Değerli Meslektaşımız

“9. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi – 2014” Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Bu kongre ile öğrenciler, Okul Öncesi Eğitimi’ne yönelik ders kapsamında yapılan araştırma, proje, derleme vb. çalışmalarından oluşturacakları makalelerini sunma, alan ile ilgili güncel tartışmalara katılabilme olanağı bulacaklardır.

Kongrenin bilimsel kurulu, katılımcıların kongreden en iyi tecrübe ile ayrılmaları için sunulacak içeriğin mümkün olan en yüksek seviyede tutulmasına dikkat edecektir. Bilimsel açıdan yayınlanması uygun görülen araştırma ve derlemeler Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi “Baskent University Journal of Young Researchers – JoyRe “ de http://joyre.baskent.edu.tr yayımlanacaktır.

İlginiz için teşekkür eder, Mayıs 2014’de Başkent Üniversitesi / Ankara’da düzenlenecek olan 9. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi’ne bekleriz.

En iyi dileklerimizle,

Kongre Organizasyon Komitesi