Bu sitede sadece kişisel bilgiler değil aynı zamanda psikoloji, yayınlanmış ya da yayınlanmamış araştırmalar ve çeşitli alanlardaki uğraşlarla ilgili bilgiler bulabileceksiniz. Sitenin bir bölümü öğrencilerime ayrılmıştır. Öğrencilerim bu bölümlerden yararlanarak ders tasarımı, derste kullanılan slaytlar, değerlendirme ölçütleri gibi bilgilere ulaşabilirler.  


Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün misyonu, temel psikoloji bilgi ve becerilerine sahip psikologların yetişmesi için gereken akademik, bilimsel ve sosyal ortamı yaratmaktır. Bu misyona uygun olarak, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü aynı zamanda, mezunlarına ve öğretim elemanlarına, standartlarını sürekli yükselttikleri özverili mesleki uygulamalarını, akademik çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını sürdürebilmeleri için gerekli ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, mezunlarının bu alandaki “en iyiler” arasında olmalarına katkıda bulunmak için öğrencilerine eğitim süresince aşağıdaki bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.
picture