Dr. Şahin Kavuncubaşı

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

 

 

Başkent Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Bağlıca Kampüsü

06790 Etimesgut, Ankara

Tel: 0312 246 66 69

sahin[at]baskent.edu.tr

 

 

 

Eğitim

1984-1988  

Lisans

Hacettepe Ü. Sağlık İdaresi Yüksek Okulu

1990-1992

Yüksek Lisans

H.Ü. Sağlık Bil. Ens. Sağlık Kurumları Yönetimi B.D.

1992-1995

Doktora

H.Ü. Sağlık Bil. Ens. Sağlık Kurumları Yönetimi B.D.

 

 

 

Deneyim

1989-1996

Ar. Görevlisi

H.Ü. Sağlık İdaresi Yüksek Okulu

1996-1996

Yrd. Doç. Dr.

H.Ü. Sağlık İdaresi Yüksek Okulu

1996-1997

Yrd. Doç. Dr.

Başkent Üniversitesi. Sağlık Yönetimi Bölümü

1997-2004

Doçent. Dr.

Başkent Üniversitesi. Sağlık Yönetimi Bölümü

2004-

Prof. Dr.

Başkent Üniversitesi. Sağlık Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

İdari Görevler

2008-2014

B.Ü. İnsan Kaynakları ve Maliyet Analizleri Koordinatörü

2014-2016

Bölüm Başkanı

Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü

2016-2020

Dekan

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

2022-

Bölüm Başkanı

Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

 

Dersler

 

 

 

 

  Lisans

SİP 245

Sağlık İşletmeciliği I

 

Derslere ait izlencelere erişmek için derslerin kodlarını seçiniz.

SİP 264

Sağlık İşletmeciliği II

SİP 376

Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

SİP 373

Sağlık Analitiği I

SİP 374

Sağlık Analitiği II

SİP 460

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Lisansüstü

SİP 501

SYUP 501

Çağdaş Sağlık Kurumları İşletmeciliği

SİP 505

SYUP 505

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SİP 552

SYUP 512

Sağlık İşletmelerinde Sayısal Karar Verme Teknikleri

İKY 522

İKA 522

İş Analizi, İş Etüdü ve İş Tasarımı

İKY 508

İKA 508

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

 

 

 

 

Yayınlar

 

Kitaplar 

Kitabın slaytları

Can, H., Kavuncubaşı, Ş.& Yıldırım, S. (2021).  Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. (8. Baskı).  Ankara: Siyasal Kitabevi.

Kitabın slaytları

Kavuncubaşı, Ş. (2022). Hastane ve Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi

Kitabın slaytları

Kavuncubaşı, Ş.&Yıldırım, S.(2021).  Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi (6. Baskı). Ankara: Siyasal  Kitabevi.

Kitabın slaytları

Yaşar A. Özcan (2013). Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler (Çev. Şahin Kavuncubaşı, Selami Yıldırım). Ankara: Siyasal Kitapevi

 

Mollahaliloğlu, S, Kavuncubaşı, Ş ve diğ (2011)  Kamu Hastanelerinin Genel Verimliliğinin Değerlendirilmesi.  (Efficiency Measurement and Evaluation in Public Hospitals) Ankara: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü.

 

Ashish Chandra, Sahin Kavuncubasi, Adnan Kisa  (2002).  World Health Systems-Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems Proceedings Book, Vol 1. & Vol 2.  Ankara: Haberal Education Foundation

 

Kavuncubaşı, Ş.& Kısa, A(2007).  Sağlık Kurumları Yönetimi.  Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi.

 

Ersoy, K, &Kavuncubaşı, Ş (ed) (2000). Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı.

Seçilen Makaleler

Malhan S, Torgay A, Kavuncubası S, Alzhanov S, Kikimbayeva R, et al. (2020) What we learned from covid19 on behalf of hospital management? Glob J Medical Clin Case Rep 7(2): 107-108.

 

Bruhn, D., Malhan, S., Kavuncubasi, S., Smith-Palmer, J., & Reed, V. (2009). PDB27 cost-effectiveness of exenatide versus insulin glargine for the treatment of type-2 diabetes in Turkey: a long-term health economic analysis. Value in Health, 7(12), A406.

 

Kacak H, Ozcan YA & Kavuncubasi SA (2013) New examination of hospital performance  after health care reform in Turkey: Sensitivity and Quality Comparisons, International Journal  of Public Policy. 10(4-5), 178-194.

 

Kisa, A., Yilmaz, F., Younis M.Z., Kavuncubasi,S., Ersoy, K.&Rivers, P.A.(2009) Delayed use of healthcare services among the urban poor in Turkey. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2(3), 232-240.

 

Basara, B.B. Mollahaliloglu,S., Pulgat, E., &Kavuncubasi, S (2012).  Gender and residency effects on elderly health in TurkeyAgeing International. 39, 55-67.

 

Fedai T, Ulas U.H, Kavuncubasi S, Demir C, Teke A, Bakir B, et al (2006). The use of clinical pathways in the management of acute stroke patients. Neurology Psychiatry and Brain Research, 13(3), 115-120.

 

Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş, Ozcan. Y:A.,& Harris, J.M. (1997).  Technical efficiencies of Turkish hospitals: dea approachJournal of Medical Systems.  21(2), 67-74.

 

Kisa, A.,  Ersoy, K., & Kavuncubasi, S (2006). The influence of financial officers on the decision-making process in health facilities: a study in Ankara, The Health Care Manager, 25(1),37-42.

 

Kavuncubaşı, Ş., Esatoğlu, A.,& Ersoy. K (1998).  Dimensions of health professionals-patient ınteractionMedicine and Law- World Association for Medical Law, 19(1), 7-14

 

Sözen, C. Kısa, A.,&Kavuncubasi, S.(2003).  Can rural telemedicine help to solve the health care access problems in Turkey. Clinical Research And Regulatory Affairs, 20 (1), 117–126.

 

Mollahaliloglu, S., Kavuncubasi, S., Gursoz,H.Agirbas,I., Ari, H.O., Gokhun O.H., & Akdag, R, & Younis, M.Z (2009 Outsourcing profile in the Turkish health care system. Journal of  Health Care Finance, 35(4),74-82.

 

 Kısa, A., Kavuncubaşı, S.& Ersoy K.(2002)  Is the Turkish health care system ready to be a part of the European UnionJournal of Medical Systems, 20(2), 89-95.

 

Yildirim, Y.&Kavuncubasi, S.(2021). Comparison of expectations and perceptions of resident european union (eu) citizens about hospital service quality in their home countries and turkey. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 71, 285-304

 

Yildirim, C., Kacak, H., Yildirim, S., & Kavuncubasi, S. (2019). Comprehensive efficiency assessment of turkish teaching hospitals: technical, pure technical and scale efficiencies with data envelopment analysis. Journal of Applied Business and Economics, 21(3). https://doi.org/10.33423/jabe.v21i3.2087

 

Mollahaliloglu, S., Kavuncubasi, S., Yilmaz, F., Younis, M. Z., Simsek, F., Kostak, M., … Nwagwu, E. (2018). Impact of health sector reforms on hospital productivity in Turkey. International Journal of Organization Theory & Behavior, 21(2), 72–84. doi:10.1108/ijotb-03-2018-0025

 

Kostik, Z., Sahin, B., Demir, C., Kavuncubasi, S., & Sen, D. (2005). An evaluation of the leadership attitudes of managers in Turkish armed forces’ hospitals. Military Medicine, 170(3), 247–250.

 

Dinçer. T., Kavuncubaşı, Ş.& Aloğlu E (1994). Tedavi edici sağlık hizmetlerinin kullanımı. Toplum ve Hekim (62). 115-121.

 

Kavuncubaşı, Ş.& Ersoy, K. (1995). Hastanelerde teknik verimlilik ölçümü. Amme İdaresi Dergisi. 28(3),77-92.

 

Kavuncubaşı, Ş.&Ersoy, K. (1995). İl sağlık olanaklarında teknik verimlilik ölçümü, Sağlık Dergisi, (1-4), 12-18.

 

Ersoy, K.& Kavuncubaşı, Ş. (1995). Hastanelerde iş değeri ve ücret arasındaki uyum. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 3(1), 85-93

 

Yanık, A., Ekinci, O., Kavuncubaşı, Ş. &Çaşkurlu, T. (2012).  Yoğun bakım ünitesi hizmetlerinin hastane maliyetlerine etkisi. Haydarpasa Numune Med J.  52(2), 67-73.

 

Kostik, Z., Aloğlu, E., Demir, C., &Kavurcubaşı, Ş (2000). OHAL Bölgesinde Yaralanarak GATA eğitim hastanesinden tedavi gören hastaların hekim hasta ilişkileri ve bu ilişkiden kaynaklanan tatmin düzeylerinin analizi. Gülhane Tıp Dergisi.   42(3), 256-262.

 

Kavuncubaşı, Ş. (1996).Irk veya sınıf veya ırk ve sınıf: ABD'de artan  ölüm hızı farklılıkları" (Çeviri). Toplum ve Hekim. 11(72), 60-64.

 

Ersoy, K.& Kavuncubaşı, Ş. (1995).Diskriminant analizi yoluyla kapasite kullanım oranı açısından hastanelerin sınıflandırılması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 3(1). 73-84.

 

Erigüç, G.& Kavuncubaşı, Ş. (1995). Hemşirelerde İşten Ayrılma Eğilimine Nedensellik Yaklaşımı. H.Ü. Hemşirelik Dergisi.   2(1), 67-72

 

Kavuncubaşı, Şahin (1992). Hekim Yöneticilerin Önderlik Davranışları. Toplum ve Hekim. 56, 20-25

 

Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1995). Mülkiyet Yapısı ve Örgütsel Performans. Toplum ve Hekim.  66,107-113.

 

 

 

 

 

Seçilen Projeler

2020

Uzaktan Eğitim Uygulamasının Başarısının Ölçülmesi. Ankara: Başkent Üniversitesi

 

2020

Managerial Capacity Building in SMU Training Hospital. Word Bank Project. Baskent University-Semey Medical University.

 

2003

Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Yönetimin Güçlendirilmesi. Sağlık Bakanlığı Birleşmiş Milletler, Nüfus ve Kalkınma Fonu, Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müd.   Rol: Proje Yöneticisi

 

2004

National Burden of Disease and Cost Effectiveness, World Bank  Project,    Baskent University &Ministry of Health Rol: Proje Yönetici Yardımcısı, Maliyet Analizleri Bölüm Yöneticisi

 

2003

Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Görev Tanımlarının Geliştirilmesi. Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Programı, Sağlık Bakanlığı  AÇSAP Genel Müd.   Rol: Proje Yöneticisi

 

2005

Örgütsel Yapı ve Başarı: SSK Hastanelerinin Yapısal Analizi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı.  PROJE NO:94.04.075.001 Rol: Proje Yönetici Yardımcısı

 

1995

Hastanelerde İş Analizi ve İş Değerlemesi: Ankara Hastanesi Örnek Uygulaması. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. Ankara. 1992   Rol: Proje Yönetici Yardımcısı.

 

1990

Hastanelerde Maliyet ve Performans Ölçülmesi Projesi.  Ankara: Sağlık Bakanlığı     Rol:  Ankara Hastanesi Proje Yönetici Yardımcısı.

 

1996

Üniversite Yöneticilerinin Lider Etkililiği ve Uyum Sağlama Betimlemesi.  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı. Rol: Proje Yöneticisi.

 

2008

Türk Sağlık Sisteminde Kurum Dışından Hizmet Alım Uygulamaları. Ankara: Sağlık Bakanlığı

 

1996

Üniversite Yöneticilerinin Lider Etkililiği ve Uyum Sağlama Betimlemesi.  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı. Rol: Proje Yöneticisi.

 

1994

Öğrencilerin Meslek Tercihlerini Etkileyen Etmenler ve Öğrencilerin Değer ve Beklentileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı. Proje No: 93.04.006.001.  Rol: Proje Yöneticisi

 

1991

Petkim Petrokimya Holding AŞ de İş Analizi İş Değerlemesi, Reorganizasyon ve  Norm Kadro Belirleme Projesi  Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hikmet Timur   Rol: İş Analizcisi

 

2002

Kavuncubasi,S. &Kisa, A.  Chapter 4. Human Resources In Health in  Turkey: Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficiency, Report No. 24358-TU, June 2002, World Bank