İTTES 2019 – Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı

İTTES 2019 – Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı düzenliyoruz.

Saniyede atılan tweet sayısı ve yapılan Google araması her geçen gün katlanarak artmakta, günlük hayatta kullandığımız tüm cihazlarda (buzdolabından otobüslere kadar) Internet kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmelere dayalı olarak günümüzde öğrencilerin de bu süreçte kazanması gereken yeni dijital yeterlikler ortaya çıkmaktadır. Bu yeterlikler arasında yerini alan bilgi işlemsel düşünme becerisinin, küçük yaştan itibaren tüm bireylere kazandırılması önemli görülmektedir.

Bilgi işlemsel düşünme becerisini işe koşan öğrenci, bir problemi analiz edebilmek için veri toplar ve problemi alt basamaklarına ayırır. Bir problemi çözmektense, ilişkileri inceleyerek buna benzer diğer problemlerin nasıl çözülebileceğini araştırır ve çözüm sürecinde teknolojik araçlardan ve gelişmelerden yararlanır. Öğrencilere bu ve benzeri dijital yeterlikleri kazandırmak isteyen öğretmenlerin daha önce kullandıkları geleneksel yaklaşımlardan farklı yaklaşımları uygulamaları beklenmektedir. Bu süreçte bir çözüm olarak ele alınan disiplinlerarası öğretim yaklaşımı, ortak bir sonucun elde edilmesine katkıda bulunan ve birlikte yeni bilgilerin ortaya çıkmasını ve ilerlemesini sağlayan çeşitli disiplinler arasında bir işbirliğine dayalı olarak gerçekleşen öğretim tasarımı bağlamında ele alınabilir.

Amacı: Bilgi işlemsel düşünme becerisini kazandırmaya yönelik disiplinlerarası öğretim yaklaşımı bağlamında çeşitli etkinlik ve uygulamaların paylaşılması.

Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilişim teknolojilerini ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adayını kapsamaktadır.

Süresi: 3 saat

İçeriği:

  1. Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir?
  2. Kodlama, Bilgi İşlemsel Düşünme midir?
  3. Neden herkes Bilişim Eğitimi almalıdır?
  4. Bilgi İşlemsel Düşünme Bağlamında Öğretmen ve Öğrenci Yeterlikleri
  5. Pedagojik Yaklaşımlar
  6. Disiplinlerarası Yaklaşım
  7. Proje Tabanlı Yaklaşım ve Web Macerası
  8. Bilişim Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylar https://ittes.org.tr/?s=15 adresinde yer almaktadır.


Comments are closed.