toplogo

 

Yrd. Doç. Dr. Metin YILDIZ

 

e-posta

Ana Sayfa

Dersler

Ders Programım

*  TÜRKÇE

*  ENGLISH

 

Adres

 

Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Eskişehir Yolu 20. Km Ankara  06530

 

Oda No : D301   Tel No : 2466666/1327 

 

Eğitim

 

Lisans              : 1993-1997 Gazi Üniversitesi T.E.F. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi

Yüksek Lisans   : 1997-2000 Gazi Üniversitesi F.B.E. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
Y.L. Tezi           : EKG ve EMG Sinyallerinin Yüksek Duyarlıklı Olarak Ölçülmesi

Doktora           : 2000- 2006 Selçuk Üniversitesi, F.B.E. Elektrik Elektronik Mühendisliği
Doktora Tezi    : Solunum ile Kalp Hızı Değişkenliği İlişkisinin Deneysel ve Model Bazlı İncelenmesi ve PC-Tabanlı Gerçek-Zamanlı Sistem Tasarımı

 

 

Deneyim

 

2007-…….    Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi , Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (Yrd.Doç.Dr. )

 Başkent Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Programı (Öğretim Görevlisi)

 

 

Çalışma Alanları

 

Biyomedikal Cihaz ve Sistemler

Mikrokontrolör ve  Bilgisayar Tabanlı Ölçüm  Sistemleri

Elektromanyetik Dalgaların İnsan sağlığı üzerine etkileri

Fizyolojik Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonları

 

 

Verdiği Dersler

 

Yüksek Lisans

 

İleri Matematiksel Fizyoloji

Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi

Biyomedikalde Ölçme ve Kalibrasyon

 

Lisans

 

Devre Teorisi

Sayısal Mantık Tasarım
Matematiksel Fizyoloji II(Mühendisler için Fizyoloji II)

Biyomedikal Enstrümantasyon I

Tıbbi Teknoloji Yönetimi

Elektronik

Mikroişlemciler

Elektrik Devreleri

 

Ön Lisans

 

Dijital Elektronik I-II

Mikroişlemciler
Mikroişlemci Uygulamaları
Tıbbi cihaz teknolojisi I-II-III

Görüntüleme Teknolojisi


Yayınlar

 

SCI’da Taranan Dergilerdeki Yayınlar

 

Yildiz M. Ider Y. Z., “Model based and experimental investigation of respiratory effect on the HRV power spectrum”, Physiol. Meas. 27 (2006) 973–988, pdf

 

D Yılmaz, M Yıldız, “Analysis of the Mobile Phone Effect on the Heart Rate Variability by Using the Largest Lyapunov Exponent” Journal of Medical Systems, 34:6, (2010), 1097-1103

 

Metin YILDIZ, Derya YILMAZ, İnan GÜLER, Çağdaş Akgüllü, “Cep telefonlarından yayılan radyasyonun kısa dönem kalp hızı değişkenliği parametreleri üzerindeki etkileri, Effects of radiation emitted from mobile phones on short term heart rate variability parameters, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, (2012), (Basımda), (SCI İndeksi)

 

Ayse HOCA, Metin YILDIZ, Gökhan OZYİGİT, “EVALUATION OF THE EFFECTS OF MEDIASTINAL RADIATION THERAPY ON AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM”, Medical Oncology, (2012), (Basımda), (SCI İndeksi) 

 

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

YILDIZ M., “EOG tabanlı yazı yazma sistemleri için yeni bir kodlama tekniği, A new coding technique for EOG based writing systems” IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2009), Antalya, 2011. (IEEE expandend index)

Yazgı, S., Yıldız M., “EXPERIMENTAL AND MODEL BASED INVESTIGATION OF THE SWALLOWING EFFECT ON HEART RATE VARIABILITY”, BEC 2010, İzmir

 

Metin YILDIZ, Ayşe BEKMEZCİOĞLU, Gökhan ÖZYİĞİT, “ MEDİASTEN BÖLGESİNE UYGULANAN RADYOTERAPİNİN OTONOM SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, URSİ 2010, Kıbrıs

 

Serian YAZGI, Metin YILDIZ, “Yutkunmanın Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisinin Yok Edilmesi”, Biyomut 2010, İzmir

 

Yazgı, S., Yıldız M. “Yutkunmanın Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisi”, TURKMIA’09 Proceedings, ENMI Vol V No 1, 2009, Antalya

Yılmaz, D., Yıldız, M. “Cep Telefonlarının Kalp Atım Hızı Değişkenliğine Etkisinin İlinti Boyutu Hesabı ile Analizi”, 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT 2009, 20-24 Mayıs, İzmir, 2009

D. Yılmaz, M. Yıldız, K. Işıldak, “Klasik Türk Müziği Örneklerinin Otonom Sinir Sistemi Üzerine Etkileri”, IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2009), Side/Antalya, Türkiye, Nisan 2009. (IEEE expandend index)

Yıldız, M., Yılmaz, D. “Klasik Batı ve Türk Müziği Örneklerinin Otonom Sinir Sistemi Üzerine Etkileri”, 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT 2009, 20-24 Mayıs, İzmir, 2009

Metin Yıldız, Derya Yılmaz, Cep Telefonlarının Yaydığı Elektromanyetik Alanların Otonom Sinir Sistemi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, URSI-TÜRKİYE; 2008 Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008

Metin Yıldız, “Otonom sinir sisteminin yemek sonrası tepkisinin solunum ve EGG dikkate alınarak incelenmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Ankara 2008

Yıldız M., Yılmaz D. Cep Telefonlarının Kalp Hızı Değişkenliğinin (KHD) Güç Spektral Yoğunluğu (GSY) Üzerindeki Etkileri, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal mühendisliği Ulusal Kongresi, Eskişehir 2007

Yılmaz D., Yıldız M. Kalp Hızı Değişkenliği Üzerindeki Cep Telefonu Etkisinin Lyapunov Üsteli Hesabı ile Değerlendirilmesi, Sinyal İşleme Ve Uygulamaları Kurultayı(SIU), Eskişehir, 2007

Yildiz M., Ozbay Y., and Ider Y. Z., “Model Based Analysis of The Effects of Respiration Signal Parameters on Heart Rate Variability”, IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 2006. (IEEE expandend index)

Yildiz M. Ider Y. Z., 2006. Incorparation of chest circumference signal into model based analyses of respiration influence on HRV. Proceedings of ESGCO 2006. p: 130-133. Jena,Germany

Metin Yildiz, Y. Ziya Ider, “Use of chest circumference signal as an input to models of Respiration–HRV interaction.” WC2006, the World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Seoul, Korea,2006.

Alper D., Yıldız M., “Cep Telefonlarının Kalp Hızı Değişkenliği Üzerindeki Etkileri”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, 2005.

Yıldız M., Ider Y. Z. ve Ozbay Y., “Ektopik atımlar ve kayıp veri içeren HRV sinyallerinin gerçek zamanlı spektral analizi.” Ursı-Türkiye 2. Ulusal Kongresi Bildiri Kitapı Sf: 294-296. Ankara, 2004.

M.Yıldız, N.F.Güler, A.Türkmen, D.Yılmaz, “ECG ve EMG İşaretlerinin Yüksek Duyarlılıklı Olarak Yükseltilmesini Sağlayan Bir Sistemin Tasarımı”, BIYOMUT 2000, İstanbul.

M.Yıldız, N.F.Güler, A.Türkmen, D.Yılmaz, “Biopotential Instrumentation Set”, EMB 2001, 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, İstanbul.

D.Yılmaz, N.F.Güler, M.Yıldız, A.Türkmen, “Dizi İfadelerine Dayanan Yeni Bir Karakter Tanıma Algoritması”, SİU 2002-10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Konferansı, Konf. Kitabı S:524-529, Haziran 2002, Denizli.

D.Yılmaz, M.Yıldız, M.Yorulmaz, "Biyomedikal Mühendisliği Eğitiminde Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliklerinin Yeri", 2003 EEB Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, SK. S:163-165, Ankara.

M.Yorulmaz, D.Yılmaz, M.Yıldız, "Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Elemanlarının Derslerinde İnternetten Yararlanma Biçimleri ve Oranları", 2003 EEB Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, SK. S:191-193, Ankara.

 

Yürüttüğü Bazı Bitirme Projeleri