Dersler

Dersler

Verilen Dersler

 • Bilgisayar I-II (Lisans)
 • Bilgisayar Programlama I (C) (Lisans)
 • Bilgisayar Destekli Eğitim (Lisans)
 • Özel Öğretim Yöntemleri I-II (Lisans)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Lisans – Yüksek Lisans)
 • Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (Lisans)
 • Uzaktan Eğitim (Lisans)
 • Açık ve Uzaktan Öğrenme (Lisans)
 • Programlama Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar (Lisans)
 • E-öğrenme ve Uygulamaları (Yüksek Lisans)
 • Çokluortam için Öğretim Tasarımı (Yüksek Lisans)
 • E-ders Tasarımı ve Geliştirme (Sertifika)
 • E-öğrenmede İletişim ve Sosyal Ağlar (Sertifika)