İTTES 2019 – İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı

İTTES 2019 – İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı düzenliyoruz.

Düşünme becerileri tüm dersler için en gerekli beceriler arasındadır. Özellikle problemlerin teknoloji desteği ile çözülmesinin önem kazandığı günümüzde, ilköğretimin ilk yıllarında öğrencilerin diğer derslere ve ilerleyen yıllara temel oluşturacak biçimde “bilgi işlemsel düşünme” becerisi kazanması önemlidir. Bu yaşlarda bu becerinin, oyun ve drama yaklaşımı ile bilgisayarsız etkinlikler aracılığı ile kazandırılması daha uygundur. Bu kapsamda ilköğretimin 1-4. sınıfları için uygulamaya yönelik bir çalışma yürütülmüş, öğrenci ve öğretmenlere yönelik “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” ders kitapları hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Google arasında imzalanan protokol ile İlköğretim 1-4. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri için hazırlanan bu ders kitapları ile sınıf öğretmenlerinin bilişim alanında hem kendi kapasitelerini geliştirmeleri hem de öğrencilere belli bir sistem içinde 21. yüzyıl teknoloji yeterliklerini kazandırılması hedeflenmiştir. Toplam 4 seviyeden oluşan bu öğretim programı için 4 öğrenci etkinlik kitabı ile 4 öğretmen rehber kitabı hazırlanmıştır.

Amacı:  Bu çalıştayın amacı, öğrencilerin “bilgi işlemsel düşünür olması” için gereken temel becerileri vermeyi amaçlayan içeriklerin sınıf öğretmenlerine tanıtılması ve uygulamaya dönüştürülmesi için gerekli yeterliklerin kazandırılmasıdır.
Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilişim teknolojilerini ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adayını kapsamaktadır.
Süresi: 3 saat
İçeriği:

  1. İlkokul 1-4. Sınıflar için “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi Çerçeve Öğretim Programı Tanıtımı
  2. Kitap Tanıtım Videosunun Gösterimi
  3. Program ve Etkinlik Detayları
  4. Genel Değerlendirme

Detaylar https://ittes.org.tr/?s=15 adresinde yer almaktadır.


Comments are closed.