PSK 242 - Gelişim Psikolojisi II

 

Gelişim psikolojisi, doğum öncesinden ölüme kadar bireyde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimleri inceleyen psikolojinin temel alt alanlarından biridir. Bu derste yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde ergenlik dönemi, genç yetişkinlik dönemi, orta yetişkinlik dönemi ve ileri yetişkinlik döneminde meydana gelen fiziksel, bilişsel ve duygusal-sosyal gelişimlerin incelenmesinin ardından, ölüm ve yas konuları ele alınmaktadır.

 

Dersin İçeriği:
1. Ergenlikte fiziksel gelişim
2. Ergenlikte bilişsel gelişim
3. Ergenlikte duygusal gelişim
4 Ergenlikte sosyal gelişim
5. Genç yetişkinlikte fiziksel gelişim
6. Genç yetişkinlikte bilişsel gelişim
7. Genç yetişkinlikte sosyal ve duygusal gelişim
8. Orta yetişkinlikte fiziksel gelişim
9. Orta yetişkinlikte bilişsel gelişim
10. Orta yetişkinlikte sosyal ve duygusal gelişim
11. Geç yetişkinlikte fiziksel gelişim
12. Geç yetişkinlikte bilişsel gelişim
13. Geç yetişkinlikte sosyal ve duygusal gelişim
14. Genel Değerlendirme


 

© 2013 Nilay Pekel Uludağlı