Prof. Dr. Güler Küçükturan

Başkent Üniversitesi

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı'nda öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi

Lisans

1979
Alan: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans

1982
Alan: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
AraştırmaKonusu: Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Annelerinin Tutumlarının Saptanması

Hacettepe Üniversitesi

Doktora

1987
Alan: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
AraştırmaKonusu: "Anadolu Liseleri Sınavlarına Hazırlanan Çocukların Durumluk Sürekli Kaygı Düzeylerine Anababa Tutumlarının Etkisi".

Mesleki Deneyim

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği ABD Başkanı

2000

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği ABD Başkanı

1998 - 2000

Düzce Arsal Anadolu Lisesi

Rehber Öğretmen

1994 -1998

Düzce Kız Meslek Lisesi

Çocuk Gelişimi Öğretmeni

1987 - 1994

Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Asistan

1979 -1982

Akademik Ünvanlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yardımcı Doçent - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

1997 - 2000

Başkent Üniversitesi

Yardımcı Doçent - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

2000 -2006

Başkent Üniversitesi

Doçent - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

2006

Başkent Üniversitesi

Profesör

2011

İdari Görevler

Başkent Üniversitesi Eğt. Fak. İlk. Bölümü

Bölüm Başkanlığı

2010

Başkent Üniversitesi Özel Ayşaabla Okulları

Kurucu Temsilciliği

2007 -2010

Başkent Üniversitesi Eğt. Fak. İlk. Bölümü

Bölüm Başkanlığı

2003 -2009

Eğitim Fakültesi

Yönetmim Kurulu Üyeliğiı

2000

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Yönetim Kurulu Üyeliği

2001

Bilimsel Kurullara Üyelik

Türkiye Okulöncesini Geliştirme Derneği

2010

Hacettepe Üniv. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Mezunları Derneği

2000

Ödüller

İhsan Doğramacı Özel Ödülü ( Bölüm Birinciliği)

1979

Alınan Eğitimler

&

Özel Konumlar

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Kursu

8-9 Haziran 2013

Psikodrama Eğitimi

2005-2012

"Öğretmenlerin Akran Zorbalığı İle Başetme Becerilerinin Psikodrama Yoluyla Geliştirilmesi"
PSİKODRAMA YETERLİK TEZİ Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü ANKARA 2012

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantıda davetli konuşmacı olmak

International Week of INHOLLAND University in Rotterdam and The Hague 11-14 February 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantıda oturum başkanı olmak

International Conference on Educatıon. 3-6 January 2004. Honolulu, Hawaii.  Time 2:40- 4:10 pm Session topic Elementary Education Room: Maui