YAYINLAR

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI, SCI-Expanded)
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Coşkun-Şentürk, G., & Çırakoğlu, O. C. (2018). How guilt/shame proneness and coping styles are related to music performance anxiety and stress symptoms by gender. Psychology of Music, 46(5), 682-698.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu, O. C., & Şentürk, G. C. (2013). Development of a performance anxiety scale for music students. Medical Problems of Performing Artists, 28(4), 199-206.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu, O. C. (2011). Domuz Gribi (H1N1) Salgınıyla İlişkili Algıların, Kaygı ve Kaçınma Düzeyi Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 49-64.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu, O. C. (2006). Perception of homosexuality among Turkish university students: The roles of labels, gender, and prior contact. The Journal of Social Psychology, 146(3), 293-305.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu, O. C., & Işın, G. (2005). Perception of drug addiction among Turkish university students: Causes, cures, and attitudes. Addictive Behaviors, 30(1), 1-8.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu, O. C., Kökdemir, D., & Demirutku, K. (2003). Lay theories of causes of and cures for depression in a Turkish university sample. Social Behavior and Personality: An International Journal, 31(8), 795-806.


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Öğütçü, G., Çırakoğlu, O. C., & Cula, S. (2016). Information security in the world of digital natives: How internet addiction, sensation seeking and information security behaviors are related. International Journal of Management and Applied Science, 2(9-Special Issue 1), 79-84.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Gevrekci, A. Ö. ve Çırakoğlu, O. C. (2017). Suçluluk ve utanç duyguları üzerine kavramsal, nöropsikolojik ve psikopatolojik bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 89-105.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu, O. C. (2013). Sahnedeki düşman: Müzisyenlerde performans kaygısı üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 95-104.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu, O. C. ve Tezer, E. (2010). Kontrol odağı ve eleştirel düşünmenin üniversite öğrencilerinin ilişki doyumsuzluklarına verdikleri tepkiler üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 29-41.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu

Çırakoğlu, O. C., Uluç, S. ve Uluç, N.B. (2008). Üniversite öğrencileri depresif belirtileri nasıl algılıyor? Depresyonun algılanan nedenleri, çareleri ve yardım davranışları üzerine niteliksel bir çalışma. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(2), 119-126.

   
Kitap Bölümleri
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu, O. C. (2018). Bir iletişim tuzağı olarak stres. A. Örs Gevrekci, (Ed.), Hücreden topluma stres içinde (89-100). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu, O. C. ve Altınel Baysal, G. (2017). Türkiye’de nefes almak (mı?): Mülteci ve sığınmacı LGBTİ bireyler. A. Onur, (Ed.), Direnç, onur ve dahası: Disiplinlerarası bakışla LGBTİ içinde (149-166). Ankara: FİSA Yayınları.
pdf icon ile ilgili görsel sonucu Çırakoğlu O.C. (2017). Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Toplum. N. Pekel Uludağlı, (Ed.), Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Gen, anne, baba, arkadaş, öğretmen ve toplum içinde (89-101). Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları.