Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar

Makaleler

 1. Abanoz, T. & Kalelioğlu, F. (2024).Unleashing the Potential: Illuminating Pedagogical Strategies Employed by Early Childhood Educators in STEM Education for Cultivating Algorithmic Thinking Skills in Young Learners. European Early Childhood Education Research Journal. https://doi.org/10.1080/1350293X.2024.2339274
 2. Çimşir, S., Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. (2023). Perceptions of Primary School Teachers on Interdisciplinary Computational Thinking Skills Training. Informatics in Education. doi:10.15388/infedu.2024.16
 3. Yurdakök, E. A., & Kalelioğlu, F. (2023). The Effect of Teaching Physical Programming on Computational Thinking Skills and Self-Efficacy Perceptions Towards Computational Thinking. Journal of Educational Computing Research, 0(0). https://doi.org/10.1177/07356331231220313
 4. Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Gülbahar, Y. (2022). Snapshot of Computational Thinking in Turkey: A Critique of Bebras 2019. Informatics in Education. doi:10.15388/infedu.2022.19
 5. Gülbahar, Y. & Kalelioglu, F. (2021). Research Implications for Computer Science Education based on Darmstadt Model. Journal of Computer and Education Research, 9 (17), 39-61.
 6. Kandemir, C. M., Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2020). Pedagogy of Teaching Introductory Text-based Programming in terms of Computational Thinking Concepts and Practices. Computer Applications in Engineering Education, 1-17.
 7. Dere, E. & Kalelioğlu, F. (2020). The Effects of Using Web-Based 3D Design on Spatial Visualisation and Mental Rotation Abilities of Secondary School Students. Informatics in Education. 19 (3). 399–424.
 8. Kalelioglu, F., Kert, S. B. & Gülbahar, Y. (2020). Teaching computing at secondary school level: Understanding teachers’ experiences and challenges. Elementary Education Online. 19 (3). 1781-1796.
 9. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş, E. (2020). Bebras: A Social Approach for Concept-Based Learning of Informatics and Computational Thinking. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. 53(1). 241-272.
 10. Kalelioglu, F. & Sentance, S. (2019). Teaching with Physical Computing in School: the case of the micro:bit. Education and Information Technologies. 1-27, doi.org/10.1007/s10639-019-10080-8
 11. Cabı, E. & Kalelioğlu, F. (2019). A Fully Online Course Experience from Students’ Perspective: Readiness, Attitudes and Thoughts. The Turkish Online Journal of Distance Education. 20 (3). 165- 180.
 12. Avcı, Ü. & Kalelioğlu, F. (2019). Students’ perceptions about education and teaching quality in a teacher training program. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 9(1), 52-64.
 13. Kert, S. B., Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2019).  A Holistic Approach for Computer Science Education in Secondary Schools. Informatics in Education, 18 (1).  1-20.
 14. Gülbahar, Y., Kert, S. B. & Kalelioğlu, F. (2019). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği (BİDBÖA): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 10 (1), 1-29.
 15. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimi: Öğretim Programı Güncelleme Süreci. Millî Eğitim dergisi, 47 (217), 5-23.
 16. Kırkan B., & Kalelioğlu,  F. (2017). The Situation of Distance Education Centers in Turkey: A Descriptive Study. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(3):88-98.
 17. Kalelioğlu, F. (2017). Using Facebook as a Learning and Content Management System: Experiences of Pre-service Teachers. Informatics in Education. 16 (1), 83-11.
 18. Adnan, M., Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2017). Assessment of a Multinational Online Faculty Development Programme on Online Teaching: Reflections of Candidate e-Tutors. The Turkish Online Journal of Distance Education. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(1), 22-38.
 19. Kalelioğlu, F. (2016). Twitter in Education: Perceptions of Pre-Service Teachers. World Journal on Educational Technology (WJET): Current Issues. 8 (3). 165-171.
 20. Kalelioğlu, F., Atan, A. & Çetin, Ç. (2016). Sanal Sınıf Ortamında Eğitmen ve Öğrenen Deneyimleri. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2). 555-568.
 21. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y., Kukul, V. (2016). A Framework for Computational Thinking Based on a Systematic Research Review. Baltic Journal of Modern Computing, 4(3), 583-596.
 22. Kalelioğlu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.org. Computers in Human Behavior. 52, 200-210 (SSCI).
 23. Kalelioğlu, F. (2015). E-Instructor Certificate Programme: Reflections of Participants. European Journal of Research on Education. 3(1), 64-68.
 24. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2015). Competencies for e-Instructors: How to Qualify and Guarantee Sustainability. Contemporary Educational Technology, 6 (2). 140-154.
 25. Altın, H. M. & Kalelioglu, F. (2015). Fatih Projesi Ile Ilgili Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2(1), 89-105.
 26. Kalelioğlu, F. & Akbaba-Altun, S. (2014). Middle school students’ perceptions and expectations about tablet pcs in Turkey. International Journal of Multidisciplinary Thought, 4(2), 301-307.
 27. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Learners’ Perspective. Informatics in Education, 13(1), 33-50.
 28. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The Effect of Instructional Techniques on Critical Thinking and Critical Thinking Dispositions in Online Discussion. Educational Technology & Society, 17(1), 248-258 (SSCI). http://www.ifets.info/journals/17_1/21.pdf
 29. Kalelioglu, F. & Deryakulu, D. (2014). Çevrimiçi Tartışma Yapısının Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Gerçek ve Yansıyan Eleştirel Düşünme Performanslarına EtkisiEğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 5(3).
 30. Kalelioglu, F. & Baturay, M. H. (2014). E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education (BUJE), 1(2), 22-30. http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/29/36
 31. Kalelioglu, F. & Akbaba-Altun, S. (2012). Experiences of Pre-Service Teachers in Case Based Discussion Groups in Blended Learning Environment. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, July 2012, 3(3), 15-32. http://www.tojqi.net/articles/TOJQI_3_3/TOJQI_3_3_Article_2.pdf
 32. Kalelioglu, F. & Tekmen, B. (2012). Perceptions of the Pre-Service Teachers about Video Based Classroom Discussions, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 2015 – 2019 (ISI Web of Knowledge). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812015492
 33. Gülbahar, Y., Madran, R. O. & Kalelioğlu, F. (2010). Development and Evaluation of an Interactive WebQuest Environment: “Web Macerasi”. Educational Technology & Society, 13(3), 139-150 (SSCI). http://www.ifets.info/journals/13_3/13.pdf
 34. Kalelioglu, F. & Gülbahar, Y. (2010). Investigating the Usage of Blogs in Educational Settings from Multiple Intelligences Perspective. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 9(2), 132-144 (SSCI). http://www.tojet.net/articles/v9i2/9215.pdf
 35. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2010). Active Learning Through Online Instruction. The Educational Technology Magazine. May-June, 13-15. http://eric.ed.gov/?id=EJ890778
 36. Kalelioglu, F. & Gülbahar, Y. (2010). Çevrimiçi Tartışmaların Değerlendirilmesi için Ölçütlerin Belirlenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi. 1(3). https://www.researchgate.net/publication/267252788_Cevrimici_Tartismalarin_Degerlendirilmesi_Icin_Olcutlerin_Belirlenmesi
 37. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2008). Öğretim ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Web Macerası’nın Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 41(2), 209-236. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/837/10591.pdf
 38. Gözütok, F. D., Gülbahar, Y. & Köse, F. (2007). E-Öğrenme Yöntemi ile Öğretmenlerin İnsan Hakları Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 135-156. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/152/1108.pdf
 39. Gülbahar, Y. & Köse, F. (2006). Öğretmen Adaylarının Değerlendirme için Elektronik Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 75-93. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/151/1091.pdf


Bildiriler

 1. Güler Bülbül, Ö., Acun, S. & Kalelioğlu, F. (2023). Akademik Desteğe Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Beklentileri: Bir Fakülte Gelişim Programı Önerisi. International Education Congress 2023 (EDUCONGRESS-2023). Ankara. 20-23 Eylül 2023.
 2. Acun, S., Özkan Elgün, İ.& Kalelioğlu, F. (2023). Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Aşinalığın Cinsiyete Göre İncelenmesi: Türkiye ve Singapur PISA 2018 Analizi. International Education Congress 2023 (EDUCONGRESS-2023). Ankara. 20-23 Eylül 2023.
 3. Keskinkılıç, F. Kalelioğlu F. (2023). Önlisans Bilgisayar Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Programlamaya Yönelik Kaygılarının İncelenmesi. 10. International Eurasian Educational Research Congress, TED Üniversitesi, Ankara.
 4. Kalelioğlu, F & Bayazıt,  G. (2022). Okul Öncesi Öğretmenlerin Pandemi Dönemi ve Sonrası Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimleri ve Beklentileri. 4. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı: DILET2022: Ankara; 08/12/2022 – 09/12/2022.
 5. Türkoğlu,  H. , Kalelioğlu, F. & Akbaba-Altun, S. (2020).  Üniversite Öğrencilerinin Acil Uzaktan Öğretim Sürecine ilişkin Deneyimleri: Bir Durum Çalışması. 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, 10-11 Aralık  2020 Ankara, Turkey.
 6. Yurdakök,  E. A & Kalelioğlu, F. (2020). Türkiye’de Programlama Öğretimi ile İlgili Araştırmalardaki Eğilimler: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir Çalışma. 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, 10-11 Aralık  2020 Ankara, Turkey.
 7. Fiş Erümit, S. & Kalelioğlu, F. (2019). Gamification In Programming Teaching. 7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2019). October 30 – November 1, Antalya.
 8. Keskinkılıç, F. & Kalelioğlu, F. (2019). Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), May 02-04, Kırşehir.
 9. Cabı, E. & Kalelioğlu F., (2019). Learning Analytics of the Learning Experiences in e-Learning and Face to Face.13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), May 02-04, Kırşehir.
 10. Aşıcı, M. & Kalelioğlu, F. (2018). Öğretim Yönetim Sistemi İle Desteklenmiş Dersin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı 12-13 Aralık 2018 Kızılcahamam Ankara, Turkey.
 11. Erdem, E. & Kalelioğlu, F. (2018). Blok Tabanlı Uygulamalar İle Geliştirilen Programların Otomatik Değerlendirme Araçları İle Değerlendirilmesi: Dr. Scratch Örneği. 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı 12-13 Aralık 2018 Kızılcahamam Ankara, Turkey.
 12. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Kert, S. (2018). Teaching Computational Thinking to In-Service Computer Science Teachers through a Massive Online Open Course. E-learn 2018. Las Vegas, Nevada. October 15-18, 2018
 13. Türkoğlu, H, & Kalelioğlu F. (2018). Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları. Vth International Eurasian Educational Research Congress: Antalya; 02/05/2018 – 05/05/2018.
 14. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2017). Competencies of High School Teachers and Training Issues for Computer Science Education. The 6th Computer Science Education Research Conference: Helsinki / Finland; 13/11/2017 – 15/11/2017.
 15. Kalelioğlu, F. & Yurdakök,  E. A. (2017). Çocuklara Programlama Öğretimi ve Önemi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya, Türkiye; 20/04/2017 – 23/04/2017.
 16. Kalelioğlu, F. (2017). Online Learning Experience of the Learners: Their Readiness, Expectations and Level of Satisfaction. International Conference on Education and Social Science (ICESS-2017): Tokyo; 29/01/2017 – 30/01/2017.
 17. Kalelioğlu, F. (2017). Opinions of theAdministrative Staff at the Distance Education Centres about Elearning. International Conference on Management and Information Technology (ICMIT): Hong Kong; 27/01/2017 – 28/01/2017.
 18. Avcı Yücel, Ü. & Kalelioğlu, F. (2016). Pedagojik Formasyon Sertifika Programındaki Öğretimin Kalitesi ile İlgili Öğrenci Algıları. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2016): Sakarya; 24/11/2016 – 25/11/2016
 19. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2016). Eğlenceli Bilgisayar Bilimi Etkinliği: Bilge Kunduz. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. Ankara, Türkiye, 4-5 Kasım 2016.
 20. Kırkan, B. & Kalelioğlu, F. (2016). Türkiye’de Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Durumu: Betimsel Bir Çalışma. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6-8 Ekim, Elazığ, Türkiye
 21. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. The 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives – ISSEP, University of Ljubljana, Slovenia, September 28 – October 1 2015.
 22. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2015). Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir?, 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye,  9 – 11 Eylül 2015.
 23. Kalelioğlu, F. (2015).  The Reflections of the E-Learners  about Virtual Meeting Tools. 2015 International Education Conference, New York, U.S.A. August 2-6, 2015.
 24. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2015). Bilge Kunduz: Uluslararası Enformatik Yarışması Pilot Uygulama Sonuçları. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Afyonkarahisar, Turkey, May 20-22, 2015.
 25. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., Akçay, S. & Doğan, D. (2014). Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch. The 7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. Istanbul University, Turkey, September 22-25, 2014.
 26. Tekmen, B. & Kalelioğlu, F (2014). Öğretmen adaylarının aldıkları Eğitimin kalitesi ile ilgili görüşleri. Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara, Türkiye, Mayıs 15-16 2014.
 27. Kalelioğlu, F. (2014). E-Instructor Certificate Program: Reflections of Participants.V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia September 11-14, 2014.
 28. Kalelioglu, F. & Altın, H. M. (2013). Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi.  inet-tr 2013 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul, Türkiye.
 29. Kalelioglu, F. & Aşıcı, M. (2013). Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. inet-tr 2013 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul, Türkiye.
 30. Kalelioğlu, F. & Akbaba-Altun, S. (2013). Perceptions and Expectations of Middle School Students about Tablet Pcs. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines. University of London Union. London, UK, November 5-8 2013.
 31. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2013). Competencies for e-Tutors: Bridging the Gap for Success. 8th ecoMEDIA-europe Network Conference on E-competence – Needs and Demands of Innovative Education, Antalya (TURKEY), May 27th-29th, 2013
 32. Kalelioglu, F. (2013). Twitter in Education: Perceptions of Pre-Service Teachers, 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Italy
 33. Kalelioğlu, F. & Tekmen, B. (2012). Perceptions of the Pre-Service Teachers about Video Based Classroom Discussions, 4th World Conference on Educational Sciences, Barcelona, Spain.
 34. Akbaba-Altun, S. Esen-Çoban, A, &, Kalelioğlu, F.(2011).  Görme Engelli Bir Öğretmen Adayının Mesleğine Yönelik Algıları ve Beklentileri: Bir Durum Çalışması. Uluslararası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi, Mesleki Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sosyal Hayata Uyum Sempozyumu, Ankara, Türkiye.
 35. Kalelioğlu, F. & Avcı, U. (2010). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğrenme Stratejisine Etkisi.4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey.
 36. Kalelioğlu, F. & Akbaba-Altun, S. (2010). Experiences of a Visually Disabled Pre-Service Teacher about Case Based Online Discussion in Blended Learning Environment: A Case Study. International Vocational – Technical Education and Rehabilititation Congress for Blind and Partially-Sighted People, Ankara, Turkey.
 37. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2010). Use Of Flickr For Language Teaching, 10 th International Educational Technology Conference, April 26th-28th, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey.
 38. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. inet-tr 2010 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul, Türkiye
 39. Arslan-Ari, İ., & Kalelioğlu, F. (2010). Microteaching and Its Evaluation: Preservice Teachers’ Perspective. Southwest Educational Research Association 2010, New Orleans, Louisiana.
 40. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2009). Tartışmaya Dayalı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına Uyarlanması. 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey.
 41. Arslan-Ari, İ., Kalelioğlu, F. & Ari, F. (2009). Pre-service Teachers’ Opinions and Thoughts about Instructional Technology and Material Development Course. Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) International Conference 2009, Charleston, South Carolina.
 42. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2008). Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project-Based Learning. 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey.
 43. Madran, O., Gülbahar, Y. & Köse, F. (2006). Development and Evaluation of a LMS: A Pilot Study. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Eskişehir, Turkey, p. 687-698.


Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

 1. Struthers, d., Allsop, Y., Kalelioğlu, F., Rzyankina, E. (2022). The Impact of COVID-19 on Higher Education: A Systematic Literature Review of Pedagogical Approaches and Challenges. In: Auer, M.E., Pester, A., May, D. (eds) Learning with Technologies and Technologies in Learning. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 456. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04286-7_18
 2. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2021). E-öğrenme Sürecinde Kuram, Yöntem ve Yaklaşımlar. E-öğrenme (6. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 3. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2021). E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları. E-öğrenme (6. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 4. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2021). Açık Erişim ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler. E-öğrenme (6. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 5. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2021). E-öğrenme Tarihine Bakış. E-öğrenme (6. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 6. Kalelioğlu, F. (2021). E-öğrenci. E-öğrenme (6. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 7. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Adanır, G. A. (2020). Harmanlanmış Öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 8. Kalelioğlu,  F. (2020). Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi (B3) Öğretimi (Ed. Yasemin Gülbahar). Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 9. Kalelioğlu,  F. &  Keskinkılıç, F. (2020). Bilgisayar Bilimi Eğitimi için Öğretim Yöntemleri (Ed. Yasemin Gülbahar). Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 10. Gülbahar, Y. , Çakıroğlu, Ç., Kalelioğlu, F., Delen, İ., Yıldız, B., & Sayın, Z. (2020). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Etkinlik Kitabı 1-2-3-4. Seviye. Ankara: MEB.
 11. Gülbahar, Y. , Çakıroğlu, Ç., Kalelioğlu, F., Delen, İ., Yıldız, B., & Sayın, Z. (2020). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi, Ankara: MEB.
 12. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Şoltan, E., Köksalan Sanchezpena , F., Kahveci, S. & Erciyas Toz, Z. (2019). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 4. Seviye Etkinlik Kitabı. Ankara: Google.
 13. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Şoltan, E., Köksalan Sanchezpena , F., Kahveci, S. & Erciyas Toz, Z. (2019). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 4. Seviye Öğretmen Rehberi. Ankara: Google.
 14. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Şoltan, E., Köksalan Sanchezpena , F., Kahveci, S. & Erciyas Toz, Z. (2019). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 3. Seviye Etkinlik Kitabı. Ankara: Google.
 15. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Şoltan, E., Köksalan Sanchezpena , F., Kahveci, S. & Erciyas Toz, Z. (2019). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 3. Seviye Öğretmen Rehberi. Ankara: Google.
 16. Kalelioğlu, F. (2018).  Türkiye’de Programlama Öğretimi (Ed. Yasemin Gülbahar & Hasan Karal). Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 17. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Yoncacı, M., Kuleli, S. & Demircan, S. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 2. Seviye Etkinlik Kitabı. Ankara: Google.
 18. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Yoncacı, M., Kuleli, S. & Demircan, S. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 2. Seviye Öğretmen Rehberi. Ankara: Google.
 19. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Yoncacı, M., Kuleli, S. & Demircan, S. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 1. Seviye Etkinlik Kitabı. Ankara: Google.
 20. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Karaosmanoğlu, G., Yoncacı, M., Kuleli, S. & Demircan, S. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: 1. Seviye Öğretmen Rehberi. Ankara: Google.
 21. Kalelioğlu, F. (2018). Characteristics of Studies Conducted on Computational Thinking: A Content Analysis. In: Myint Swe Khine (Ed.). Computational Thinking in the STEM Disciplines: Foundations and Research Highlights: Springer İnternational Publishing AG : Switzerland.
 22. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., İliş, E. B., Kıdıman Demirhan, E., Yurdakök, E. A., & Karaosmanoğlu, G. (2018). 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: Öğretmen Rehberi. Ankara: Google.
 23. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Kaplan, A., Koçak, B., İliş, E. B., Karaosmanoğlu, G., Demirci, O. G., Köse, T. & Kaymak Özgür, Y. (2017). 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: Öğretmen Rehberi. Ankara: Google
 24. Kalelioğlu,  F., Gülbahar,  Y., & Doğan, D. (2017).Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights. In: Hüseyin Özçınar, Gary Wong, H. Tugba Ozturk editors. Teaching Computational Thinking in Primary Education. : IGI Global Publishing.
 25. Cabı, E., Ersoy, H., Kalelioğlu, F., Avcı, Ü., Koç, S.E., & Çetinkaya, H.H. (2017). Bilgisayar Okuryazarlığı (Eds. Emine Cabı, Halil Ersoy). Ankara: Başkent Üniversitesi Gel. Vak. İk. İşlt.
 26. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Karataş, E. (2017).Bilgisayar Bilimi : Ders Kitabı – Kur 1. Ankara: MEB.
 27. Kalelioğlu, F. (2015). Temel Kavramlar. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. baskı)  (Ed. Emine Cabı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 28. Kalelioğlu, F. (2015). Öğrenmeyi Görsel, Ses, Video ve Çoklu Ortam Uygulamaları ile Destekleme. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. baskı) (Ed. Emine Cabı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 29. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions (Brodnik, Andrej, Vahrenhold, Jan (Eds.).pp 131-140. Switzerland: Springer International Publishing.
 30. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2012). İnternet, Web, E-öğrenme İçeriği ve Kullanım Hakları. E-öğrenme (2. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 31. Kalelioglu, F. & Gulbahar, Y. (2010). Use of Social Software in Education: A multiple Intelligences Perspective. In Lambropoulos, N. & Romero, M. (Eds.). Educational Social Software for Context-Aware Learning: Collaborative Methods and Human Interaction, pp. 50-68. Hershey, PA, USA: IGI Global Publishing.
 32. Gülbahar, Y., Tınmaz, H. & Köse, F. (2006). Bilgi ve İletişim Teknolojileri. Ankara: Gerhun Yayıncılık.


Projeler

 1. Ortak (01.10.2020 -30.09.2022), Social inclusion for seniors by sport, Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA204 – Strategic Partnerships for adult education 2020.
 2. Eğitmen (15.03.2019 – 25.06.2019), Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 2020.
 3. Araştırmacı (06-2018,…), Developing a framework for teaching computational thinking skills to primary school teachers, Joint Project with UCL, London  https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/researchActivity/21640
 4. Yürütücü (06-2017/01-2017), Çocuklara Programlama Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım Olan Mikro:bit Uygulaması İçin Pedagojik Stratejiler Belirleme, TÜBİTAK, 2219.
 5. Araştırmacı (10-2016/10-2017), Türk Dili ve Kültürünün Çevrimiçi Öğretilmesi – Ataa Bright Future, Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 6. Araştırmacı (03-2016 / 04-2017), Uzaktan Eğitim İle Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin Öğretim Ortamı Tasarımı, Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 7. Araştırmacı (06-2008-2011), Kriminal Laboratuar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılması, TÜBİTAK, 1007.
 8. Araştırmacı (03-2007 / 11-2007), Yükseköğretim için Web destekli, dinamik bir değerlendirme yöntemi: Web Macerası , TÜBİTAK, 106K385.


Katıldığı ve düzenlediği çalıştaylar

 1. 26 Ekim 2021, Harmanlanmış Öğrenme ve Tasarımı Çalıştayı, 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda (ICITS2021), Rize (Çevrimiçi), Türkiye
 2. 17-21 Mayıs 2021, 17th International Bebras Task Workshop (Online) in Vilnuis, Lithuania.
 3. 18-21 Mayıs 2020, 16th International Bebras Task Workshop (Online) in Daejeon, South Korea.
 4. 8 Kasım 2019, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme, 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
 5. 31 Ekim 2019, İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı, 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), Mirada Del Mar Hotel, Antalya.
 6. 31 Ekim 2019, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı, 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), Mirada Del Mar Hotel, Antalya.
 7. 11-13 Eylül 2019, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.
 8. 29 Temmuz – 1 Ağustos 2019, Temel Algoritmik Düşünme ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Çalıştayı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.
 9. 16-17 Kasım 2018 – Google Türkiye İşbirliği ile İlkokul 1-4 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Etkinliklerinin Geliştirilmesi, İstanbul.
 10. 2 Kasım 2018 – Bilgisayarsız Bilgi İşlemsel Düşünme – Fatih Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara.
 11. 10-11 Eylül 2018 – Google Türkiye İşbirliği ile İlkokul 1-4 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Etkinliklerinin Geliştirilmesi, İstanbul.
 12. 12-13 Temmuz 2018 – Google Türkiye İşbirliği ile İlkokul BT Etkinliklerinin oluşturulması, Ankara.
 13. 22 Haziran 2018 – Bilge Kunduz Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği Soruları Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, Türkiye.
 14. 3 Mart 2018 – Öğretmenler için Bilgi İşlemsel Düşünme. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, İstanbul.
 15. 8 Şubat 2018 – Bilgisayarsız Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği. KodlaManisa 3. Paylaşım ve Öğrenme Toplantısı. Ümmehan Elginkan Vakfı, Manisa.
 16. 17-18 Kasım 2017 – Öğretmenler için Bilgi İşlemsel Düşünme. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara.
 17. 29 Mayıs – 2 Haziran 2017 – 13th International Bebras Task Workshop, Brescia, Italy.
 18. 08 – 09 Nisan 2017- Kastamonu Atölye Çalıştayı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 19. 01 – Kasım 2016- Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği Soruları ve Sistem Kontrolü Çalıştayı, Başkent Üniversitesi, Türkiye
 20. 22 – 23 Ekim 2016 – Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Çalıştayı, İstanbul, Türkiye.
 21. 05 – 09 Eylül 2016 – Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı Güncelleştirme Çalıştayı, İstanbul, Türkiye.
 22. 03 – 04 Eylül 2016 – Bilge Kunduz Çalıştayı, STEM & Makers fest/expo Türkiye 2016 & 2. STEM Öğretmenler Konferansı, Ankara, Türkiye.
 23. 23 – 27 Mayıs 2016 – 12th International Bebras Task Workshop, Bodrum, Turkey.
 24. 10 Mayıs 2016 – Samsun BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Samsun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Samsun.
 25. 04 Mayıs 2016 – Gaziantep BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Gazikent Mahalli Hizmet içi Eğitim Merkezi, Gaziantep.
 26. 03 Mayıs 2016 – Mersin BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Mersin Hizmet içi Eğitim Enstitüsü, Mersin.
 27. 21 Nisan 2016 – İzmir BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, İzmir Uygulama Oteli ve Öğretmen Eğitim Merkezi, İzmir.
 28. 19 Nisan 2016 – İstanbul BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 29. 15 Nisan 2016 – Ankara BT Öğretmenleri ile Kodlama Eğitimi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, MEB YEĞİTEK, Ankara.
 30. 25 – 26 Şubat 2016 – Bilge Kunduz Etkinliği, Bolu Atölye Çalıştayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu http://atolye.bte.org.tr/
 31. 25 – 26 Şubat 2016 – BT Sınıfı olmayan okullarda BT eğitimi, Bolu Atölye Çalıştayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu http://atolye.bte.org.tr/
 32. 26 – 27 Kasım 2015- Ankara Atölye Çalıştayı, Gazi Üniversitesi, Ankara. http://atolye.bte.org.tr/
 33. 25 – 29 Mayıs 2015 – 11th International Bebras Task Workshop, Pölten, Austria http://bebras.org


Verdiği Seminerler 

 1. 21 Aralık 2023 – Bilgi işlemsel düşünme becerisi, neden? nasıl?, “İlköğretim öğrencileri için entegre ve kültürel açıdan duyarlı bilgi işlemsel düşünme müfredatı” Erasmus+ Projesi Davetli Konuşmacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
 2. 12 Aralık 2023 – Eğitimde Yapay Zeka : Fırsatlar ve Zorluklar, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Çevrimiçi).
 3. 25 Ağustos 2023 – Eğitimde Yapay Zeka : Fırsatlar ve Zorluklar, B.Ü. Özel Ayşeabla Okulları, Ankara.
 4. 24 Ağustos 2023 – Eğitimde Yapay Zeka : Fırsatlar ve Zorluklar, MEV Ankara Okulları, Ankara.
 5. 23 Ağustos 2023 – Eğitimde Yapay Zeka : Fırsatlar ve Zorluklar, Efe Koleji, Ankara.
 6. 14 Ekim 2022 – “Supporting Faculty During and After COVID-19 Pandemic: The Experiences and Expectations of the Faculty Members”, (Panelist), The International Council for Educational Media (ICEM 22), Portekiz, Çevrimiçi.
 7. 11 Ekim 2022 – “Emerging issues related to online and hybrid teaching and learning of practical skills”, Davetli Konuşmacı, “Digital and Hybrid Teaching and Learning of Practical Skills in Higher Education – DITEPRACT” Projesi Toplantısı, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 8. 13 Eylül 2022 – Algoritmik Oyuncaklar, Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi II – TÜBİTAK 4005, Sevinç Koleji Ataşehir Kampüsü, İstanbul.
 9. 12 Eylül 2022 – Programlama Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar, Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi II – TÜBİTAK 4005, Sevinç Koleji Ataşehir Kampüsü, İstanbul.
 10. 12 Eylül 2022 – Bilgi İşlemsel Düşünme Neden Nasıl?, Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi II – TÜBİTAK 4005, Sevinç Koleji Ataşehir Kampüsü, İstanbul
 11. 07 Eylül 2022 –  Uzaktan Öğretim Yöntem ve Yaklaşımları, Akdemik Gelişim Programı (AGEP) BÖGEM, Başkent Üniversitesi, Ankara
 12. 22 Mayıs 2022 – Yenilikçi Öğretim Modelleri ve Teknolojileri : Sanal Gerçekliği Günümüz Öğrenme Ortamlarına Taşımak, YÖMEGA – Yükseköğretim Mesleki Gelişim Ağı (Çevrimiçi Panel)
 13. 17 Mayıs 2022- Yeni Nesil Öğrenme Destek Hizmetleri, Prof. Dr. Gülsün Kurubacak İle Zamanın Ötesine Yolculuk İnstagram Söyleşisi (Çevrimiçi).
 14. 3 Şubat 2022, Algoritmik Düşünme Eğitiminin Önemi, I think Algo eTwinning Projesi Kapanış Toplantısı, İzmir İl MEM (Çevrimiçi).
 15. 12 Ekim 2021, Harmanlanmış Öğrenme, Aktif Öğretim Süreci Planlama Eğitimi – BÖGEM, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 16. 11 Ekim 2021, Eğitsel Materyal Tasarlama ve Kullanma, Atılım Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Çevrimiçi Seminer, Atılım Üniversitesi, Ankara.
 17. 30 Eylül 2021, KAP Hazırlık Rehberi, Eğitim Öğretim Temel Alanı, Başkent Üniversitesi Akademisyenlerine Yönelik Seminer (Çevrimiçi), Başkent Üniversitesi, Ankara.
 18. 16 Eylül 2021, Eğitsel Materyal Tasarlama ve Kullanma, Akademik Gelişim Programı (AGEP) – BÖGEM, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 19. 2 Eylül 2021 – Kodlama Oyuncakları, Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi – TÜBİTAK 4005, Üsküdar Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, İstanbul.
 20. 31 Ağustos 2021 – Programlama Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar, Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Disiplinlerarası Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Farkındalık Eğitimi – TÜBİTAK 4005, Bahçeşehir Koleji Ataşehir Ortaokulu, İstanbul
 21. 28-29 Haziran 2021,Pandemide ve Sonrasında Eğitim: Eğitim Fakülteleri konulu panelde panelist, Pandemi Döneminde Üniversitede Uzaktan Eğitim Deneyimler ve Geleceğe Bakış Konferansı, Ted Üniversitesi, Ankara
 22. 2 Haziran 2021- e-Öğrenme Tasarımında Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler. SABAK – YÖKAK – SABDEK İşbirliği ile “Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri -3” Sertifika Programında Eğitmen.
 23. 23 Mayıs 2021, Harmanlanmış Öğrenme ve Tasarımı, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerine Yönelik Seminer, Ankara
 24. 08 Mayıs 2021 – Harmanlanmış Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Etik Panelinde Panelist, 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Çevrimiçi, Ankara
 25. 29-30 Nisan 2021 – Uzaktan Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları, Atılım Üniversitesi Akademisyenlerine Yönelik, Atılım Üniversitesi, Ankara
 26. 3 Şubat 2021 – Uzaktan Öğretimde Öğretim Tasarım Süreci, Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Öğrenciler ve Uygulama Öğretmenlerine Yönelik, Başkent Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi, Ankara
 27. 23 Şubat 2021 –  “Uzaktan Eğitimi Desteklemek” Panelinde Davetli konuşmacı, Çevrimiçi Konferans: Covid-19 Deneyimlerinin Işığında Yükseköğretimde Yeni Normal, Yer: Maltepe Üniversitesi Youtube Kanalı
 28. 08 Şubat 2021 –  Uzaktan Eğitimde Öğrenci Olmak, Başkent Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Eğitim, Başkent Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi, Ankara
 29. 27 Ocak 2021 – Harmanlanmış Öğrenme ve Tasarımı, Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim, Başkent Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi, Ankara
 30. 26 Ocak 2021 – Uzaktan Öğretim Sürecinin Tasarımı – Uzaktan Öğretimde Yaklaşım ve Yöntemler, Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim, Başkent Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi, Ankara
 31. 6 Ocak 2021 – e-Öğrenme Sürecinde Kuram ve Yaklaşımlar, E-içerik Eğitim Programı kapsamında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, Türkiye.
 32. 11 Aralık 2020 – Eğitimde Zorunlu! Dijital Dönüşüm: Sistemsel Dönüşüm, Eğitimde Zorunlu Dijital Dönüşüm Paneli, 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, 10-11 Aralık  2020 Ankara, Turkey.
 33. 20 Kasım 2020 – Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı, Milli Eğitim Vakfı Okulları, Ankara, Türkiye.
 34. 18 Kasım 2020 – Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı, Zonguldak Öğretmen Akademisi, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak, Türkiye.
 35. 29 Eylül 2020, Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı, Yaklaşım ve Yöntemleri, Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim, Başkent Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi, Ankara
 36. 09 Eylül 2020, Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı, Başkent üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları, Ankara
 37. 13 Temmuz 2020, Uzaktan Eğitimde Öğrenme Stratejileri, Başkent Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Eğitim, Başkent Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi, Ankara
 38. 25 Haziran 2020, Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı, Büyük Kolej Öğretmenlerine yönelik hizmet için eğitim, Büyük Kolej, Ankara
 39. 18 Mayıs 2020, Teaching and learning in the digital age, 1st Global Conference on Remote Learning within Covid-19 Outbreak
 40. 18 Aralık 2019, Görsel Tasarım ve Materyal Tasarımı, Başkent Öğretmen Atölyeleri, Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi, Ankara.
 41. 23-24 Kasım 2019, TED Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik  Programlama Öğretim Yöntem ve Yaklaşımları Konulu Hizmetiçi Eğitimi, TED Üniversitesi, Ankara.
 42. 20 Kasım 2019, Bilgi İşlemsel Düşünme ve Pedagojik Yaklaşımlar, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Etkinliği, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Paydaşları Akademisi, Orhan Deniz Anadolu Lisesi, Uşak.
 43. 16-17 Kasım 2019, TED Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik  Programlama Öğretim Yöntem ve Yaklaşımları Konulu Hizmetiçi Eğitimi, TED Üniversitesi, Ankara.
 44. 31 Ekim 2019, Bilgi İşlemsel Düşünme ve Pedagojik Yaklaşımlar, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı, 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), Mirada Del Mar Hotel, Antalya.
 45. 26 Eylül 2019 – Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinde Öğretmen Eğitimi (Davetli konuşmacı), Hârezmî Eğitim Modeli Konferansı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 46. 11 Eylül 2019 – Pedagojik Yaklaşımlar – Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.
 47. 11 Eylül 2019 – Bilgi İşlemsel Düşünme – Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.
 48. 29 Temmuz 2019 – Etkinlik Tasarım Yaklaşımları & Web Macerası (WebQuest) –  Temel Algoritmik Düşünme ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Çalıştayı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.
 49. 29 Temmuz 2019 – Bilgi İşlemsel Düşünme –  Temel Algoritmik Düşünme ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Çalıştayı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.
 50. 28 Aralık 2018 – Bilgi İşlemsel Düşünme ve Öğretim Programına Yansımaları, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya
 51. 09 Kasım 2018 – Bilgi İşlemsel Düşünme – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu
 52. 08 Kasım 2018 – İlkokul 1. ve 2. Seviye Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı ve Ders İçerikleri – MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 53. 5 Eylül 2018 – Uzaktan Eğitimde Etkili E-Eğitmen Özellikleri ve Güncel Uygulamalar. Uzaktan Eğitim Pedagojisi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Eğilimler Semineri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü TV Stüdyoları
 54. 5 Eylül 2018 – Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri. Uzaktan Eğitim Pedagojisi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Eğilimler Semineri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü TV Stüdyoları.
 55. 17 Mayıs 2018 – Programlama Öğretiminde Pedagoji (Davetli konuşmacı). KodlaRize Projesi Konferansı, Rize.
 56. 2-4 Mayıs 2018 – Bilgisayar Bilimi Eğitiminde Güncel Uygulamalar ve Araştırmalar (Panelde Konuşmacı), Izmir.
 57. 28 Nisan 2018 – Bilgi İşlemsel Düşünme – Lego Education Academy İçerik Geliştirme Çalıştayı – İstanbul.
 58. 3 Mart 2018 – 3-7 Yaş Arasında Algoritmik Düşünme Eğitiminin Önemi (Panelde Konuşmacı). Eğitim Teknolojileri Zirvesi, İstanbul.
 59. 8 Şubat 2018 – Programlama Öğretiminde Pedagoji (Davetli konuşmacı). KodlaManisa 3. Paylaşım ve Öğrenme Toplantısı, Ümmehan Elginkan Vakfı, Manisa.
 60. 17-18 Kasım 2017 – Fiziksel Programlamada Pedagoji (Davetli Konuşmacı). Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara.
 61. 09 Kasım 2017 – Fiziksel Programlamada Pedagoji: Mikro:bit Örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 62. 11-13 Ekim 2017 – Fiziksel Programlamada Pedagoji: Mikro:bit Örneği (Panelde konuşmacı). 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Selçuk, İzmir.
 63. 08 Nisan 2017 – Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir? Kastamonu Atölye Çalıştayı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
 64. 13 Kasım 2016 – Bilgi İşlemsel Düşünme ve Bilgisayarsız Öğretim Uygulamaları (Davetli Konuşmacı), Teknoloji ve Eğitim Fuarı 2016, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul
 65. 22 Ekim 2016 – Bilgi İşlemsel Düşünme ve Bilgisayar Kullanmadan Bilgisayar Bilimi Öğretimi konulu Seminer, İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Kültür Merkezi, İstanbul.
 66. 29 Eylül 216 – Başkent Üniversitesi Öğrencilerine yönelik  Uzaktan Eğitimde Öğrenci Olmak konulu Seminer, Başkent Üniversitesi, Ankara
 67. 23 Eylül Eylül 216 – Başkent Üniversitesi Akademik Personeline yönelik  Uzaktan Eğitimde Eğitmen Olmak konulu Seminer, Başkent Üniversitesi, Ankara
 68. 22 Eylül 2016 – Eğitim Koçlarına yönelik Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir konulu seminer, Viademy Academy, Ankara
 69. 04 Eylül 2016 – STEM & Makers fest/expo Türkiye 2016 & 2. STEM Öğretmenler Konferansı, Öğretmenlere yönelik Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Semineri
 70. 03 Eylül 2016 – STEM & Makers fest/expo Türkiye 2016 & 2. STEM Öğretmenler Konferansı, Öğretmenlere yönelik Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Semineri
 71. 26 Şubat 2016 – Bolu Atölye Çalıştayı, BT Öğretmenlerine yönelik Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Semineri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 72. 26 Şubat 2016 – Bolu Atölye Çalıştayı, BT Öğretmenlerine yönelik BT Sınıfı olmayan okullarda Bilgisayar Bilimi Eğitimi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 73. 27 Kasım 2015- Ankara Atölye Çalıştayı, BT Öğretmenlerine yönelik Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Semineri, Gazi Üniversitesi, Ankara
 74. 13 Mayıs 2015 – Başkent Üniversitesi Akademik Personeline yönelik  Sosyal Ağlar ve Eğitim Kullanımı Semineri, Başkent Üniversitesi, Ankara
 75. Şubat 2014 – Başkent Üniversitesi Akademik Personeline yönelik Moodle Kullanım Semineri, Başkent Üniversitesi, Ankara
 76. Ocak 2009 – Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerine Bilgisayar Destekli Eğitim Semineri, Başkent Üniversitesi, Ankara

Yönettiği Tezler

 • Yurdakök, E. A. (2022). Fiziksel Programlama Aracı Destekli Programlama Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Ve Özyeterlik Algılarına Etkisi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aşıcı, M. (2018). Öğretim Yönetim Sistemleri ile Desteklenmiş Dersin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdem, E. (2018). Blok Tabanlı Ortamlarda Programlama Öğretimi Sürecinde Farklı Öğretim Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dere, Ebru (2017). Web Tabanlı 3B Tasarım Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme ve Zihinsel Döndürme Becerilerine Etkisi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Altın, H. M. (2014). Öğrenci, Öğretmen, Yönetici, Veli Bakış Açısıyla FATİH Projesinin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hakemlikler

 • The International Journal of Computer Science Education in Schools (Editor)
 • Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Alan Editörü)
 • Journal of Educational Technology & Society (SSCI)
 • Journal of Computer Assisted Learning (SSCI)
 • British Educational Research Journal (SSCI)
 • Computers in Human Behaviour (SSCI)
 • Computers & Education (SSCI)
 • The International Review of Research in Open and Distance Learning (SSCI)
 • Education and Science (SSCI)
 • Journal of Educational Computing Research (SSCI)
 • International Research in Education
 • Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)
 • TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Anadolu Journal of Educational Sciences Internetional (AJESI)
 • Journal of Computer and Education Research
 • Milli Eğitim Dergisi
 • International Journal of Research in Education and Science
 • Contemporary Educational Technology
 • Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Katıldığı TV programları

 • 04 Haziran 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Sınav Kaygısı” konulu televizyon yayını
 • 28 Mayıs 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Türkiye’de Uygulanan Geniş Ölçekli Sınavlar” konulu televizyon yayını
 • 21 Mayıs 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Okul Öncesi Dönemde Eğitim” konulu televizyon yayını
 • 14 Mayıs 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Yabancı Dil Öğretimi Hakkında Merak Edilenler” konulu televizyon yayını
 • 07 Mayıs 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Sanat Eğitimi” konulu televizyon yayını
 • 30 Nisan 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Okul Yönetiminde Veriye Dayalı Karar Verme” konulu televizyon yayını
 • 23 Nisan 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Erken Çocuklukta Edebiyat” konulu televizyon yayını
 • 16 Nisan 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Müze Eğitimi” konulu televizyon yayını
 • 09 Nisan 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Duygusal İhmal ve Eğitime Yansımaları” konulu televizyon yayını
 • 02 Nisan 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Akademik Becerilerin Gelişiminde Kendini Düzenleme Stratejileri” konulu televizyon yayını
 • 26  Mart 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Dijital Çağda Öğretmen Yeterlikleri” konulu televizyon yayını
 • 19 Mart  2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Eğitim ve Ruh Sağlığı” konulu televizyon yayını
 • 12 Mart 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “STEM Eğitim Yaklaşımı” konulu televizyon yayını
 • 05 Mart 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Eğitimde Yeni Eğilimler” konulu televizyon yayını
 • 26 Şubat 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Uzaktan Öğretim” konulu televizyon yayını
 • 19 Şubat 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Üniversite Gençliğini Anlamak” konulu televizyon yayını
 • 12 Şubat 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü,” Eğitimde Kalite ve Akredistasyon” konulu televizyon yayını
 • 05 Şubat 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Öğretmenlik Mesleğine Dair Güncel Konular” konulu televizyon yayını
 • 29 Ocak 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Eğitimde Tatil Dönemi” konulu televizyon yayını
 • 22 Ocak 2022, Kanal B Eğitime Yolculuk Programı Yapımcılığı ve Moderatörlüğü, “Pandemiden Okula Dönüş” konulu televizyon yayını
 • 20 Nisan 2021, Kanal B Güne Bakış Programı – Dijital Okuryazarlık ve Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim konulu canlı televizyon yayını
 • 13 Aralık 2020, TRT EBA Ortaokul Veli Kuşağı, Kodlama ve Uzaktan Eğitim konulu televizyon yayını
 • Aralık 2020, Kanal B Eğitime Destek Programı, Eğitimde Dijital Dönüşüm paneli televizyon yayını
 • 4 Aralık 2018 – Kanal B Günce Programı – Bilgi İşlemsel Düşünme konulu canlı televizyon yayını
 • 20 Kasım 2018- Kanal B Güne Bakış Programı – Bilgi İşlemsel Düşünme konulu canlı televizyon yayını
 • Temmuz 2015 – Kanal B Başkentte Kariyer programı – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının tanıtımı konusunda televizyon yayını
 • Şubat 2014- Kanal B Günce Programı  – Uzaktan Eğitim Kavramı ve Uygulamaları konulu canlı televizyon yayını