Özgeçmiş

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI
Doğum Tarihi:
1980
e-posta: npekel@baskent.edu.tr
Tel: 0 312 246 66 66 - 1645 (Dahili)
Faks: 0 312 246 663

Öğretim Durumu:

Derece Üniversite Alan Yıl
Lisans Hacettepe Üniversitesi Psikoloji 2001
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi 2004
Doktora Hacettepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi 2011

 

 

 

 


Mesleki Çalışmalar:
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı, 2015-2017.

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Öğretim Üyesi, 2012-halen.
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü, 2005-2012.
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Uzman, 2005.
Ankara Merkez Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Psikolog, 2004-2005.
Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Psikolog, 2003-2004.

Uluslararası Atıf İndekslerine Giren Yayınlar:

Pekel-Uludağlı, N. (2017). Yetişkinlik rollerini üstlenme ve zamanlamanın psikolojik sağlık açısından değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 9, 263-283. (PsycINFO)

Pekel-Uludağlı, N. (2017). Baba katılımında etkili faktörler ve baba, anne ve çocuk açısından yararları. Türk Psikoloji Yazıları, 20, 70-88. (PsycINFO)

Pekel-Uludağlı, N. (2017). Prenatal dönemden yaşlılığa stres ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 9, 189-208. (PsycINFO)

Pekel-Uludağlı, N. ve Sayıl, M. (2013) Suça karışmış ergenlerin problem ve olumlu sosyal davranışlarında bireysel, anne ve akran özellikleri: Doğrudan ve aracı ilişkiler, Türk Psikoloji Dergisi, 28, 57-69. (SSCI)

Pekel-Uludağlı, N. ve Sayıl, M. (2009). Orta ve ileri ergenlik döneminde risk alma davranışı: Ebeveyn ve akranların rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 12, 14-24. (PsycINFO)

Pekel-Uludağlı, N. ve Uçanok, Z. (2005). Akran zorbalığı gruplarında yalnızlık ve akademik başarı ile sosyometrik statüye göre zorba/kurban davranış türleri. Türk Psikoloji Dergisi, 20, 77-92. (SSCI)


Diğer Yayınlar:

Pekel-Uludağlı, N (2012). Hükümlülerin denetiminde ve topluma kazandırılmasında yeni bir yöntem olarak elektronik izleme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61, 1337-1368.

Pekel-Uludağlı, N. (2012). Ergenlerde olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar. PiVOLKA, 23, 2-4.

Pekel, N. (2001). Ailede İletişim ve Etkileşim (Kitap kritiği). Türk Psikoloji Bülteni, 7 (21), 125-126.

Pekel-Uludağlı, N. (2007). Çocuk denetimli serbestlik çalışmalarının psiko-sosyal açıdan değerlendirilmesi. Sesleniş Dergisi, 4, 22-24.


Ulusal ve Uluslararası Kongre Bildirileri:

 Pekel-Uludağlı, N. (2017). Adulthood roles and social clock: Links to well-being and need satisfaction in Turkish population. The British Psychological Society Developmental Psychology Section Annual Conference, 13-15 September 2017, Stratford-upon-Avon, UK.

Pekel-Uludağlı, N. (2016). Fairy tales and cartoons as a method for passing down gender roles. In Z. Yeniçeri (Chair), Panel session: Gender plasticity: Gender roles from neurons to society. Languages, Cultures and Gender: II. Literature and Cultural Studies Conference, 13 May 2016, Ege University, İzmir.

 Pekel-UPekel-Uludağlı, N. (2016). Baba yemek yapar, anne işe gider mi ?: Değişen yetişkin rollerinde zamanlama ve sonuçları. V. Psikoloji Günleri, 27 Mart 2016, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Pekel-Uludağlı, N. (2015). 2000’li yıllarda genç yetişkin olmak. 7. Psikoloji Günleri, 1 Mart 2015, ODTÜ, Ankara.

Pekel-Uludağlı, N. (2013). Ergenlikte antisosyal ve olumlu sosyal özelliklerle ilişkili faktörler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Günleri II, Başkent Üniversitesi, Ankara, 2013.

Pekel-Uludağlı, N. (2012). Antisosyal ergenler: Birey, aile, sosyal çevre, sorun nerede? Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, Adalet Bakanlığı, Ankara, 2012.

Pekel-Uludağlı, N. ve Sayıl, M. (2012). Suça Karışmış Ergenlerin Problem ve Olumlu Sosyal Davranışlarında Bireysel, Anne ve Akran Özellikleri: Doğrudan ve Aracı İlişkiler. Poster Sunum, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2012.

Pekel-Uludağlı, N. (2009). Denetimli Serbestlik Sistemi ve Çocuklar. II. Uluslararası Denetimli Serbestlik Konferansı: Denetimli Serbestlik Altındaki Çocuklar ve Mağdurlar, Adalet Bakanlığı, Ankara, 2009.

Öztürk, A., Sayıl, M., Kındap, Y., Pekel-Uludağlı, N., Bayraktar, F. (2006). Ergenlerin Olumlu ve Olumsuz Arkadaşlıkları ile Anne-Babalarının Akran Yönetimi, Yeterlik Algısı ve Akranlara Yönelik Düşünceleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2006.

Pekel-Uludağlı, N., Sayıl, M., Kumru, A., Bayraktar, F., Öztürk, A., Kındap, Y. (2006). Ergenlik Dönemindeki Gençlerin Risk Alma Davranışı ile Ebeveynleri ve Akranlarıyla Olan İlişkilerinin Niteliğinin İncelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2006.

Bayraktar, F., Kumru, A., Sayıl, M., Pekel-Uludağlı, N., Kındap, Y., Öztürk, A. (2006). Olumlu ve Olumsuz Sosyal Davranışlar, Ebeveyn ve Akran İlişkilerinin Niteliği ve Sosyo-Duygusal Özellikler Arasındaki İlişki Örüntüsünün Ergenlik Dönemi Boyunca İncelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2006.

Kındap, Y., Kumru, A., Sayıl, M., Öztürk, A., Bayraktar, F., Pekel-Uludağlı, N. (2006). Ergenlerin Sosyo-Duygusal Özellikleri, Akran ve Ebeveyn Bağlılığı ile Yardımseverlik ve Saldırgan Davranışlar Arasındaki İlişki Örüntüsünün İncelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2006.

Pekel, N. ve Uçanok, Z. (2004). Akran zorbalığı grupları arasında sosyometrik statü, yalnızlık ve akademik başarı durumlarının incelenmesi. 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2004.

 


Kitap Çalışmaları:

Pekel-Uludağlı, N. (baskıda). Yaşlılık döneminde fiziksel ve psikolojik sağlığın korunması ve geliştirilmesi. E. Aksoydan, (Ed.), Geriatride beslenme içinde. Ankara: Hedef CS.

Pekel-Uludağlı, N. (2017). Suçlularla görüşme ve psikolojik değerlendirme. E.Ş. Durak ve M. Durak, (Ed.), Adli Psikoloji içinde. Nobel: Ankara

Hisli-Şahin, N., Kökdemir, D., Pekel-Uludağlı, N., Kadıhasanoğlu, D., Yeniçer, Z. (2014). Davranış. Ali Halıcı ve M. Toprak, (Ed.), Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk içinde. Türkiye Barolar Birliği Yayınları: Ankara.


Müdahale Programları:
• Adalet Bakanlığı (2006). Öfke kontrolü programı. Ankara: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
• Adalet Bakanlığı (2006). İntihar ve kendine zarar vermeyi önleme programı. Ankara: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
• Adalet Bakanlığı (2006). Salıverilme öncesi mahkum gelişimi programı. Ankara: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için temel yaklaşım müdahale programı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 27.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için saldırganlığı önleme müdahale programı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 33.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için alkol ve madde müdahale programı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 29.

Personel El Kitapları:

• Adalet Bakanlığı (2007). Çocuk ve genç hükümlülerle çalışma personel el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 12.
• Adalet Bakanlığı (2007). Madde kullanımı olan hükümlülerle çalışma personel el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 8.
• Adalet Bakanlığı (2007). Denetimli serbestlik ve yardım hizmetleri el kitabı . Ankara: Denetim, Rehberlik ve Psikososyal Yardım Çalışmaları Bölümü. Yayım No: 13

Eğitici El Kitapları
• Adalet Bakanlığı (2007). Çocuk ve genç hükümlülerle çalışma eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 11.
• Adalet Bakanlığı (2007). Madde kullanımı olan hükümlülerle çalışma eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 7.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için temel yaklaşım müdahale programı eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 28.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için alkol ve madde müdahale programı eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 29.
• Adalet Bakanlığı (2010). Çocuklar için saldırganlığı önleme müdahale programı eğitici el kitabı. Ankara: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 34.
• Adalet Bakanlığı (2010). Şube müdürlerine yönelik vaka yönetim. Ankara: Ulusal Standartlar ve Çocuk Müdahale Programları Eğitici El Kitabı. Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayınları, Yayım No: 36.

Verdiği Dersler ve Seminerler:
• Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Gelişim Psikolojisi I, 2012-2013 Güz Dönemi.
• Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öfke Yönetimi, 2012-2013 Güz Dönemi.
• Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Psikolojiye Giriş, 2012-2013 Güz Dönemi.
• Başkent Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, Psikolojiye Giriş, 2012-2013 Güz Dönemi.
• Polis Akademisi, “Çocuk Denetimli Serbestlik Hizmetleri”, İnfaz Hizmetlerinde Denetimli Serbestlik Hizmetleri Dersi, 2011.
• Hacettepe Üniversitesi, “Adli Psikoloji”: Mesleki Tanıtım Günü, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu, 17 Nisan 2011.
• Hacettepe Üniversitesi, “Ceza Adalet Sisteminde Çocukların Topluma Kazandırılmasına Yönelik Çalışmalar ve Suça Karışmış Çocukların Özellikleri”. Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular Dersi, Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 14 Mart 2011.
• Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezi “Denetimli Serbestlik Hizmetleri”, İdare Memurları Hazırlayıcı Eğitimi, 2012.
• Polis Akademisi, “Çocuk Denetimli Serbestlik Hizmetleri”, İnfaz Hizmetlerinde Denetimli Serbestlik Hizmetleri Dersi, 2010.
• Polis Akademisi, “Çocuk Denetimli Serbestlik Hizmetleri”, İnfaz Hizmetlerinde Denetimli Serbestlik Hizmetleri Dersi, 2007.
• Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezi, “Denetim Planı, Rehberlik ve Psiko-sosyal Yardım”. Denetimli Serbestlik Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi, 12-23 Haziran 2006.
• Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezi, “Denetimli Serbestlik Sisteminde Hükümlü Değerlendirme”. Denetimli Serbestlik Şube Müdürleri Hizmetiçi Eğitim Semineri, 4-8 Aralık 2006.

© 2017 Nilay Pekel Uludağlı