8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu – Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu – Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunda, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme çalıştayı düzenliyoruz. Bu çalıştay, sosyal bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzey öğrencilerine yönelik olarak yapılacaktır. Çalıştayda sosyal bilgiler öğretiminde bilgi işlemsel düşünme becerisinin yeri ve önemi üzerinde durulacak; ve katılımcılar ile birlikte sosyal bilgiler öğretiminde Scratch Blok tabanlı Programlama Ortamında uygulama geliştirmeleri sağlanacaktır. Detaylar http://issse.org/atolyeler/ adresinde yer almaktadır.


Comments are closed.