KiTAPLARI


 
Kitapları
 1. Ali in der Bektaschi-Dichtung, namentlich, jener des 16. Jhdt’s, Wien 1972, Dissertation : Doktora Tezi.
 2. Veremden Korunma Önlemleri, Ankara 1966.
 3. Kaygusuz Abdal, Ankara 1981, Habilitation : Doçentlik Tezi.
 4. Kaygusuz Abdal’in Mensur Eserleri, Ankara 1983.
 5. Kaygusuz bdal Bibliyografyası, Ankara 1983.
 6. Kaygusuz Abdal, Dilgüşâ, Ankara 1989.
 7. Kaygusuz Abdal, Saraynâme, Ankara 1989.
 8. Bazi Müesseselerimiz ve Şahsiyetler Etrafında Teşekkül Eden : Millî Birlik-Millî Kültür, Ankara 1991.
 9. Mutasavvıf Yunus Emre, Ankara 1991.
 10. Zeynel Usul Baba (Hayatı, Eserleri ve Edebî Şahsiyeti), Ankara 1992.
 11. Mustafa Kemal Atatürk’de Millî Birlik ve Beraberlik, Ankara 1996.
 12. Çanakkale, (1915 yılında çıkan Yeni Mecmua’nın Çanakkale Özel Sayısı), Çanakkale 1996.
 13. Türk Edebiyatında Çanakkale Zaferi, Çanakkale 1996.
 14. Eğitim Fakültelerinde Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Bölümü ve Anabilim Dalları, Çanakkale 1997.
 15. Hacı Bektas Veli, Ankara 1998.
 16. Türk Kütürü’nde Ipek Yolu, Çanakkale 1997.
 17. Abdal Musa Velâyetnâmesi, Ankara 1999.
 18. Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi, Ankara 1999.
 19. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara 1999.
 20. Hacı Bektas Veli ve Makalat, Ankara 2002.
 21. Kaygusuz Abdal, Ankara, II. baskı.
 22. Türk Halk Edebiyatı, Ankara, II. baskı.
 23. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara, II baskı.
 24. Ahmed Yesevî’nin Fakr-nâme’si Üzerine Bir Inceleme (baskıda).
 25. Süleyman Hakim Ata’nın Bakırkan Kitabı Üzerine Bir Inceleme (baskıda).
 26. Yunus Emre Güldeste(baskıda)
 27. yukarý

   


Liseler Için Ders Kitapları
 1. Türk Dili ve Edebiyatı Ders kitabı : Edebiyat I (Komisyon),
 2. Türk Dili ve Edebiyatı Ders kitabı : Edebiyat II (Komisyon),
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders kitabı : Edebiyat III (Komisyon),
 4. Türk Dili ve Edebiyatı Ders kitabı : Edebiyat IV (Komisyon),
 5. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı : Kompozisyon I (Komisyon),
 6. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı : Kompozisyon  II (Komisyon),
 7. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı : Kompozisyon  III (Komisyon),
 8. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı : Kompozisyon  IV (Komisyon),
 9. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı : Dilbilgisi  I (Komisyon),
 10. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı : Dilbilgisi  II (Komisyon),
 11. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı : Dilbilgisi  III (Komisyon),
 12. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı : Dilbilgisi  IV(Komisyon),
 13. yukarý

   


Üniversiteler Için Ders Kitapları
 1. Türk Dili Ders kitabı, (Komisyon) Ankara 1995 
 2. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı, Başkent Üniversitesi Yayını, (Komisyon), Ankara 2005
 3. yukarý

   


Tercüme Eserler
 1. Greeks Murderer of Turks, Ankara 1987.
 2. XIX. Yüzyılın Sonu Ile XX. Yüzyılın Başında Türkiye'de Hilâfet'ten Cumhuriyet'e Geçiş, Ankara 1989.
 3. Avusturalya Resmi Tarihinde Gelibolu, Çanakkale 1996.
 4. Vidin Türkleri, (Dil, Din ve Folklor), Istanbul 1996.
 5. Balkanlarda Türkoloji Araştırmaları, Ankara.
 6. yukarý

   


Müşterek İmzalı Eserler
 1. Atatürk ve Milli Birlik, Ankara 1987.
 2. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı,(A.Torun ile), Ankara 2003,2004,2005.
 3. Yunus Emre Hayatı-Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler, Ankara 1990.
 4. yukarý

   


Baskıya Hazır Eserler
 1. Kaygusuz Abdal ve Divan'ı,
 2. Kaygusuz Abdal ve Üç Mesnevî 'si,
 3. Şah İsmâil Hatayi'nin Divanı Üzerine Bir İnceleme,
 4. Türkçe'nin Eğitimi ve Öğretimi'nde Metodoloji,
 5. Tarih İçinde Türk Halk Edebiyatı Eğitimi,
 6. İki Dillilere Türkçe'nin Eğitimi-Öğretiminde İzlenecek Metedoloji,
 7. Türkçe’ye Hizmet Eden Devlet Adamları ve Mutasavvıf Şâirler
 8. Kaygusuz Abdal ve Gülistan
 9.  

yukarý

 

 

© 2009