Halil Ersoy  
  www.halilersoy.com  
 
Çalışma Alanları 4 Eyül 2013
Araştırma ve Çalışma Alanları
Uzaktan Eğitim: Planlama, içerik hazırlama, teknik altyapı tasarlama
 
Video Konferans Sistemleri: Farklı sistemlerin eğitim amaçlı kullanımı, kurulumu ve yönetimi
 
Web Programlama: HTML, HTML5, Klasik ASP, PHP & MySQL, Javascript, CSS
 
Çoklu Ortam Materyalieri Hazırlama: Film, ses ve görsel materyaller hazırlama
 
Moodle Sistem Yöneticiliği
 
Projeler
2008 TUBİTAK Bilim ve Toplum Grubu Projesi (107B061): BİLİMCE Yaz ve Kış Bilim Okulları; Bilimin Dili ile Eğlenerek Öğrenmek. Proje Yöneticisi Prof. Dr. Yaşar ÖZDEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 
2008 TUBİTAK Bilim ve Toplum Grubu Projesi (107B062): BİLİMCE Yaz ve Kış Bilim Kampları; Bilimin Dili ve Eğlenerek Öğrenmek, Proje Yöneticisi Banu Gündoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 
2005 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP-2005-05-05-02): Harmanlanmış Öğrenim Ortamına Yönelik Web Tabanlı Ders Ve İçerik Yönetimi Sistemi Geliştirilmesi. Proje Yöneticisi Prof. Dr. Yaşar Özden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 
2005 EGM Uzaktan Eğitim Portalı Kurulması Projesi
 
2003 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP-2003-05-05-02): Geleneksel Sınıf-İçi Öğretim Ortamını Destekleyen Web Sitesi Tasarımı ve Kullanımı. Proje Yöneticisi Prof. Dr. Yaşar Özden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 
2001 AFP: Usability Standards of Educational Software Customers in Turkey
 
 
 

 
Ana Sayfa
Akademik Yayınlar..
Çalışma Alanları
Dersler
Kişisel Bilgiler
İletişim
Bilişim İpuçları