PSK 242 - Gelişim Psikolojisi II

 

Gelişim psikolojisi, doğum öncesinden ölüme kadar bireyde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimleri inceleyen psikolojinin temel alt alanlarından biridir. Bu derste yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde ergenlik dönemi, genç yetişkinlik dönemi, orta yetişkinlik dönemi ve ileri yetişkinlik döneminde meydana gelen fiziksel, bilişsel ve duygusal-sosyal gelişimlerin incelenmesinin ardından, ölüm ve yas konuları ele alınmaktadır.

 

Dersin İçeriği:
1. Orta ve geç çocuklukta fiziksel ve bilişsel gelişim

2. Orta ve geç çocuklukta sosyal ve duygusal gelişim

3. Ergenlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim

4. Ergenlikte sosyal ve duygusal gelişim

5. Genç yetişkinlikte fiziksel ve bilişsel gelişim

6. Genç yetişkinlikte sosyal ve duygusal gelişim

7. Orta yetişkinlikte fiziksel ve bilişsel gelişim

8. Orta yetişkinlikte sosyal ve duygusal gelişim

9. İleri yetişkinlikte fiziksel gelişim

10. İleri yetişkinlikte bilişsel gelişim

11. İleri yetişkinlikte sosyal ve duygusal gelişim

12. Ölüm ve yas

 

Sınav Sonuçları
 

© 2017 Nilay Pekel Uludağlı