Yayınlar

 

Uluslararası Atıf İndekslerine Giren Yayınlar:
Pekel-Uludağlı, N. ve Uçanok, Z. (2005). Akran zorbalığı gruplarında yalnızlık ve akademik başarı ile sosyometrik statüye göre zorba/kurban davranış türleri. Türk Psikoloji Dergisi, 20, 77-92. (SSCI) [PDF]
Pekel-Uludağlı, N. ve Sayıl, M. (2009). Orta ve ileri ergenlik döneminde risk alma davranışı: Ebeveyn ve akranların rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 12, 14-24. (PsycINFO) [PDF]
Pekel-Uludağlı, N. ve Sayıl, M. (baskıda) Suça karışmış ergenlerin problem ve olumlu sosyal davranışlarında bireysel, anne ve akran özellikleri: Doğrudan ve aracı ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi. (SSCI)

Diğer Yayınlar:
Pekel-Uludağlı, N (2012). Hükümlülerin denetiminde ve topluma kazandırılmasında yeni bir yöntem olarak elektronik izleme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61, 1337-1368. [PDF]
Pekel, N. (2001). Ailede iletişim ve etkileşim (Kitap kritiği). Türk Psikoloji Bülteni, 7(21), 125-126.
Pekel-Uludağlı, N. (2007). Çocuk denetimli serbestlik çalışmalarının psiko-sosyal açıdan değerlendirilmesi. Sesleniş Dergisi, 4, 22-24.

Ulusal Kongre Bildirileri:
Pekel, N. ve Uçanok, Z. (2004). Akran zorbalığı grupları arasında sosyometrik statü, yalnızlık ve akademik başarı durumlarının incelenmesi. 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
Pekel-Uludağlı, N., Sayıl, M., Kumru, A., Bayraktar, F., Öztürk, A. ve Kındap, Y.  (2006). Ergenlik dönemindeki gençlerin risk alma davranışı ile ebeveynleri ve akranlarıyla olan ilişkilerinin niteliğinin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Bayraktar, F., Kumru, A., Sayıl, M., Pekel-Uludağlı, N., Kındap, Y. ve Öztürk, A. (2006). Olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar, ebeveyn ve akran ilişkilerinin niteliği ve sosyo-duygusal özellikler arasındaki ilişki örüntüsünün ergenlik dönemi boyunca incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kındap, Y., Kumru, A., Sayıl, M., Öztürk, A., Bayraktar, F. ve Pekel-Uludağlı, N. (2006). Ergenlerin sosyo-duygusal özellikleri, akran ve ebeveyn bağlılığı ile yardımseverlik ve saldırgan davranışlar arasındaki ilişki örüntüsünün incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Öztürk, A., Sayıl, M., Kındap, Y., Pekel-Uludağlı, N. ve Bayraktar, F. (2006). Ergenlerin olumlu ve olumsuz arkadaşlıkları ile anne-babalarının akran yönetimi, yeterlik algısı ve akranlara yönelik düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Pekel-Uludağlı, N. (2009). Denetimli serbestlik sistemi ve çocuklar. II. Uluslararası Denetimli Serbestlik Konferansı: Denetimli Serbestlik Altındaki Çocuklar ve Mağdurlar, Adalet Bakanlığı, Ankara.
Pekel-Uludağlı, N. ve Sayıl, M. (2012). Suça karışmış ergenlerin problem ve olumlu sosyal davranışlarında bireysel, anne ve akran özellikleri: Doğrudan ve aracı ilişkiler. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2012.

Kitap Çalışmaları:
Müdahale Programları:
• Adalet Bakanlığı (2006). Öfke kontrolü programı. Ankara: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
• Adalet Bakanlığı (2006). İntihar ve kendine zarar vermeyi önleme programı. Ankara: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
• Adalet Bakanlığı (2006). Salıverilme öncesi mahkum gelişimi programı. Ankara: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için temel yaklaşım müdahale programı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 27.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için saldırganlığı önleme müdahale programı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 33.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için alkol ve madde müdahale programı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 29.

Personel El Kitapları:

• Adalet Bakanlığı (2007). Çocuk ve genç hükümlülerle çalışma personel el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 12.
• Adalet Bakanlığı (2007). Madde kullanımı olan hükümlülerle çalışma personel el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 8.
• Adalet Bakanlığı (2007). Denetimli serbestlik ve yardım hizmetleri el kitabı . Ankara: Denetim, Rehberlik ve Psikososyal Yardım Çalışmaları Bölümü. Yayım No: 13

Eğitici El Kitapları
• Adalet Bakanlığı (2007). Çocuk ve genç hükümlülerle çalışma eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 11.
• Adalet Bakanlığı (2007). Madde kullanımı olan hükümlülerle çalışma eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 7.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için temel yaklaşım müdahale programı eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 28.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için alkol ve madde müdahale programı eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 29.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için saldırganlığı önleme müdahale programı eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 34.
• Adalet Bakanlığı (2010). Şube müdürlerine yönelik vaka yönetim. Ankara: Ulusal Standartlar ve Çocuk Müdahale Programları Eğitici El Kitabı. Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 36.© 2013 Nilay Pekel Uludağlı