Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar

Makaleler

 1. Avcı, Ü. & Kalelioğlu, F. (baskıda). Students’ perceptions about education and teaching quality in a teacher training program. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi.
 2. Gülbahar, Y., Kert, S. B. & Kalelioğlu, F. (baskıda). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği (BİDBÖA): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education.
 3. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimi: Öğretim Programı Güncelleme Süreci. Millî Eğitim dergisi, 47 (217), 5-23. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/217.pdf
 4. Kırkan B., & Kalelioğlu,  F. (2017). The Situation of Distance Education Centers in Turkey: A Descriptive Study. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(3):88-98. http://dergipark.gov.tr/jitte/issue/33330/327027
 5. Kalelioğlu, F. (2017). Using Facebook as a Learning and Content Management System: Experiences of Pre-service Teachers. Informatics in Education. 16 (1), 83-11. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1140670.pdf
 6. Adnan, M., Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2017). Assessment of a Multinational Online Faculty Development Programme on Online Teaching: Reflections of Candidate e-Tutors. The Turkish Online Journal of Distance Education. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(1), 22-38.  http://tojde.anadolu.edu.tr/upload/files/tojde_18_1_2017.pdf
 7. Kalelioğlu, F. (2016). Twitter in Education: Perceptions of Pre-Service Teachers. World Journal on Educational Technology (WJET): Current Issues. 8 (3). 165-171. http://sproc.org/ojs/index.php/wjet/article/view/552/pdf
 8. Kalelioğlu, F., Atan, A. & Çetin, Ç. (2016). Sanal Sınıf Ortamında Eğitmen ve Öğrenen Deneyimleri. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2). 555-568. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000128776
 9. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y., Kukul, V. (2016). A Framework for Computational Thinking Based on a Systematic Research Review. Baltic Journal of Modern Computing, 4(3), 583-596. http://www.bjmc.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bjmc/Contents/4_3_15_Kalelioglu.pdf
 10. Kalelioğlu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.org. Computers in Human Behavior. 52, 200-210 (SSCI). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215004288
 11. Kalelioğlu, F. (2015). E-Instructor Certificate Programme: Reflections of Participants. European Journal of Research on Education. 3(1), 64-68.http://iassr2.org/rs/030108.pdf
 12. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2015). Competencies for e-Instructors: How to Qualify and Guarantee Sustainability. Contemporary Educational Technology, 6 (2). 140-154.
 13. Altın, H. M. & Kalelioglu, F. (2015). Fatih Projesi Ile Ilgili Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2(1), 89-105. http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/62/49
 14. Kalelioğlu, F. & Akbaba-Altun, S. (2014). Middle school students’ perceptions and expectations about tablet pcs in Turkey. International Journal of Multidisciplinary Thought, 4(2), 301-307. https://www.researchgate.net/publication/263589323_Middle_School_Students’_Perceptions_and_Expectations_About_Tablet_PCs_in_Turkey
 15. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Learners’ Perspective. Informatics in Education, 13(1), 33-50. http://www.mii.lt/informatics_in_education/pdf/INFE232.pdf
 16. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The Effect of Instructional Techniques on Critical Thinking and Critical Thinking Dispositions in Online Discussion. Educational Technology & Society, 17(1), 248-258 (SSCI). http://www.ifets.info/journals/17_1/21.pdf
 17. Kalelioglu, F. & Deryakulu, D. (2014). Çevrimiçi Tartışma Yapısının Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Gerçek ve Yansıyan Eleştirel Düşünme Performanslarına EtkisiEğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 5(3).
 18. Kalelioglu, F. & Baturay, M. H. (2014). E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education (BUJE), 1(2), 22-30. http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/29/36
 19. Kalelioglu, F. & Akbaba-Altun, S. (2012). Experiences of Pre-Service Teachers in Case Based Discussion Groups in Blended Learning Environment. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, July 2012, 3(3), 15-32. http://www.tojqi.net/articles/TOJQI_3_3/TOJQI_3_3_Article_2.pdf
 20. Kalelioglu, F. & Tekmen, B. (2012). Perceptions of the Pre-Service Teachers about Video Based Classroom Discussions, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 2015 – 2019 (ISI Web of Knowledge). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812015492
 21. Gülbahar, Y., Madran, R. O. & Kalelioğlu, F. (2010). Development and Evaluation of an Interactive WebQuest Environment: “Web Macerasi”. Educational Technology & Society, 13(3), 139-150 (SSCI). http://www.ifets.info/journals/13_3/13.pdf
 22. Kalelioglu, F. & Gülbahar, Y. (2010). Investigating the Usage of Blogs in Educational Settings from Multiple Intelligences Perspective. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 9(2), 132-144 (SSCI). http://www.tojet.net/articles/v9i2/9215.pdf
 23. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2010). Active Learning Through Online Instruction. The Educational Technology Magazine. May-June, 13-15. http://eric.ed.gov/?id=EJ890778
 24. Kalelioglu, F. & Gülbahar, Y. (2010). Çevrimiçi Tartışmaların Değerlendirilmesi için Ölçütlerin Belirlenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi. 1(3). https://www.researchgate.net/publication/267252788_Cevrimici_Tartismalarin_Degerlendirilmesi_Icin_Olcutlerin_Belirlenmesi
 25. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2008). Öğretim ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Web Macerası’nın Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 41(2), 209-236. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/837/10591.pdf
 26. Gözütok, F. D., Gülbahar, Y. & Köse, F. (2007). E-Öğrenme Yöntemi ile Öğretmenlerin İnsan Hakları Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 135-156. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/152/1108.pdf
 27. Gülbahar, Y. & Köse, F. (2006). Öğretmen Adaylarının Değerlendirme için Elektronik Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 75-93. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/151/1091.pdf


Bildiriler

 1. Aşıcı, M. & Kalelioğlu, F. (2018). Öğretim Yönetim Sistemi İle Desteklenmiş Dersin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı 12-13 Aralık 2018 Kızılcahamam Ankara, Turkey.
 2. Erdem, E. & Kalelioğlu, F. (2018). Blok Tabanlı Uygulamalar İle Geliştirilen Programların Otomatik Değerlendirme Araçları İle Değerlendirilmesi: Dr. Scratch Örneği. 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı 12-13 Aralık 2018 Kızılcahamam Ankara, Turkey.
 3. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Kert, S. (2018). Teaching Computational Thinking to In-Service Computer Science Teachers through a Massive Online Open Course. E-learn 2018. Las Vegas, Nevada. October 15-18, 2018
 4. Türkoğlu, H, & Kalelioğlu F. (2018). Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları. Vth International Eurasian Educational Research Congress: Antalya; 02/05/2018 – 05/05/2018.
 5. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2017). Competencies of High School Teachers and Training Issues for Computer Science Education. The 6th Computer Science Education Research Conference: Helsinki / Finland; 13/11/2017 – 15/11/2017.
 6. Kalelioğlu, F. & Yurdakök,  E. A. (2017). Çocuklara Programlama Öğretimi ve Önemi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya, Türkiye; 20/04/2017 – 23/04/2017.
 7. Kalelioğlu, F. (2017). Online Learning Experience of the Learners: Their Readiness, Expectations and Level of Satisfaction. International Conference on Education and Social Science (ICESS-2017): Tokyo; 29/01/2017 – 30/01/2017.
 8. Kalelioğlu, F. (2017). Opinions of theAdministrative Staff at the Distance Education Centres about Elearning. International Conference on Management and Information Technology (ICMIT): Hong Kong; 27/01/2017 – 28/01/2017.
 9. Avcı Yücel, Ü. & Kalelioğlu, F. (2016). Pedagojik Formasyon Sertifika Programındaki Öğretimin Kalitesi ile İlgili Öğrenci Algıları. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2016): Sakarya; 24/11/2016 – 25/11/2016
 10. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2016). Eğlenceli Bilgisayar Bilimi Etkinliği: Bilge Kunduz. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. Ankara, Türkiye, 4-5 Kasım 2016.
 11. Kırkan, B. & Kalelioğlu, F. (2016). Türkiye’de Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Durumu: Betimsel Bir Çalışma. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6-8 Ekim, Elazığ, Türkiye
 12. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. The 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives – ISSEP, University of Ljubljana, Slovenia, September 28 – October 1 2015.
 13. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2015). Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir?, 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye,  9 – 11 Eylül 2015.
 14. Kalelioğlu, F. (2015).  The Reflections of the E-Learners  about Virtual Meeting Tools. 2015 International Education Conference, New York, U.S.A. August 2-6, 2015.
 15. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2015). Bilge Kunduz: Uluslararası Enformatik Yarışması Pilot Uygulama Sonuçları. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Afyonkarahisar, Turkey, May 20-22, 2015.
 16. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., Akçay, S. & Doğan, D. (2014). Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch. The 7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. Istanbul University, Turkey, September 22-25, 2014.
 17. Tekmen, B. & Kalelioğlu, F (2014). Öğretmen adaylarının aldıkları Eğitimin kalitesi ile ilgili görüşleri. Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara, Türkiye, Mayıs 15-16 2014.
 18. Kalelioğlu, F. (2014). E-Instructor Certificate Program: Reflections of Participants.V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia September 11-14, 2014.
 19. Kalelioglu, F. & Altın, H. M. (2013). Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi.  inet-tr 2013 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul, Türkiye.
 20. Kalelioglu, F. & Aşıcı, M. (2013). Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. inet-tr 2013 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul, Türkiye.
 21. Kalelioğlu, F. & Akbaba-Altun, S. (2013). Perceptions and Expectations of Middle School Students about Tablet Pcs. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines. University of London Union. London, UK, November 5-8 2013.
 22. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2013). Competencies for e-Tutors: Bridging the Gap for Success. 8th ecoMEDIA-europe Network Conference on E-competence – Needs and Demands of Innovative Education, Antalya (TURKEY), May 27th-29th, 2013
 23. Kalelioglu, F. (2013). Twitter in Education: Perceptions of Pre-Service Teachers, 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Italy
 24. Kalelioğlu, F. & Tekmen, B. (2012). Perceptions of the Pre-Service Teachers about Video Based Classroom Discussions, 4th World Conference on Educational Sciences, Barcelona, Spain.
 25. Akbaba-Altun, S. Esen-Çoban, A, &, Kalelioğlu, F.(2011).  Görme Engelli Bir Öğretmen Adayının Mesleğine Yönelik Algıları ve Beklentileri: Bir Durum Çalışması. Uluslararası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi, Mesleki Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sosyal Hayata Uyum Sempozyumu, Ankara, Türkiye.
 26. Kalelioğlu, F. & Avcı, U. (2010). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğrenme Stratejisine Etkisi.4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey.
 27. Kalelioğlu, F. & Akbaba-Altun, S. (2010). Experiences of a Visually Disabled Pre-Service Teacher about Case Based Online Discussion in Blended Learning Environment: A Case Study. International Vocational – Technical Education and Rehabilititation Congress for Blind and Partially-Sighted People, Ankara, Turkey.
 28. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2010). Use Of Flickr For Language Teaching, 10 th International Educational Technology Conference, April 26th-28th, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey.
 29. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. inet-tr 2010 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul, Türkiye
 30. Arslan-Ari, İ., & Kalelioğlu, F. (2010). Microteaching and Its Evaluation: Preservice Teachers’ Perspective. Southwest Educational Research Association 2010, New Orleans, Louisiana.
 31. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2009). Tartışmaya Dayalı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına Uyarlanması. 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey.
 32. Arslan-Ari, İ., Kalelioğlu, F. & Ari, F. (2009). Pre-service Teachers’ Opinions and Thoughts about Instructional Technology and Material Development Course. Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) International Conference 2009, Charleston, South Carolina.
 33. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2008). Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project-Based Learning. 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey.
 34. Madran, O., Gülbahar, Y. & Köse, F. (2006). Development and Evaluation of a LMS: A Pilot Study. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Eskişehir, Turkey, p. 687-698.


Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

 1. Kalelioğlu, F. (2018).  Türkiye’de Programlama Öğretimi (Ed. Yasemin Gülbahar & Hasan Karal). Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 2. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Yoncacı, M., Kuleli, S. & Demircan, S. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 2. Seviye Etkinlik Kitabı. Ankara: Google.
 3. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Yoncacı, M., Kuleli, S. & Demircan, S. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 2. Seviye Öğretmen Rehberi. Ankara: Google.
 4. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Yoncacı, M., Kuleli, S. & Demircan, S. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 1. Seviye Etkinlik Kitabı. Ankara: Google.
 5. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Yoncacı, M., Kuleli, S. & Demircan, S. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 1. Seviye Öğretmen Rehberi. Ankara: Google.
 6. Kalelioğlu, F. (2018). Characteristics of Studies Conducted on Computational Thinking: A Content Analysis. In: Myint Swe Khine (Ed.). Computational Thinking in the STEM Disciplines: Foundations and Research Highlights: Springer İnternational Publishing AG : Switzerland.
 7. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., İliş, E. B., Kıdıman Demirhan, E., Yurdakök, E. A., & Karaosmanoğlu, G. (2018). 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: Öğretmen Rehberi. Ankara: Google.
 8. Kalelioğlu,  F. (2018-2017). Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi (B3) Öğretimi (Ed. Yasemin Gülbahar). Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 9. Kalelioğlu,  F. &  Keskinkılıç, F. (2018-2017). Bilgisayar Bilimi Eğitimi için Öğretim Yöntemleri (Ed. Yasemin Gülbahar). Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 10. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2018-2017). E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları. E-öğrenme (4. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 11. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2018-2017). Açık Erişim ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler. E-öğrenme (4. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 12. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2018-2017-2012-2009). E-öğrenme Tarihine Bakış. E-öğrenme (4. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 13. Kalelioğlu, F. (2018-2012). E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları. E-öğrenme (3. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 14. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Kaplan, A., Koçak, B., İliş, E. B., Karaosmanoğlu, G., Demirci, O. G., Köse, T. & Kaymak Özgür, Y. (2017). 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: Öğretmen Rehberi. Ankara: Google
 15. Kalelioğlu,  F., Gülbahar,  Y., & Doğan, D. (2017).Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights. In: Hüseyin Özçınar, Gary Wong, H. Tugba Ozturk editors. Teaching Computational Thinking in Primary Education. : IGI Global Publishing.
 16. Cabı, E., Ersoy, H., Kalelioğlu, F., Avcı, Ü., Koç, S.E., & Çetinkaya, H.H. (2017). Bilgisayar Okuryazarlığı (Eds. Emine Cabı, Halil Ersoy). Ankara: Başkent Üniversitesi Gel. Vak. İk. İşlt.
 17. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Karataş, E. (2017).Bilgisayar Bilimi : Ders Kitabı – Kur 1. Ankara: MEB.
 18. Kalelioğlu, F. (2013-2015). Temel Kavramlar. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. baskı)  (Ed. Emine Cabı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 19. Kalelioğlu, F. (2013-2015). Öğrenmeyi Görsel, Ses, Video ve Çoklu Ortam Uygulamaları ile Destekleme. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. baskı) (Ed. Emine Cabı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 20. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions (Brodnik, Andrej, Vahrenhold, Jan (Eds.).pp 131-140. Switzerland: Springer International Publishing.
 21. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2009-2012). İnternet, Web, E-öğrenme İçeriği ve Kullanım Hakları. E-öğrenme (2. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 22. Kalelioğlu, F. (2009-2012-2017). E-öğrenci. E-öğrenme (3. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 23. Kalelioglu, F. & Gulbahar, Y. (2010). Use of Social Software in Education: A multiple Intelligences Perspective. In Lambropoulos, N. & Romero, M. (Eds.). Educational Social Software for Context-Aware Learning: Collaborative Methods and Human Interaction, pp. 50-68. Hershey, PA, USA: IGI Global Publishing.
 24. Gülbahar, Y., Tınmaz, H. & Köse, F. (2006). Bilgi ve İletişim Teknolojileri. Ankara: Gerhun Yayıncılık.


Projeler

 1. Yürütücü (06-2017/01-2017), Çocuklara Programlama Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım Olan Mikro:bit Uygulaması İçin Pedagojik Stratejiler Belirleme, TÜBİTAK, 2219.
 2. Araştırmacı (08-2017-…), Microsoft Hololens ve Unity ile Eğitim İçeriği Hazırlama, Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 3. Araştırmacı (03-2016 / 04-2017), Uzaktan Eğitim İle Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin Öğretim Ortamı Tasarımı, Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 4. Araştırmacı (06-2008-2011), Kriminal Laboratuar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılması, TÜBİTAK, 1007.
 5. Araştırmacı (03-2007 / 11-2007), Yükseköğretim için Web destekli, dinamik bir değerlendirme yöntemi: Web Macerası , TÜBİTAK, 106K385.


Katıldığı ve düzenlediği çalıştaylar

 • 16-17 Kasım 2018 – Google Türkiye İşbirliği ile İlkokul 1-4 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Etkinliklerinin Geliştirilmesi, İstanbul.
 • 2 Kasım 2018 – Bilgisayarsız Bilgi İşlemsel Düşünme – Fatih Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara.
 • 10-11 Eylül 2018 – Google Türkiye İşbirliği ile İlkokul 1-4 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Etkinliklerinin Geliştirilmesi, İstanbul.
 • 12-13 Temmuz 2018 – Google Türkiye İşbirliği ile İlkokul BT Etkinliklerinin oluşturulması, Ankara.
 • 22 Haziran 2018 – Bilge Kunduz Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği Soruları Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, Türkiye.
 • 3 Mart 2018 – Öğretmenler için Bilgi İşlemsel Düşünme. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, İstanbul.
 • 8 Şubat 2018 – Bilgisayarsız Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği. KodlaManisa 3. Paylaşım ve Öğrenme Toplantısı. Ümmehan Elginkan Vakfı, Manisa.
 • 17-18 Kasım 2017 – Öğretmenler için Bilgi İşlemsel Düşünme. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara.
 • 29 Mayıs – 2 Haziran 2017 – 13th International Bebras Task Workshop, Brescia, Italy.
 • 08 – 09 Nisan 2017- Kastamonu Atölye Çalıştayı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • 01 – Kasım 2016- Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği Soruları ve Sistem Kontrolü Çalıştayı, Başkent Üniversitesi, Türkiye
 • 22 – 23 Ekim 2016 – Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Çalıştayı, İstanbul, Türkiye.
 • 05 – 09 Eylül 2016 – Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı Güncelleştirme Çalıştayı, İstanbul, Türkiye.
 • 03 – 04 Eylül 2016 – Bilge Kunduz Çalıştayı, STEM & Makers fest/expo Türkiye 2016 & 2. STEM Öğretmenler Konferansı, Ankara, Türkiye.
 • 23 – 27 Mayıs 2016 – 12th International Bebras Task Workshop, Bodrum, Turkey.
 • 10 Mayıs 2016 – Samsun BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Samsun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Samsun.
 • 04 Mayıs 2016 – Gaziantep BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Gazikent Mahalli Hizmet içi Eğitim Merkezi, Gaziantep.
 • 03 Mayıs 2016 – Mersin BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Mersin Hizmet içi Eğitim Enstitüsü, Mersin.
 • 21 Nisan 2016 – İzmir BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, İzmir Uygulama Oteli ve Öğretmen Eğitim Merkezi, İzmir.
 • 19 Nisan 2016 – İstanbul BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • 15 Nisan 2016 – Ankara BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, MEB YEĞİTEK, Ankara.
 • 25 – 26 Şubat 2016 – Bilge Kunduz Etkinliği, Bolu Atölye Çalıştayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu http://atolye.bte.org.tr/
 • 25 – 26 Şubat 2016 – BT Sınıfı olmayan okullarda BT eğitimi, Bolu Atölye Çalıştayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu http://atolye.bte.org.tr/
 • 26 – 27 Kasım 2015- Ankara Atölye Çalıştayı, Gazi Üniversitesi, Ankara. http://atolye.bte.org.tr/
 • 25 – 29 Mayıs 2015 – 11th International Bebras Task Workshop, Pölten, Austria http://bebras.org


Verdiği Seminerler 

 • 28 Aralık 2018 – Bilgi İşlemsel Düşünme ve Öğretim Programına Yansımaları, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
 • 09 Kasım 2018 – Bilgi İşlemsel Düşünme – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu
 • 08 Kasım 2018 – İlkokul 1. ve 2. Seviye Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı ve Ders İçerikleri – MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • 5 Eylül 2018 – Uzaktan Eğitimde Etkili E-Eğitmen Özellikleri ve Güncel Uygulamalar. Uzaktan Eğitim Pedagojisi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Eğilimler Semineri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü TV Stüdyoları
 • 5 Eylül 2018 – Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri. Uzaktan Eğitim Pedagojisi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Eğilimler Semineri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü TV Stüdyoları.
 • 17 Mayıs 2018 – Programlama Öğretiminde Pedagoji (Davetli konuşmacı). KodlaRize Projesi Konferansı, Rize.
 • 2-4 Mayıs 2018 – Bilgisayar Bilimi Eğitiminde Güncel Uygulamalar ve Araştırmalar (Panelde Konuşmacı), Izmir.
 • 28 Nisan 2018 – Bilgi İşlemsel Düşünme – Lego Education Academy İçerik Geliştirme Çalıştayı – İstanbul.
 • 3 Mart 2018 – 3-7 Yaş Arasında Algoritmik Düşünme Eğitiminin Önemi (Panelde Konuşmacı). Eğitim Teknolojileri Zirvesi, İstanbul.
 • 8 Şubat 2018 – Programlama Öğretiminde Pedagoji (Davetli konuşmacı). KodlaManisa 3. Paylaşım ve Öğrenme Toplantısı, Ümmehan Elginkan Vakfı, Manisa.
 • 17-18 Kasım 2017 – Fiziksel Programlamada Pedagoji (Davetli Konuşmacı). Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara.
 • 09 Kasım 2017 – Fiziksel Programlamada Pedagoji: Mikro:bit Örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • 11-13 Ekim 2017 – Fiziksel Programlamada Pedagoji: Mikro:bit Örneği (Panelde konuşmacı). 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Selçuk, İzmir.
 • 08 Nisan 2017 – Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir? Kastamonu Atölye Çalıştayı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
 • 13 Kasım 2016 – Bilgi İşlemsel Düşünme ve Bilgisayarsız Öğretim Uygulamaları (Davetli Konuşmacı), Teknoloji ve Eğitim Fuarı 2016, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul
 • 22 Ekim 2016 – Bilgi İşlemsel Düşünme ve Bilgisayar Kullanmadan Bilgisayar Bilimi Öğretimi konulu Seminer, İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Kültür Merkezi, İstanbul.
 • 29 Eylül 216 – Başkent Üniversitesi Öğrencilerine yönelik  Uzaktan Eğitimde Öğrenci Olmak konulu Seminer, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • 23 Eylül Eylül 216 – Başkent Üniversitesi Akademik Personeline yönelik  Uzaktan Eğitimde Eğitmen Olmak konulu Seminer, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • 22 Eylül 2016 – Eğitim Koçlarına yönelik Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir konulu seminer, Viademy Academy, Ankara
 • 04 Eylül 2016 – STEM & Makers fest/expo Türkiye 2016 & 2. STEM Öğretmenler Konferansı, Öğretmenlere yönelik Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Semineri
 • 03 Eylül 2016 – STEM & Makers fest/expo Türkiye 2016 & 2. STEM Öğretmenler Konferansı, Öğretmenlere yönelik Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Semineri
 • 26 Şubat 2016 – Bolu Atölye Çalıştayı, BT Öğretmenlerine yönelik Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Semineri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • 26 Şubat 2016 – Bolu Atölye Çalıştayı, BT Öğretmenlerine yönelik BT Sınıfı olmayan okullarda Bilgisayar Bilimi Eğitimi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • 27 Kasım 2015- Ankara Atölye Çalıştayı, BT Öğretmenlerine yönelik Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Semineri, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • 13 Mayıs 2015 – Başkent Üniversitesi Akademik Personeline yönelik  Sosyal Ağlar ve Eğitim Kullanımı Semineri, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Şubat 2014 – Başkent Üniversitesi Akademik Personeline yönelik Moodle Kullanım Semineri, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Ocak 2009 – Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerine Bilgisayar Destekli Eğitim Semineri, Başkent Üniversitesi, Ankara

Yönettiği Tezler

 • Aşıcı, M. (2018). Öğretim Yönetim Sistemleri ile Desteklenmiş Dersin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdem, E. (2018). Blok Tabanlı Ortamlarda Programlama Öğretimi Sürecinde Farklı Öğretim Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dere, Ebru (2017). Web Tabanlı 3B Tasarım Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme ve Zihinsel Döndürme Becerilerine Etkisi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Altın, H. M. (2014). Öğrenci, Öğretmen, Yönetici, Veli Bakış Açısıyla FATİH Projesinin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hakemlikler

 • The International Journal of Computer Science Education in Schools (Editor)
 • Computers in Human Behaviour
 • Journal of Educational Technology & Society
 • Journal of Computer Assisted Learning
 • British Educational Research Journal
 • The International Review of Research in Open and Distance Learning
 • International Research in Education
 • Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)
 • TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Anadolu Journal of Educational Sciences Internetional (AJESI)
 • Journal of Computer and Education Research
 • Milli Eğitim Dergisi
 • International Journal of Research in Education and Science
 • Contemporary Educational Technology
 • Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Katıldığı TV programları

 • 4 Aralık 2018 – Kanal B Günce Programı – Bilgi İşlemsel Düşünme konulu canlı televizyon yayını
 • 20 Kasım 2018- Kanal B Güne Bakış Programı – Bilgi İşlemsel Düşünme konulu canlı televizyon yayını
 • Şubat 2014- Kanal B Günce Programı  – Uzaktan Eğitim Kavramı ve Uygulamaları konulu canlı televizyon yayını
 • Temmuz 2015 – Kanal B Başkentte Kariyer programı – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının tanıtımı konusunda televizyon yayını