ÖZGEÇMİŞ

 

1.      Adı Soyadı: Servet Mutlu

2.      Doğum Tarihi: 28 Mart 1944

3.      Unvanı: Profesör

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Kurum

Yıl

Doktora

Böl. Plan. ve İktisat

University of California at Berkeley

1979

Y. Lisans

İktisat

University of California at Berkeley

1977

Y.Lisans

Bölge Planlama

ODTÜ

1970

Lisans

Mimarlık

ODTÜ

1968

Orta-Lise

 

Konya Maarif Koleji

1963

 

 

Redwood High School (California, USA)

1962

 

5.      Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent                    İktisat                                                     Yarmouk Universitesi            (Ürdün)                  1982-1989

Profesör                                  İktisat                                                    Ege Üniversitesi                                                     1995-1997

Profesör                                  İktisat                                                    Başkent Üniversitesi                                             1998- …

 

Doçent unvanını aldığı tarih: 1989

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Ecren İskender, Türkiye Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri Sürecinde Bölgesel Politikalar, 2007.

 

7.1     Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1 “The Economic Cost of Civil Conflict in Turkey”, Middle Eastern Studies, 47 (1), 2011, 63-80.

7.1.2 Zeliha Eser, Servet Mutlu, Mehmet Çakar, “Changing Environment and Consumer In    Turkey” , Journal of Euromarketing, 14 (5) 2007, 67-79.

7.1.3 “Economic Basis of Ethnic Separatism in Turkey: An Evaluation of Claims and Counterclaims”, Middle Eastern Studies, Vol. 37, No. 4 (Oct. 2001), 101- 135.

7.1.4 “Ethnic Kurds in Turkey: A Demographic Study”, International Journal of Middle East  Studies, 28 (Nov. 1996).

7.1.5 “Regiononal Disparities, Industry and Government Policy in Japan”, Development and Change, Vol.22, No.2 (1991).

7.1.6 “Urban Concentration and Primacy Revisited: An Analysis and Some Policy Conclusions”, Economic Development and Cultural Change, Vol.37, No.3 (April 1989).

7.1.7  “The Turkish Central Place Hierarchy: Its Structure and Some of its Determinants”, Growth and Change, Vol.19, No.3 (Summer 1988).

7.1.8 “City-Forming Propensities in a Central Place Hierarchy: Some Hypotheses and Explanations”, The Annals of Regional Science, Vol.XX, No.2 (July 1986).

7.2  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

7.2.1 “Türkiye’de Mer’alar, Hayvanlar ve İnsanlar”, METU Studies in Development, Vol.25, No 3 (1998).

7.2.2 “The Southeastern Anatolia Project (GAP) of Turkey: Its Historical Context, Objectives and Prospects”, Orient, (March 1996).

7.2.3 “Agricultural Credit in Turkey: Its Quantity, Distribution and Triple Bias,” METU Studies in Development, Vol. 19, No. 3 (1992).

7.2.4 “Price Scissors in Turkish Agriculture”, METU Studies in Development, Vol.17, No.1-2 (1990).

7.2.5 “Population and Agglomeration Trends in the Turkish Settlement System: An Empirical Analysis and Some of Its ImplicationsMETU Studies in Development, Vol. 16, No. 1-2 (1989).

7.3  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3.1 “Are We Roving Against the Current? The Issue of Regional Subsidies", International Conference on Social Sciences, 8-9 Ekim 2010, Kuşadası (Davetli konuşmacı).

7.3.2 “Yığılma Ekonomileri, Bölgesel Politikalar ve Yokuş Yukarı Koşmak”, 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildirileri, 22-23 Eylül 2011, Malatya, Fırat Kalkınma Ajansı (Davetli konuşmacı).

7.4  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.1 "Political Economy of Water Regulation and The Environment", in F.Oğuz and T.Çetin (eds.),The Political Economy of Regulation in Turkey. Newyork: Springer, pp. 215-245

7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1 “Ayrılıkçı PKK Terörünün Ekonomik Maliyeti”, 21. Yüzyıl, Yıl 2, Sayı 5 (Nisan-Mayıs 2008).

7.5.2 “Late Ottoman Population and Its Ethnic Distribution”, The Turkish Journal of Population Studies, Vol.25,(2003), Yayın Yılı 2007, 3-38.

7.5.3 “Türkiye Ekonomisi ve IMF Politikaları”, İşletme ve Finans, Yıl 18, Sayı 207 (Haziran 2003).

7.5.4 “Devlet ve Doğu”, Yeni Türkiye, No.28 (1999).

7.5.5 “Bir Kitap Üzerine Düşünceler: Emre Kongar’ın 21.Yüzyılda Türkiye’si”, Türkiye Günlüğü, No.53 (Kasım-Aralık 1998).

7.5.6 “Population of Turkey: By Ethnic Groups and Provinces”, New Perpectives on Turkey, Vol.12.(1995).

7.5.7 “Bölge Kalkınmasında Temel Etmenler ve Türkiye’de Durum”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, No.3, (1992).

7.5.8  “Bölgesel İç Ticaret Hadleri, Kırsal Refah ve Kır-Kent Göçleri”, Boğaziçi Journal of Economics and Administrative Studies, Vol.4, No.1 (1990).

7.5.9 Kamu Yönetiminde Mekansal Örgütlenmenin Esasları ve Türkiye İçin Bazı Öneriler”, Amme İdaresi Dergisi, C.22, No.4 (1990).

7.5.10 “Stagnation of Wheat Yields in Jordan: The Factors Behind the Pattern”, Coauthor N. Mryyan, Abhath al-Yarmouk, Vol.VI, No.1 (1990).

7.5.11“Japon Tarımındaki Gelişmeler ve Tarımsal Aile Ekonomisi”, Verimlilik, No.4 (1989).

7.5.12 “Regional Inequalities in Turkey” , Boğaziçi Journal of Economics and Administrative Studies, Vol.3, No.1 (1989).

7.5.13 “The Impact of Housing Investment on the Jordanian Economy”, Coauthor N. Mryyan, Dirasat, Vol.XIV, No.8 (1987).

7.6     Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1 “Türkiye'de Terörün Yerel Ekonomilere Etkisi”, 2. Yerel Ekonomiler Kongresi, 17 Haziran 2010, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (Davetli konuşmacı).

7.6.2 “Türkiye’nin Bölge Planlama Deneyiminin ve Mevcut Bölge Planlarının Genel Değerlendirilmesi”, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Friedrich Naumann Vakfı, Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Planlamada Yeni Yaklaşımlar Konferansı, 19-20 Haziran 2009, Ankara.

7.6.3 “Türkiye’de Bölge Planlama Deneyimleri: Eleştirel Bir Yaklaşım”, Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı, 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 27-28 Kasım 2008, Mersin.

7.6.4 “Türkiye’de Terörle Mücadelede Sosyal, Ekonomik ve Politik Önlemlerin Yeri ve Önemi”, Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Terör ve Türkiye Konferansı, 20 Aralık 2006, Ankara.

7.6.5 “Son Dönem Osmanlı Nüfusu ve Etnik Dağılımı”, İstanbul Üniversitesi, Türk-Ermeni İlişkilerinde yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-17 Mart 2006, İstanbul.

7.6.6 “Bölgesel Farklılaşmanın Nedenleri ve Türkiye Bağlamında Bölgesel Gelişme Stratejileri”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisinin Geleceği Sempozyumu, 11-12 Ekim 2004, Isparta.   

7.6.7 “Bölgesel Gelişme Stratejileri”, Devlet Planlama Teşkilatı, 4. Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir.

7.6.8 “Entegre Planlama ve GAP”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, GAP’ta Teknik Hizmetler Sempozyumu, 10-12 Kasım 1993.

7.6.9 “Verimlilik ve Tarımda Verimliliği Etkileyen Etmenler”, Milli Prodüktive Merkezi, Marmara Bölgesinde Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu, Bursa, 1989.

 

7.7 Diğer yayınlar

7.7.1 “Osmanlı Nüfusu”, içinde, Hikmet Özdemir (ed.) Türk-Ermeni İhtilafı: Makaleler. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2007, ss. 351-398. (Aynı makale TBMM tarafından İngilizce olarak ta yayınlanmıştır.)

7.7.2 Doğu Sorununun Kökenleri: Ekonomik Açıdan. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2003.

7.7.3 “Recent Socio-Economic Developments in the Southeastern Anatolia Project (GAP) Region”, içinde, Emerging Changes in Turkish Politics and Society, M.E.S. Series No.48. Tokyo: Institute of Developing Economies, 2000. 

7.7.4 Japonya’da Endüstrinin Yapısı, İşletmelerin Ölçeği, Verimlilik ve Ücretler, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi, 1990.

7.7.5 Regional Income Inequality and Industry in Japan: A Study of Patterns, V.R.F. series, No.147. Tokyo: Institute of Developing Economics, 1989.

7.7.6 Commercialization of New Indigenous Technology in Jordanian Agriculture, Coauthor Micheal J.Dorling, WEP 2-22/WP 150. Geneva: International Labour Office, 1986.

7.7.7 Türkiye’de Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi ve Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi, Mete Tunbul ile birlikte. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 1982, 3 cilt.

7.7.8 Planlama, Bölgesel Planlama ve Gelişme: Türkiye Deneyimi ve Bazı Yeni Öneriler.   Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 1981, mimeograph, 295 pp.

7.7.9 Dışsal Ekonomiler ve Endüstriyel Konum. Ankara : Devlet Planlama Teşkilatı, 1975.

7.7.10 Güneydoğu Anadolu’da Kuraklığa Karşı Duyarlığı Azaltma. Nihal Çınar ve Murat Karakuşçu ile birlikte. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 1974.

7.7.11 W.C. Peterson, Gelir, İstihdam ve Ekonomik Büyüme, Eskişehir: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1974 (çeviri).

 

Doktora Tezi:

Interregional and International Mobility of Industrial Capital: The Case of the American Automobile and Electronics Companies.University of California at Berkeley, 1979.

 

8. Projeler

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (Genel Danışman), 2004-2007.

Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (Genel Danışman), 2000- 2002.

GAP Bölge Kalkınma Planı (Danışman), 2001- 2003.

 

9. İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı                                                                                 Başkent Üniversitesi                              Temmuz 1998- Temmuz 2007

Senato Üyeliği                                                                                      Başkent Üniversitesi                              2002-…

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği                                                          Başkent Üniversitesi                              Temmuz 1998-…

BÜDAM Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü                                                                              Nisan 2001- Nisan 2004

Bölüm Başkanlığı, Dekan Yrd.                                                              Ege Üniversitesi                                    Temmuz 1995- Ağustos 1997

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı                                Kasım 1991- Mart 1995

 

10.  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Ekonomi Kurumu

Amerikan Ekonomi Kurumu

Bölgesel Bilim Kurumu

11. Ödüller ve Burslar

Ford Foundation, MERC Award, Şubat 1994 (18 ay)

Ford Foundation, MERC Award, Nisan 1990 (18 ay)

Population Council, Middle East Awards, Nisan 1983 (18 ay)

Konuk Araştırmacı Bursu, Institute of Developing Economies, Tokyo, Haziran-Ağustos 1987.

Yarmouk University Research Grant, 3 kez, 1984, 1987 ve 1988’de.

University of California Regents’ Fellowship, 1976-1978.

United Nations Fellowship, 1975-1976.

ODTÜ, Bölge Planlama Bursu, 1968- 1970

American Field Service, AFS, Fellowship, 1961- 1962.

 

12.  Son iki yılda Verilen Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

EKON 101 Ekonomiye Giriş I (2 Şube)

3

0

EKON 372 Fayda ve Maliyet Analizi

3

0

EKON 401 Ekonomik Büyüme ve Gelişme I

3

0

Bahar

EKON 102 Ekonomiye Giriş II (2 Şube)

3

0

EKON 431 Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi

3

0

EKON 402 Ekonomik Büyüme ve Gelişme II

3

0

2009-2010

Güz

EKON 101 Ekonomiye Giriş I (2 Şube)

3

0

EKON 372 Fayda ve Maliyet Analizi

3

0

EKON 401 Ekonomik Büyüme ve Gelişme I

3

0

Bahar

EKON 102 Ekonomiye Giriş II (2 Şube)

3

0

EKON 431 Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi

3

0

EKON 402 Ekonomik Büyüme ve Gelişme II

3

0

 

13.  Çalıştığı Kuruluşlar

Temmuz 1998 - Temmuz 2007

                Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü, Bölüm Başkanı

 

Nisan 2001 - Nisan 2004

                Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

Eylül 1997 - Haziran 1998

                GAP İdaresi ve UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Programı Koordinatörü

 

Temmuz 1995 - Eylül 1997  

                Profesör, İktisat Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir

 

Eylül 1995 - Eylül 1997

Dekan Yardımcısı ve İktisat Bölümü Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir     

 

Nisan 1990 - Haziran 1995

                GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara

                Eylül 1991 - Mart 1995         Başkan Yardımcısı

                Nisan 1995 - Haziran 1995    Uzman

                Nisan 1990 - Eylül 1991        GAP Master Plan Koordinatörü 

 

Ağustos 1989 - Mart 1990

                Devlet Planlama Teşkilatı, GAP Master Plan Koordinatörü 

 

Şubat 1989 - Temmuz 1989

                Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, Genel Sekreter Danışmanı

 

Ekim 1982 - Ocak 1989

                Asistan Profesör, İktisat Bölümü, Yarmouk Üniversitesi, Ürdün (Eylül 1984 – Ocak 1985 dönemi hariç)

 

Temmuz 1982 - Eylül 1982

            Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

 

Eylül 1979 - Haziran 1982

                Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi, Ankara

 

Eylül 1975 - Haziran 1979

                University of California at Berkeley, Doktora Öğrencisi (DPT’den izinli olarak)

 

Haziran 1973 - Ağustos 1975

                Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi, Ankara

 

Ekim 1972 - Mayıs 1973

                Serbest Çalışma (yazı yazarak ve çeviri yaparak)

 

Nisan 1971 - Eylül 1972

                Askerlik, Ordudonatım Okulu, Balıkesir, Asteğmen: Nükleer Harp Başlığı Destek Taburu, Çakmaklı (Hadımköy) ve Harp Akademileri Harekat Dairesi, İstanbul

 

Ekim 1970 - Mart 1971

                Karayolları Genel Müdürlüğü, Planlama Fen Heyeti Müdürlüğü, Ankara