Browsed by
Yazar: filizk

OUR CHAPTER IS OUT

OUR CHAPTER IS OUT

Struthers, d., Allsop, Y., Kalelioğlu, F., Rzyankina, E. (2022). The Impact of COVID-19 on Higher Education: A Systematic Literature Review of Pedagogical Approaches and Challenges. In: Auer, M.E., Pester, A., May, D. (eds) Learning with Technologies and Technologies in Learning. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 456. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04286-7_18

2022 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

2022 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği bu yıl iki hafta sürecek, 7-11 ve 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde etkinliğe katılım sağlanabilecektir.

2014 yılından itibaren gönüllü akademisyenler ve Türkiye genelinde gönüllü öğretmenlerle yürütülen ve binlerce öğrenciye ulaşan çevrimiçi etkinliğe T. C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ile hazırlık sınıfında okuyan tüm öğrencileri bekliyoruz.

2021 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

2021 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği 8-12 Kasım 2021 haftasında gerçekleştirilecektir. 2014 yılından itibaren gönüllü akademisyenler ve öğretmenlerle yürütülen ve binlerce öğrenciye ulaşan etkinliğe bu senede ara vermeden devam ediyoruz. Etkinliğe T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ile hazırlık sınıfında okuyan tüm öğrencileri bekliyoruz.

Daha fazla detay için bilgekunduz.org sitesini ziyaret ediniz.

2020 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

2020 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği 9-13 Kasım 2020 haftasında gerçekleştirilecektir. 2014 yılından itibaren gönüllü akademisyenler ve öğretmenlerle yürütülen etkinliğe katılım her yıl artmaktadır. Etkinliğe T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ile hazırlık sınıfında okuyan tüm öğrencileri bekliyoruz.

2020 yılında 9-13 Kasım haftasında 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında okuyan öğrencileri etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Detaylar için bilgekunduz.org sitesini ziyaret ediniz.

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu – Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu – Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunda, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme çalıştayı düzenliyoruz. Bu çalıştay, sosyal bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzey öğrencilerine yönelik olarak yapılacaktır. Çalıştayda sosyal bilgiler öğretiminde bilgi işlemsel düşünme becerisinin yeri ve önemi üzerinde durulacak; ve katılımcılar ile birlikte sosyal bilgiler öğretiminde Scratch Blok tabanlı Programlama Ortamında uygulama geliştirmeleri sağlanacaktır. Detaylar http://issse.org/atolyeler/ adresinde yer almaktadır.

Bilge Kunduz 2019 Başlıyor!

Bilge Kunduz 2019 Başlıyor!

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği bu yıl 11-15 Kasım 2019 haftasında yapılacaktır. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri de etkinliğe katılabilecektir.

İTTES 2019 – İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı

İTTES 2019 – İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı düzenliyoruz.

Düşünme becerileri tüm dersler için en gerekli beceriler arasındadır. Özellikle problemlerin teknoloji desteği ile çözülmesinin önem kazandığı günümüzde, ilköğretimin ilk yıllarında öğrencilerin diğer derslere ve ilerleyen yıllara temel oluşturacak biçimde “bilgi işlemsel düşünme” becerisi kazanması önemlidir. Bu yaşlarda bu becerinin, oyun ve drama yaklaşımı ile bilgisayarsız etkinlikler aracılığı ile kazandırılması daha uygundur. Bu kapsamda ilköğretimin 1-4. sınıfları için uygulamaya yönelik bir çalışma yürütülmüş, öğrenci ve öğretmenlere yönelik “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” ders kitapları hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Google arasında imzalanan protokol ile İlköğretim 1-4. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri için hazırlanan bu ders kitapları ile sınıf öğretmenlerinin bilişim alanında hem kendi kapasitelerini geliştirmeleri hem de öğrencilere belli bir sistem içinde 21. yüzyıl teknoloji yeterliklerini kazandırılması hedeflenmiştir. Toplam 4 seviyeden oluşan bu öğretim programı için 4 öğrenci etkinlik kitabı ile 4 öğretmen rehber kitabı hazırlanmıştır.

Amacı:  Bu çalıştayın amacı, öğrencilerin “bilgi işlemsel düşünür olması” için gereken temel becerileri vermeyi amaçlayan içeriklerin sınıf öğretmenlerine tanıtılması ve uygulamaya dönüştürülmesi için gerekli yeterliklerin kazandırılmasıdır.
Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilişim teknolojilerini ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adayını kapsamaktadır.
Süresi: 3 saat
İçeriği:

 1. İlkokul 1-4. Sınıflar için “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi Çerçeve Öğretim Programı Tanıtımı
 2. Kitap Tanıtım Videosunun Gösterimi
 3. Program ve Etkinlik Detayları
 4. Genel Değerlendirme

Detaylar https://ittes.org.tr/?s=15 adresinde yer almaktadır.

İTTES 2019 – Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı

İTTES 2019 – Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı düzenliyoruz.

Saniyede atılan tweet sayısı ve yapılan Google araması her geçen gün katlanarak artmakta, günlük hayatta kullandığımız tüm cihazlarda (buzdolabından otobüslere kadar) Internet kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmelere dayalı olarak günümüzde öğrencilerin de bu süreçte kazanması gereken yeni dijital yeterlikler ortaya çıkmaktadır. Bu yeterlikler arasında yerini alan bilgi işlemsel düşünme becerisinin, küçük yaştan itibaren tüm bireylere kazandırılması önemli görülmektedir.

Bilgi işlemsel düşünme becerisini işe koşan öğrenci, bir problemi analiz edebilmek için veri toplar ve problemi alt basamaklarına ayırır. Bir problemi çözmektense, ilişkileri inceleyerek buna benzer diğer problemlerin nasıl çözülebileceğini araştırır ve çözüm sürecinde teknolojik araçlardan ve gelişmelerden yararlanır. Öğrencilere bu ve benzeri dijital yeterlikleri kazandırmak isteyen öğretmenlerin daha önce kullandıkları geleneksel yaklaşımlardan farklı yaklaşımları uygulamaları beklenmektedir. Bu süreçte bir çözüm olarak ele alınan disiplinlerarası öğretim yaklaşımı, ortak bir sonucun elde edilmesine katkıda bulunan ve birlikte yeni bilgilerin ortaya çıkmasını ve ilerlemesini sağlayan çeşitli disiplinler arasında bir işbirliğine dayalı olarak gerçekleşen öğretim tasarımı bağlamında ele alınabilir.

Amacı: Bilgi işlemsel düşünme becerisini kazandırmaya yönelik disiplinlerarası öğretim yaklaşımı bağlamında çeşitli etkinlik ve uygulamaların paylaşılması.

Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilişim teknolojilerini ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adayını kapsamaktadır.

Süresi: 3 saat

İçeriği:

 1. Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir?
 2. Kodlama, Bilgi İşlemsel Düşünme midir?
 3. Neden herkes Bilişim Eğitimi almalıdır?
 4. Bilgi İşlemsel Düşünme Bağlamında Öğretmen ve Öğrenci Yeterlikleri
 5. Pedagojik Yaklaşımlar
 6. Disiplinlerarası Yaklaşım
 7. Proje Tabanlı Yaklaşım ve Web Macerası
 8. Bilişim Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylar https://ittes.org.tr/?s=15 adresinde yer almaktadır.

COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN SCHOOLS WORKING GROUP MEETING

COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN SCHOOLS WORKING GROUP MEETING

We warmly invite you to the first Computer Science Education in Schools working group meeting supported by IJCSES journal and ETZ Educational Technology Summit. This small friendly group meeting will take place in Istanbul on Saturday 2nd March, at the Radisson Blue Hotel in Sisli, Istanbul. Istanbul is a unique city bridging Asia and Europe with its vibrant culture and history.

We invite submissions from across a variety of categories for investigating computer science education in schools through pedagogical, cognitive and psychological perspectives. The accepted papers will be published in a conference special issue of the IJCSES Journal after the summit.

Submission types

 1. Research paper
 2. Posters

How to submit?

You need to register at http://www.ijcses.org/as an author and submit your paper through the IJCSES journal system. Your submission should include a cover page to indicate that it is for the working group (IJCSES 2019), and not for the regular journal issue. The cover page should also include which type of submission. Please follow the author guidelines on the IJCSES website for basic submission information, however, remember it is your paper, your structure!

http://www.ijcses.org/index.php/ijcses/about/submissions#authorGuidelines

Articles should relate to school education. Topics of interest include, but are not limited to:

 • Computer Science / Computing Education
 • Computational Thinking
 • Teacher Education in Computer Science
 • Professional Development in Computer Science
 • Programming in Schools
 • Creativity and Computing
 • Artificial intelligence in Education
 • Computer graphics and Virtual reality
 • Computer Game Design
 • Teacher research in Computing
 • Gender and diversity in Computing Education
 • Inclusion in Computing Education

Important deadlines and dates

Paper submission                                    Friday, November 30th, 2018

Notification of acceptance                        Friday, February 1st, 2019

Final camera-ready deadline                    Friday, February 15th, 2019

 

Registration

 Please check if you need a visa to travel to Istanbul. You can apply for a visa online through the eVisa portal.

https://www.evisa.gov.tr/

Registration fees:

  Fee
Participant €250
Student €150*

* For a delegate to be considered a student she/he must currently be a full-time student enrolled in a PhD / master program in an institution during the academic year 2018-2019. If you are registering to attend as a student, please email evidence of your full-time student status to Yasemin Allsop (y.allsop@ucl.ac.uk).

The registration fee includes:

Conference program

Conference lunches and coffees

Dinner on Saturday evening March 2nd

Walking tour of old city on Sunday March 3rd (entrance fees are not included).

Conference Committee:

Assoc. Prof. Filiz Kalelioglu, Baskent University, Ankara, Turkey, filizk@baskent.edu.tr
Yasemin Allsop, UCL, London, UK, y.allsop@ucl.ac.uk
Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven, Ankara University, Ankara, Turkey, ysmnglbhr@gmail.com
Prof. Dr. Sirin Karadeniz, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, sirin.karadeniz@es.bau.edu.tr
Andrew Paul Csizmadia, Newman University, Birmingham, UK, A.P.Csizmadia@staff.newman.ac.uk
Prof. Jacob Sukhodolsky, Saint Louis University, US, jacob.sukhodolsky@slu.edu