Serdar Engin Koç

Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 2010'dan beri çalışmaktayım.   

İlgi alanlarım uzaktan öğretim, oyunla öğrenme, kendi kendine öğrenme, satranç, bilgisayar oyunu, basketbol ve kayak. Bu aralar en çok uğraştığım oyun tasarlama için materyal geliştirme ve programlamadır. 

ARAŞTIRMA

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI YAYINLAR

Koç, S. E.(2021) Metacognitive strategies in serious games: A literature survey. EKEV Akademi Dergisi.(ULAKBİM)25(86), 527-556.
Koç, S., E. (2019) The relationship between emotionalintelligence, self-directed learning readiness and achievement. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) (ULAKBİM) 6(3), 672-688.
Mısır, H., Koban Koç, D., & Koç, S. E. (2018). An analysis of learner autonomy and autonomous learning practices in massive open online language courses. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL (4) doi: https://dx.doi.org/10.24093/awej/call4.3 (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
Koban Koç, & D. Koç, S. E. (2018). On the role of media input in the learning of formulaic sequences by EFL learners. TESL Canada Journal, 34 (3), 93-110. doi:https://doi.org/10.18806/tesl.v34i3.1275 (ERIC)
Koban Koç D. & Koç S. E. (2016). Understanding Learner Autonomy through Cognitive, Metacognitive and Social Strategies Used by English Language Learners in a Computer-based Classroom. The Journal of Language Teaching and Learning, 6(2), 58-69. (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
Koban Koç D. & Koç S. E. (2016). Students’ Perceptions of Blog Use in an Undergraduate Linguistics Course. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(12), 9-19. (ERIC, Scopus, Tübitak/Ulakbim/SBVT)
Koç S. E. & Özden M. (2013). Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu aracı olarak ağ destek sistemine ilişkin algıları. Eurasian Journal of Educational Research, 53/A:221-238. (SSCI: Social Sciences Citation Index)
Koç, S. E., Yıldırım, Z., Özden, M. Y. (2006). Perceptions on problem-based online learning. Academic Exchange Quarterly, 10(3), p. 34.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMLERİ

Lewis, J., Koban-Koç, D., Inozu, J., Gorgun, A., Perumalla, C., Koç, S. E., & Du Blessis, A. (2017). Introduction to Innovative Teaching and Learning Practices Using E-learning. In J. Branch, A. Horsted, S. Hayes & C. Nygaard (Eds.): Innovative Teaching and Learning in Higher Education. (pp. 343-350). Oxfordshire, İngiltere: Libri Publishing Ltd.
Koç S. E. (2017). Stimulating Self-Regulated and Self-Directed Learning Through Technology Enhanced Learning Environment. In J. Branch, A. Horsted, S. Hayes & C. Nygaard (Eds.): Innovative Teaching and Learning in Higher Education. (pp. 387-398). Oxfordshire, İngiltere: Libri Publishing Ltd.
Koç S. E. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik. In: M. Yaşar Özden ve Levent Durdu (eds). Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri. (p.149-165). Ankara: Anı Yayıncılık.

 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER 

Koç, S. E.(2020) The use of feedback in Serious Games. International Eurasian Educational Research Congress, 10-12 Eylül, Eskişehir (Online). Koç, S. E. (2020)
Koç S.E. (2021). The Influence of Learning Theories on Educational Games. 1. International Arslantepe scientific research congress. Malatya(Online); 18/09/2021 - 19/09/2021
Koç S.E. (2021) A general look at the data analytics used in educational games. 2. International scientific research and innovatıon congress: Istanbul (Online); 11/09/2021 - 12/09/2021
Koç S.E.(2021). Using augmented and mixed reality in education.7. ÇUKUROVA International scientific research congress: Adana(Online); 07/09/2021 - 08/09/2021
Koç S. E. (2021) Factors that influence game mechanics in educational games. International symposium in social sciences and educational scences: Online; 04/09/2021 - 05/09/2021
The use of Metacognitive Strategies in Serious Games. International Congress of Academic Research 20-22 Temmuz, Bolu (Online)
Mısır, H., Koban-Koç, D. & Koç, E. (2018). An Analysis of Learner Autonomy and Autonomous Learning Practices in Massive Open Online Language Courses (MOOLCs). The First International Conference on Critical Debates in Social Sciences, 5-7 Ekim, İzmir, Türkiye.
Koban-Koç, D. & Koç, S. E. (2018). On the Role of Media Input in the Learning of Formulaic Sequences by EFL Learners, The Annual Conference of International Council for Educational Media (ICEM): Digital Turn in Education, September, 5-7, Tallin, Estonya.
Koç S. E. (2016). Exploring the Relationship between Learner Autonomy, Retention and Emotional Intelligence. Bangkok Annual Business and Social Science Research Conference (BABSRC). December 3-4, Bangkok, Tayland.
Koç S. E & Koban Koç, D. (2015). Students’ Perceptions of Blog Use in an Undergraduate Linguistics Course, Business and Social Science Research Conference, August 3-4, Dubrovnik, Hırvatistan.
Koç, S. E. & Koban Koç, D. (2015). Promoting Learner Autonomy through Metacognitive, Cognitive and Social Strategies. English Beyond Scholar Borders International ELT Conference 9 Eylül Üniversitesi, 3-4 Aralık, İzmir, Türkiye.
Koç, S. E. (2015). A Framework for Bridging the Gap between Teacher and Learner Autonomy. The 2015 ICBTS International Education and Teaching Research Conference, 22-23 Ekim, Berlin, Almanya.
Koç, S. E. (2011). English language teachers’ perceptions about the parts of a web -based support system. International Conference on Educational Sciences (ICES), 22-26 Haziran, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

OYUNLAR VE VİDEOLAR