy Propositional Logic”, COST ACTION 15 International Workshop on Many valued Logic in Computer Science Applications, Sept. 3-5 1998, METU, Ankara, Turkey.

·        Derya Altunay, Turhan Çiftçibaşı, “Decomposition of Multi-Universe Truth Functions”, Int. J. of Fuzziness and Knowledge Based Systems, vol 9.5, Oct. 2001.

·        Turhan Çiftçibaşı, Yangın ve Güvenlik Alarm Otomasyon Standartları, Ülkemizdeki Durum”, Otomasyon Sempozyumu Panelist Bildirisi, 11-12 Ekim 2001, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 9 Eylul Üniversitesi konferans salonu, İzmir.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Otomasyon, Otomatik Kontrol, Akıllı Kontrol, Bilimsel Tanımlamaları ve Uygulama Sınırlamaları” Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, Ekim 2001, Konuk Editör  Olarak Dergi Başyazısı.

·        Turhan Çiftçibaşı  “Kontrol Teorisi”, Matematikçiler Derneği Matematik Sempozyumu, 5-7 Haziran 2002, Ankara

·        Hasan Şakir Bilge, Turhan Çiftçibaşı “Robotlarda Akustik Algılayıcılar ile Görme Sistemi için Bir Denetleme Yöntemi” TOK’2002, Ulusal Otomatik Kontrol Toplantısı Bildiri kitabında yayınlandı. S.91-96, Eylül 2002, Ankara.

·        Hasan Şakir Bilge, Turhan Çiftçibaşı “Verimli bir Demetleme Yöntemi ile Ultrasonik Görüntüleme” URSİ-TÜRKİYE’2002, Ulusal Kongresi bildiri kitabında yayınlandı, s.431-434, Eylül 2002, İstanbul

·        Turhan Çiftçibaşı, “Structural Properties of Fuzzy Propositions”, Printed in the proceedings of IASTED Int. Conf. On Artificial Intelligence and Soft Computing ASC2002, July 17-19 2002, Proceedings: pp. 593-598, Canada.

·        H.Ş.Bilge, M.Karaman, T.Çiftçibaşı, New Techniques in Underwater Acoustic Imaging for Unmanned Underwater Vehicle. AFCEA Türkiye 6th International Seminar, May 7-8 2003, Bilkent Hotel, Ankara.

 

 

SOSYAL KONFERANSLARI VE YAYINLARI:

 

·        Turhan Çiftçibaşı, “Çağdaş Düşüncede Bilim ve Din”, Din ve Bilim Konferansı, 24 Kasım, 1997, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşe.

·        Turhan Çiftçibaşı, “ARGE için Devlet Desteği Hakkında Mevzuat Değişikliği Çalışmaları”, Elektrik Mühendisleri Odası TÜRKİYE SANAYİİNDE AR-GE Çalışma Toplantısı, 23-24 Mayıs, 1995, 1995, Bildiri kitabı sayfa 31-36 Ankara.

·        Mehmet Ali Balta and Turhan Çiftçibaşı, “Patent ve Endüstriyel Tasarım kanunundaki yeni değişiklikler” Elektrik Mühendisleri Odası TÜRKİYE SANAYİİNDE AR-GE Çalışma Toplantısı, 23-24 Mayıs, 1995, Bildiri kitabı sayfa: 36-42, Ankara.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Mühendislik Eğitimi ve Mesleğine Alternatif Bir Öneri: Üniversiteler Meslek Değil Diploma Vermelidir, Mesleki haklar Odalarca Verilmelidir.” Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, Cilt.30, Sayı.402, s.68, Temmuz 1997.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Toplumda Dejenerasyon”, 9 Mart, 1998, Lefkoşa Fikir Klübü, Lefkoşe.

·        Turhan Çiftçibaşı, “Öğretme ve Öğrenme Sorumluluğu” Bilyay Vakfı Konferansları, 8 Kasım, 1998, Bilyay Vakfı konferans salonu, İstanbul.

·        Milletvekili seçimi için istifaen ayrılmış bulunduğu 6 ay içinde Burdur’un sorunları ile ilgili çok sayıda yerel dergi, gazete yayını, panel, söyleşi.

 

 

BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ORGANİZASYONU:

·        23-24 Mayıs 1995 tarihinde yapılmış olan “Ankara Elektronik Günleri: Elektronik Sanayiinde Rekabet Öncesi Araştırma ve Uluslararası rekabete Uygun Ürünlerin Araştırılması” konulu panelin Danışma Kurulu Üyesi.” Bu panelde Patent Kanunu, AR-GE teşviği konularında bildiri sundu.

·        Bulanık Mantık ve Nöral Ağlar Çalışma Toplantısı, Kasım.25-26, 1995, ODTÜ, Ankara. Bizzat Düzenleyici ve Bildiri Kitabı Editörü (Organizasyon komitesi: Turhan Çiftçibaşı, Uğur Halıcı.)

·                TAINN97, The 6th Turkish Conference on Artificial Intelligence and Neural  Networks, May 21-23, 1997, Başkent Üniversitesi, Ankara. Bizzat Düzenleyici ve Bildiri Kitabı Editörü (Organizasyon komitesi: Turhan Çiftçibaşı, Mustafa Karaman, Volkan Atalay.)

·        TOK’2000, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 21,22 Eylül, 2000 tarihinde düzenlenecek, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Bizzat Düzenleyici ve Bildiri Kitabı Editörü. (Organizasyon Komitesi: Turhan Çiftçibaşı, Alper Uraz, Hüseyin Demircioğlu, Yakup Özkazanç, Derya Altunay, Çağatay Yavuzyılmaz.)

·                AFCEA’2003 Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektroniği Derneği sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı.

·                Elektrik Mühendisleri Odasının hemen tüm kongrelerinde program kurulu üyesi.

·                TAINN “Turkish Artificial Intelligence and Neural Networks” konferanslarının Sürekli Karar Grubu üyesi ve Program Kurulu Üyesi.

 

SCI TARAMALI BİLİMSEL DERGİLERDEKİ YAYINLARI

VE BU YAYINLARINA, SCI TARAMALI BİLİMSEL DERGİLERDE YAPILAN ATIFLAR:

 

CIFTCIBASI T, YUKSEL O, “ON THE CAYLEY-HAMILTON THEOREM FOR TWO-DIMENSIONAL SYSTEMS”, IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 27 (1): 193-194 1982

ATIFLARI: (9 başkasının atıfı, 1 kendi atıfı)

* KARAMPETAKIS NP, MERTZIOS BG, VARDULAKIS AIG, “COMPUTATION OF THE TRANSFER-FUNCTION MATRIX AND ITS LAURENT EXPANSION OF GENERALIZED 2-DIMENSIONAL SYSTEMS”, INT J CONTROL 60 (4): 521-541 OCT 1994

* LEWIS FL, MERTZIOS BG, “ON THE ANALYSIS OF 2-DIMENSIONAL DISCRETE SINGULAR SYSTEMS”, CIRC SYST SIGNAL PR 11 (3): 399-419 1992

* MARSZALEK W, KEKKERIS GT, “HEAT-EXCHANGERS AND LINEAR IMAGE-PROCESSING THEORY”, INT J HEAT MASS TRAN 32 (12): 2363-2374 DEC 1989

* SMART NM, BARNETT S, “THE ALGEBRA OF MATRICES IN N-DIMENSIONAL SYSTEMS”, IMA J MATH CONTROL I 6 (2): 121-133 1989

* THEODOROU NJ, “M-DIMENSIONAL CAYLEY-HAMILTON THEOREM”, IEEE T AUTOMAT CONTR 34 (5): 563-565 MAY 1989

* DRABIK A, “STATE-SPACE DISCRETE-SYSTEMS - 2-D EIGENVALUES”, IEEE T AUTOMAT CONTR 32 (11): 1025-1027 NOV 1987

* TZAFESTAS SG, THEODOROU NJ, “MULTIDIMENSIONAL STATE-SPACE MODELS – A COMPARATIVE OVERVIEW”, MATH COMPUT SIMULAT 26 (5): 432-442 1984

* MARSZALEK W, “TWO-DIMENSIONAL STATE-SPACE DISCRETE MODELS FOR HYPERBOLIC PARTIAL-DIFFERENTIAL EQUATIONS”, APPL MATH MODEL 8 (1): 11-14 1984

* WARWICK K, “USING THE CAYLEY HAMILTON THEOREM WITH N-PARTITIONED MATRICES”,

IEEE T AUTOMAT CONTR 28 (12): 1127-1128 1983

* CIFTCIBASI T, YUKSEL O, “SUFFICIENT OR NECESSARY CONDITIONS FOR MODAL CONTROLLABILITY AND OBSERVABILITY OF ROESSER 2-D SYSTEM MODEL”, IEEE T AUTOMAT CONTR 28 (4): 527-529 1983

 

 

Ciftcibasi T, Altunay D, “Two-sided (intuitionistic) fuzzy reasoning”, IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART A-SYSTEMS AND HUMANS, 28 (5): 662-677 SEP 1998

ATIFLARI: (1 başkasının atıfı, 1 kendi atıfı)

* Li DF, Cheng CT, “New similarity measures of intuitionistic fuzzy sets and application to pattern recognitions”, PATTERN RECOGN LETT 23 (1-3): 221-225 JAN 2002

* Altunay D, Ciftcibasi T, “Decomposition of multiuniverse fuzzy truth functions”, INT J UNCERTAIN FUZZ 9 (5): 623-643 OCT 2001

 

 

Ciftcibasi T, “A new structure for fuzzy systems: Fuzzy propositional logic and multi-universe representation of fuzzy decision processes”, FUZZY SETS AND SYSTEMS  85 (3): 325-354 FEB 6 1997

ATIFLARI: (2 kendi atıfı)

* Altunay D, Ciftcibasi T, “Decomposition of multiuniverse fuzzy truth functions”, INT J UNCERTAIN FUZZ 9 (5): 623-643 OCT 2001

* Ciftcibasi T, Altunay D, “Two-sided (intuitionistic) fuzzy reasoning”, IEEE T SYST MAN CY A 28 (5): 662-677 SEP 1998

 


CIFTCIBASI T, YUKSEL O, “SUFFICIENT OR NECESSARY CONDITIONS FOR MODAL CONTROLLABILITY AND OBSERVABILITY OF ROESSER 2-D SYSTEM MODEL”, IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 28 (4): 527-529 1983

ATIFLARI: (1 başkasının atıfı)

* Xu L, Saito O, Abe K, “Design of practically stable n-dimensional feedback systems: A state-space approach”, INT J CONTROL 64 (1): 29-39 MAY 10 1996

 

 

CIFTCIBASI T          AIMSA 96 7 INT C ART                            1996

ATIFLARI: (2 kendi atıfı)

      * Altunay D, Ciftcibasi T, “Decomposition of multiuniverse fuzzy truth functions”, INT J UNCERTAIN FUZZ 9 (5): 623-643 OCT 2001

      * Ciftcibasi T, Altunay D, “Two-sided (intuitionistic) fuzzy reasoning”,  IEEE T SYST MAN CY A 28 (5): 662-677 SEP 1998

 
 

CIFTCIBASI T          AUG EUR C CIRC THEOR                            1981

      ATIFLARI: (1 kendi atıfı)

      * CIFTCIBASI T, YUKSEL O, “SUFFICIENT OR NECESSARY CONDITIONS FOR MODAL CONTROLLABILITY AND OBSERVABILITY OF ROESSER 2-D SYSTEM MODEL”, IEEE T AUTOMAT CONTR 28 (4): 527-529 1983

 

     CIFTCIBASI T          FRONTIERS ARTIFICIAL                    61      1996

      ATIFLARI: (1 kendi atıfı)

      * Ciftcibasi T, Altunay D, “Two-sided (intuitionistic) fuzzy reasoning”, IEEE T SYST MAN CY A 28 (5): 662-677 SEP 1998

 
 
 

CIFTCIBASI T          FUZZ 97 INT C FUZZ L                            1997

ATIFLARI: (2 kendi atıfı)

* Altunay D, Ciftcibasi T, “Decomposition of multiuniverse fuzzy truth functions”, INT J UNCERTAIN FUZZ 9 (5): 623-643 OCT 2001

* Ciftcibasi T, Altunay D, “Two-sided (intuitionistic) fuzzy reasoning”, IEEE T SYST MAN CY A 28 (5): 662-677 SEP 1998

 

 

CIFTCIBASI T          P 5 IEEE INT C FUZZ                    432      1996

ATIFLARI: (2 kendi atıfı)

* Altunay D, Ciftcibasi T, “Decomposition of multiuniverse fuzzy truth functions”, INT J UNCERTAIN FUZZ 9 (5): 623-643 OCT 2001

* Ciftcibasi T, Altunay D, “Two-sided (intuitionistic) fuzzy reasoning”, IEEE T SYST MAN CY A 28 (5): 662-677 SEP 1998

 
 
 

CIFTCIBASI T          P FLOMAC 96 INT DISC                   241      1996

ATIFLARI: (2 kendi atıfı)

* Altunay D, Ciftcibasi T, “Decomposition of multiuniverse fuzzy truth functions”, INT J UNCERTAIN FUZZ 9 (5): 623-643 OCT 2001

* Ciftcibasi T, Altunay D, “Two-sided (intuitionistic) fuzzy reasoning”, IEEE T SYST MAN CY A 28 (5): 662-677 SEP 1998


 

 

CIFTCIBASI T          P TAINN 96 5 TURK S                    265      1996

ATIFLARI: (2 kendi atıfı)

* Altunay D, Ciftcibasi T, “Decomposition of multiuniverse fuzzy truth functions”, INT J UNCERTAIN FUZZ 9 (5): 623-643 OCT 2001

* Ciftcibasi T, Altunay D, “Two-sided (intuitionistic) fuzzy reasoning”, IEEE T SYST MAN CY A 28 (5): 662-677 SEP 1998

 

 

YAYINLARINA BAŞKALARININ ATIFLARININ TOPLU DÖKÜMÜ:

 

 

1.     Warwick, K.

(University Newcastle upon Tyne, England)

“Using the Cayley Hamilton Theorem with N-Partitioned Matrices

IEEE Trans. On Automatic Control, 1983, Vol.28, Iss.12, pp. 1127,1128.

 

2.    TZAFESTAS SG, THEODOROU NJ, “MULTIDIMENSIONAL STATE-SPACE MODELS – A COMPARATIVE OVERVIEW”, MATH COMPUT SIMULAT 26 (5): 432-442 1984

 

3.    MARSZALEK W, “TWO-DIMENSIONAL STATE-SPACE DISCRETE MODELS FOR HYPERBOLIC PARTIAL-DIFFERENTIAL EQUATIONS”, APPL MATH MODEL 8 (1): 11-14 1984

 

4.    Drabik, A.

(Politech Bialostocka, Tnst. Matemat., Bialystoe, Poland)

“State Space Discrete Systems – 2-D Eigenvalues)

IEEE Trans. On Automatic Control, 1987, Vol.32, Iss.11, pp. 1025,1027.

 

 

5.    Theodorou-N.J.

(Natnl. Tech. Univ. Athens, Greece)

“M-Dimensional Cayley-Hamilton Theorem”

IEEE Trans. On Automatic Control. 1989, Vol.34, Iss.5, pp. 563-565.

 

6.    Marszalek-W, Kekkeris G.T.

(Demokritus Univ. Thrace, Greece, Tech Univ. Opole, Opole, Poland)

“Heat Exchangers and Linear Image Processing Theory”

International Journal of Heat and Mass Transfer, 1989, Vol.32, Iss.12, pp. 2363-2374

 

7.    SMART NM, BARNETT S,

“THE ALGEBRA OF MATRICES IN N-DIMENSIONAL SYSTEMS”, IMA J MATH CONTROL I 6 (2): 121-133 1989

 

8.    Lewis F.L., Mertzios B.G.

(Univ. Texas, Arlington, Texas, USA, Demokritus Univ. Thrace, Greece)

“On the Analysis of 2-Dimensional Discrete Singular Systems”

Circuits, Systems, and Signal Processing, 1992, Vol.11, Iss.3, pp. 399-419.

 

9.    KARAMPETAKIS NP, MERTZIOS BG, VARDULAKIS AIG, “COMPUTATION OF THE TRANSFER-FUNCTION MATRIX AND ITS LAURENT EXPANSION OF GENERALIZED 2-DIMENSIONAL SYSTEMS”, INT J CONTROL 60 (4): 521-541 OCT 1994

 

10.     Xu-L., Saito-O.,  Asbe-K.

(Toyohasi Univ. Technol, Dept. Knowledge Based Informat Engn., Tempaku Cho, Toyohasi, Aichi, 441, Japan.)

“Design of Practically Stable N-Dimensional Systems: A state-space approach”, INT J CONTROL 64 (1): 29-39 MAY 10 1996

 

11.     Li DF, Cheng CT,

“New similarity measures of intuitionistic fuzzy sets and application to pattern recognition”, Pattern Recognition Letters, vol 23, pp: 221-225, Jan 2002

 

 

ALDIĞI ÖDÜLLER:

·                Lise son sınıf ve üniversite hazırlık sınıfı dahil, Üniversite ve Master eğitimi boyunca üstün başarılı öğrencilere verilen Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme Bursu aldı.

·        Ankara Çocuk Dostlerı Derneği Şükran Plaketi. 9 yıl Genel Başkanlık görevi nedeniyle verildi.

·        Elektrik Mühendisleri Odası Hizmet Plaketi: İki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle verildi.

·                Kara Harp Okulu Bilimsel Sempozyumuna yönetsel katkısı nedeniyle plaket (1995)

 

 

 

 

BİLİMSEL HAKEM OLARAK VERDİĞİ KATKI

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLERE HAKEM OLARAK VERDİĞİ KATKI

·        IEEE Transaction on Control.

·        IEEE Transactions on Circuits and Systems.

·        IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics.

·        Fuzzy Sets and Systems.

 

 

YURTİÇİ DERGİ VE YARIŞMALARA HAKEM OLARAK VERDİĞİ KATKI

·        Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisine hakemlik (devam ediyor.)

·        Tübitak Hüsamettin Tugaç Vakfı Ödül Kuruluna hakemlik (devam ediyor.)

 

YURTİÇİ BİLİMSEL KURUMLARA HAKEMLİK

·        ARGE teşvik yardımı için TÜBİTAK BİTEM hakemlik (devam ediyor.)

 

 

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ VE SOSYAL KURULUŞLAR

·        Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi

·        IFAC Uluslararası Otomatik Kontrol Federasyonu Türk Milli Komitesi (TOK)

·        AFCEA Uluslararası Askeri Elektronik Derneği (USA)

·        IEEE Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Birliği (USA)

·        Elektrik Mühendisleri Odası

·        Ankara Çocuk Dostları Derneği

·        Sosyal Demokrasi Derneği

·        Mustafa Kemal Gençlik Eğitim Vakfı

 

 

İŞ / SANAYİ HAYATI TECRÜBESİ

 

1984-1987 yılları arasında üniversiteden ayrılarak Enersis Grubu Teknik Koordinatörü ve gruba ait Elektrosis A.Ş. Genel Müdürü görevlerinde bulundu.

                                                                  

          Grubun üretmekte olduğu Bina otomasyon sistemlerinin sistem programının geliştirilmesinde görev aldı.

Ankara Hilton, İzmir Hilton, Ankara Sheraton, Çırağan Sarayı dahil, Türkiye’de ve Türkiye dışında Mısırda, Rusya’da Yangın Alarm ve Güvenlik Sistemlerinin, Yüksek Teknolojik Bina Otomasyon Sistemlerinin tasarımı ve montajını yürüttü ve yönetti.