Dr.  Şahin Kavuncubaşı

Başkent Üniversitesi
Sağlık   Bilimleri Fakültesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

Bağlıca Kampusu, Ankara
Tel: (312) 2466669
Fax:(312) 2466670
email:
sahin@baskent.edu.tr

İlgi Alanları

Hastanelerde Maliyet Analizleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sayısal Yöntemler &Üretim Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Verimlilik ve Performans Yönetimi

 
 

Başkent Üniversitesi

Yararlı Linkler

 
EĞİTİM
 • 1988   Lisans                  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu
 • 1992   Yüksek Lisans     Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1995   Doktora               Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

DENEYİM
 • 1989-1995    Araştırma Görevlisi
 • 1995-1997    Yardımcı Doçent
 • 1997-2003    Doçent
 • 2004-            Profesör
DERSLER

 

YAYINLAR

A. KİTAPLAR
   
 • Can, Halil, Kavuncubaşı, Şahin, Yıldırım, Selami.  Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. (Gözden geçirilmiş 7. Baskı).  Ankara: Siyasal  Kitabevi, 2012.

 • Kavuncubaşı, Şahin, Yıldırım, Selami.  Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi.  Ankara: Siyasal  Kitabevi, 2012.

 • Kavuncubaşı, Şahin,  Kısa, Adnan.  Sağlık Kurumları Yönetimi.  Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi. 2007.

 • Ashish Chandra, Sahin Kavuncubasi, Adnan Kisa  (2002).  “World Health Systems-Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems”  Proceedings Book, Vol 1. & Vol 2. Haberal Education Foundation, Ankara.

 • Ersoy, K, Kavuncubaşı, Ş (ed) (2000). Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı.

 • Mollahaliloğlu, S, Kavuncubaşı, Ş ve diğ (2011)  Kamu Hastanelerinin Genel Verimliliğinin Değerlendirilmesi.  (Efficiency Measurement and Evaluation in Turkish  Hospitals) Ankara: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü.

 • Yaşar A. Özcan(Çevirenler Şahin Kavuncubaşı, Selami Yıldırım) (2013). Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler. Ankara: Siyasal Kitapevi

 

B. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN ÇALIŞMALAR

 • Adnan Kisa, Korkut Ersoy and Sahin Kavuncubasi, “The Influence of Financial Officers on the Decision-Making Process in Health Facilities: A Study in Ankara” , The Health Care Manager, 2006 (January-March), Issue 25:1

 • Salih Mollahaliloglu, Sahin Kavuncubasi, Hakki Gursoz, Ismail Agirbas, Hakan Oguz Ari, Hasan Gokhun Oncul, Recep Akdag and Mustafa Z Younis (2009 "Outsourcing profile in the Turkish health care system". Journal of  Health Care Finance 35(4):74-82.

 • Cenk Sozen, Adnan Kisa, Sahin Kavuncubasi, Korkut Ersoy,”A great Potential In Turkey For Telemedicine Teleeducation Applications”, Telemedicine Journal and E-Health, Volume 9, Supplement 1, 2003

 • Cenk Sözen, Adnan Kısa, Sahin Kavuncubaşı (2003).  “Can Rural Telemedicine Help to Solve the Health Care Access Problems in Turkey”; Clınıcal Research And Regulatory Affaırs, Vol. 20, No. 1, pp. 117–126.

 • Kavuncubaşı, Ş., Esatoğlu, A., Ersoy. K (1998).  “Dimensions of Health Professionals-Patient Interaction”.  Medicine and Law- World Association for Medical Law:  Vol: 19 No 1, pp 7-14

 • Adnan Kısa, Şahin Kavuncubaşı, Korkut Ersoy (2002)  Is the Turkish Health Care System ready to be a Part of the European Union Journal of Medical Systems, 20 (2)

 • Kostik, Zafer,  Sahin, Bayram,  Demir, Cesim,  Kavuncubasi, Sahin,  Sen, Dervis  (2005). “An Evaluation of the Leadership Attitudes of Managers in Turkish Armed Forces' Hospitals“ Military Medicine, March.

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş, Ozcan. Y:A.,  Harris, J.M. (1997).  “Technical Efficiencies of Turkish Hospitals: DEA Approach.  Journal of Medical Systems.  Vol: 21, No: 2, pp 67-74.

 • Sahın Bayram, Kostık Zafer, Sahın Bayram, Demır Cesim, Kavuncubası Sahin, Sen Dervis  (2005). "An Evaluation Of The Leadership Attitudes Of Managers İn Turkish Armed Forces' Hospitals"  Military Medicine    Vol. 170, No:3, Pp. 247-250

 • Fedai T, Ulas UH, Kavuncubasi S, Demir C, Teke A, Bakir B, Et Al. The Use Of Clinical Pathways İn The Management Of Acute Stroke Patients. Neurology Psychiatry and Brain Research 2006;13(3): 115-120:-120.

 • Basara, B.B. Salih Mollahaliloglu, Erman Pulgat, Kavuncubasi, S (2012).  Gender and Residency Effects on Elderly Health in Turkey.  Ageing International. DOI 10.1007/s12126-012-9154-3

 • Kacak H, Ozcan YA & Kavuncubasi SA (2013) New Examination of Hospital Performance  after Health Care Reform in Turkey: Sensitivity and Quality Comparisons, International Journal  of Public Policy(in press).

 • Adnan Kisa, Fikriye Yilmaz, Mustafa Z. Younis, Sahin Kavuncubasi, Korkut Ersoy, Patrick A. Rivers, (2009) "Delayed use of healthcare services among the urban poor in Turkey", Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, Vol. 2 Iss: 3, pp.232 - 240.

   

C. ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN ÇALIŞMALAR

 • Adnan Kisa, Sahin Kavuncubasi and Sema Ekiciler (2004), “Technologic Development and the Changing Role of Pharmacists in Turkey” in PROCEEDINGS of Third International Healthcare Conference, Ashish Chandra, Editor

 • H. Cenk Sozen, Adnan Kisa, Sahin Kavuncubasi,  Korkut Ersoy (2003), “A Great Potential in Turkey for Telemedicine & Teleeducation Applications”, American Telemedicine Association Proceedings

 • Adnan Kısa, Şahin Kavuncubaşı, Korkut Ersoy (2000), “Is the Turkish Social Insurance Organization Ready for the 21st Century,” in PROCEEDINGS of Local Healthcare, Global Markets: An International Conference on Healthcare Systems for the New Millennium, Ashish Chandra, Editor, pp. 29-32.

 • Adnan Kısa, Şahin Kavuncubaşı, Korkut Ersoy (2000), “The Turkish Commercial Health Insurance Industry,” in PROCEEDINGS of Local Healthcare, Global Markets: An International Conference on Healthcare Systems for the New Millennium, Ashish Chandra, Editor, pp. 9-13.

 • H. Cenk Sozen, Adnan Kisa, Sahin Kavuncubasi and Korkut Ersoy (2004), “Telemedicine: An Effective Tool for Using Healthcare Resources in Turkey”, in PROCEEDINGS of Third International Healthcare Conference, Ashish Chandra, Editor

 • Adnan Kisa and Sahin Kavuncubasi (2005), “Private Sector Outsourcing of Health Services for Government Employees: The Situation in Turkey”, in Business & Health Administration Association Proceedings, Mary K. Madsen and Peter Fitzpatrick, Editors, pp. 298-305.

 • Yiğit, Ç, Kavuncubaşı, Ş ve dig (2004).  HeAlth System Performance and Responsiveness.  Balkan Military Medical Commitee.   Antalya, Turkey,

 • Yiğit, Ç, Kavuncubaşı, Ş ve dig (2004).  The Turkish Armed Forces’ Health System Responsiveness. Balkan Military Medical Commitee.   Antalya, Turkey,

 • Beyhan Aksoy, Şahin Kavuncubaşı Turkish Health Offices: An Application of Data Envelopment Analysis North American Primary Care Research Group Annual Meeting Halifax – Canada,   13- 16 October,  Meeting Absract  Book

 • Kavuncubası, S., Kisa, A. (2000). “Assessment of The Turkish Health Administrators’ Managerial Behavior and Their Health Administration Education Needs”  (Poster Presented, AUPHA Annual Meeting.  June 22-254, 2000 Los Angeles CA.

 • Kavuncubaşı, Ş., Esatoğlu, A., Ersoy. K (1998).  “Dimensions of Health Professionals-Patient Interaction”.  (Paper presented  in  12 World Congress on Medical Law, Hungary.

 • Kavuncubaşı, Ş., Çerekci. S. (1999). Health Care Expectations of Military Personnel” (Poster presantation) Balkan Military Medical Committee, 4th Congress of Balkan Military Medicine. Bucharest, Romania.

 • Yiğit Ç., Kavuncubaşı Ş.,Demir C., Kısa A.,Özer M.,Peker S.: The Turkish Armed Forces’ Health System Responsiveness.9 th Congress of BMMC, 21-24 June 2004 Antalya, TURKEY. 

 • Yiğit Ç., Kavuncubaşı Ş.,Demir C.,Kısa A.,Özer M.,Peker S. Health Systems Performance and Responsiveness. 9 th Congress of BMMC, 21-24 June 2004 Antalya, TURKEY

 

D. ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN ÇALIŞMALAR

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1995). “Mülkiyet Yapısı ve Örgütsel Performans”, Toplum ve Hekim. Sayı: 66, ss. 107-113.

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1995). “Hastanelerde İş Değeri ve Ücret Arasındaki Uyum”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. Cilt 3, Sayı: 1, ss. 85-93

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1995). “Hastanelerde İş Değeri ve Ücret Arasındaki Uyum”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. Cilt 3, Sayı: 1, ss. 85-93

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1995). “Hastanelerde İş Değeri ve Ücret Arasındaki Uyum”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. Cilt 3, Sayı: 1, ss. 85-93
 • Aksoy , B, Kavurcubaşı, Ş. (2004). Sağlık Kurumlarında Ücret Yönetiminin Temelleri. Hospital News, Sayı:68, ss. 82-83.

 • Kavuncubaşı, Ş, Sözen, C., Kısa, A (2003).  “Türkiye’de bir Tele Kardiyoloji Modeli”. Hospital News, Sayı: 21, ss. 75-77ç

 • Kavuncubaşı, Ş, Sözen, C., Kısa, A (2003).  “Tele-Tıp Sağlık Sektörü İçin Nasıl Bir Gelecek Hazırlıyor.?”  Hospital News, Sayı: 20, ss. 70-73

 • Kavuncubaşı, Ş, Aksoy, B. (2004). “Sağlık Kurumlarında İş Değerleme”  Hospital News, Sayı: 69, ss. 68-70

 • Erkal, S., Platin, N, Kavuncubaşı, Ş (2000). “Hemşirelik Hizmetlerinde İş Değerlemesi. Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama” Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4., ss. 21-24.

 • Kostik, Z., Aloğlu, E., Demir, C., Kavurcubaşı, Ş (2000). “OHAL Bölgesinde Yaralanarak GATA Eğitim Hastanesinden Tedavi Gören Hastaların Hekim Hasta İlişkileri ve Bu ilişkiden Kaynaklanan Tatmin Düzeylerinin Analizi.” Gülhane Tıp Dergisi.  Cilt: 42, Sayı 3, ss. 256-262.

 • Şahin Kavuncubaşı, Cenk Sözen, Adnan Kısa (2003). Türkiye’de Bir Tele-Kardiyoloji Modeli; Hastane Dergisi, Mart-Nisan 2003.

 • Şahin Kavuncubaşı, Cenk Sözen, Adnan Kısa (2003).  Tele-Tıp Türkiye İçin Nasıl Bir Gelecek Hazırlıyor?; Hastane Dergisi, Ocak-Şubat 2003

 • Şahin Kavuncubaşı, Beyhan Aksoy (2002)  Hekim Performansının Değerlendirmesi: 360 Derece Yaklaşımı Hastane Dergisi Sayı; 15

 • Vural, G., Eroğlu, K., Kavuncubaşı, Ş. (1999) Hemşirelik Hizmetlerinde Önderlik ve İş Doyumu. Hastane Yönetimi.  Yıl: 3, Sayı 3 ss 19-24.

 • Kavuncubaşı, Ş,, Ersoy, K (1998). “Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi” Modern Hastane Yönetim  Cilt: 2, Sayı: 8, ss. 4-6

 • Kavuncubaşı, Şahin (1996). Irk veya Sınıf veya Irk ve Sınıf: ABD'de Artan  Ölüm Hızı Farklılıkları" (Çeviri). Toplum ve Hekim. Cilt: 11, Sayı:  72, ss. 60-64.

 • Dinçer. T., Kavuncubaşı, Ş., Aloğlu E (1994). “Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı”, Toplum ve Hekim Cilt: 8, Sayı: 62. ss. 115-121.

 • Kavuncubaşı, Ş., Ersoy, K. (1995). “İl Sağlık Olanaklarında Teknik Verimlilik Ölçümü”, Sağlık Dergisi, Sayı: 1.2.3.4, ss 12-18.

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1995). “Diskriminant Analizi Yoluyla Kapasite Kullanım Oranı Açısından Hastanelerin Sınıflandırılması”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. Cilt 3, Sayı: 1. ss.73-84.

 • Kavuncubaşı, Ş., Ersoy, K. (1995). “Hastanelerde Teknik Verimlilik Ölçümü” Amme İdaresi Dergisi. Cilt: 28, Sayı: 3, ss. 77-92.

 • Ersoy, K, Kavuncubaşı, Ş (1996). “Hastane Yönetimi: Nereden Başlamalı?”, Toplum ve Hekim. Sayı: 69-70, ss. 6-9.

 • Erigüç, G., Kavuncubaşı, Ş. (1995). “Hemşirelerde İşten Ayrılma Eğilimine Nedensellik Yaklaşımı”. H.Ü. Hemşirelik Dergisi.  Cilt 2: Sayı:1 67-72.

 • Kavuncubaşı, Şahin (1992). “Hekim Yöneticilerin Önderlik Davranışları”, Toplum ve Hekim. Sayı: 56, ss.  20-25

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1995). “Mülkiyet Yapısı ve Örgütsel Performans”, Toplum ve Hekim. Sayı: 66, ss. 107-113.

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1995). “Hastanelerde İş Değeri ve Ücret Arasındaki Uyum”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. Cilt 3, Sayı: 1, ss. 85-93

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1995). “Hastanelerde İş Değeri ve Ücret Arasındaki Uyum”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. Cilt 3, Sayı: 1, ss. 85-93

 • Kavuncubaşı Ş. Ve Ersoy K. “Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi”, Modern Hastane Yönetimi, C.2, S.8, Kasım - 1998

   

 

E. ULUSAL  TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 • Kavuncubaşı, Şahin (1997) "Hastanelerde Örgütsel Performans Ölçümü: Hastanelerarası Kalite ve Verimlilik Karşılaştırmaları" Çoruh M. (Ed)   Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü , Haberal Eğitim Vakfı, ss. 81-91.

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1994). “Hastanelerde Kalite Yönetimi Programı” içinde  Muammer Doğan ve Dig, (Ed)  I. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Kitabı, Dokuz Eylül Ünivesitesi Yayınları,  İzmir,  ss. .349-362.

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1996). Hastane Kanser  Vakalarının Yönetsel Açıdan İncelenmesi. E.Ü. Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Kanser Epidemiyolojisi ve Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu Kitabı.  İzmir, ss  89-107.

 • Kavuncubaşı, Ş., Ersoy, K., Giray  A.Ü. (1996). İl Verem Savaş Dispanserlerinde Teknik Verimlilik Ölçümü. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı,   Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.  287-292.

 • Kavuncubaşı, Ş,, Esatoğlu, A. E. (1998). “Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Hemşireliki Hizmetleri Açısından Değerlendirilmesi”. Y. Öztürk (ed) Hemşirelik ve Ebelik Eğitimi ve Uygulamalarında Toplam Kalite Yönetimi.   Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

 • Kavuncubaşı, Ş (1998). “Ekip Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi”. İçinde M. Çoruh (ed).  Sağlık Hizmetlerin Sürekli Kalite Geliştirme,  Ankara: Haberal Eğitim Vakfı.

 • Kavuncubaşı, Ş (1998). “Ekip Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi”. İçinde M. Çoruh (ed).  Sağlık Hizmetlerin Sürekli Kalite Geliştirme,  Ankara: Haberal Eğitim Vakfı.

 • Kavuncubaşı,Ş. Malhan, S (1999). “Sağlık Yöneticilerinin Blake Mouton Yönetim Izgarasına Göre Önderlik Davranışlarının Ölçümü”  içinde Ersoy, K, Kavuncubaşı, Ş (Ed). Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı., ss  579-589.

 F. PROJE VE PROJE RAPORLARI

 • Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Yönetimin Güçlendirilmesi. UNPFA, Sağlık Bakanlığı  Birleşmiş Milletler, Nüfus ve Kalkınma Fonu, Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müd.   Rol: Proje Yöneticisi. 2003

 • Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi    Ankara: Sağlık Bakanlığı Rol: Proje Yönetici Yardımcısı, Maliyet Analizleri Bölüm Yöneticisi, 2002-2004

 • Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Görev Tanımlarının Geliştirilmesi. Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Programı Sağlık Bakanlığı  AÇSAP Genel Müd.   Rol: Proje Yöneticisi. 2003

 • Örgütsel Yapı ve Başarı: SSK Hastanelerinin Yapısal Analizi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı.  PROJE NO:94.04.075.001 Yönetici: Doç. Dr. Korkut Ersoy  Rol: Proje Yönetici Yardımcısı.

 • Hastanelerde Maliyet ve Performans Ölçülmesi Projesi.  Ankara: Sağlık Bakanlığı     Rol:  Ankara Hastanesi Proje  Yönetici Yardımcısı.  1990

 • Hastanelerde İş Analizi ve İş Değerlemesi: Ankara Hastanesi Örnek Uygulaması. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. Ankara. 1992   Rol: Proje Yönetici Yardımcısı

 • Petkim Petrokimya Holding AŞ de İş Analizi İş Değerlemesi, Reorganizasyon ve  Norm Kadro Belirleme Projesi  Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hikmet Timur   Rol: İş Analizcisi, 1991

 • SSK Dışkapı Hastanesi Hemodializ Biriminde Birim Maliyet Hesaplaması. Ankara: SSK Genel Müdürlüğü    Yönetici: Doç. Dr. Münevver Menderes     Rol: Proje Yönetici Yardımcısı

 • Öğrencilerin Meslek Tercihlerini Etkileyen Etmenler ve Öğrencilerin Değer ve Beklentileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı. Proje No: 93.04.006.001.  Rol: Proje Yöneticisi

 • Hastanelerde İş Analizi ve İş Değerlemesi: Ankara Hastanesi Örnek Uygulaması. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. Ankara. 1992   Rol: Proje Yönetici Yardımcısı.

 • Türk Sağlık Sisteminde Kurum Dışından Hizmet Alım Uygulamaları. Ankara: Sağlık Bakanlığı

 • Üniversite Yöneticilerinin Lider Etkililiği ve Uyum Sağlama Betimlemesi.  Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı. Rol: Proje Yöneticisi, 1996

G. KİTAP BÖLÜMÜ

 • Kavuncubaşı, Şahin (1998) “Sağlık Kurumlarında Örnek Edinme ve Performans Yönetimi” içinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Baştabip Oryantasyon Kurs Kitabı. Ankara: GATA Yayınları, ss 48-57.

 • Sahin Kavuncubasi, Adnan Kisa, “Chapter 4. Human Resources In Health” in  Turkey: Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficiency, Report No. 24358-TU, June 2002, World Bank

 • Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş. (1997).  ”Halkla İlişkiler”  içinde Babadoğan C. (Ed)  Çevik Kuvvet Eğiticilerinin Eğitimi Programı Ders Notları.  Ankara: EPAR, ss 196-267.