OUR CHAPTER IS OUT

OUR CHAPTER IS OUT

Struthers, d., Allsop, Y., Kalelioğlu, F., Rzyankina, E. (2022). The Impact of COVID-19 on Higher Education: A Systematic Literature Review of Pedagogical Approaches and Challenges. In: Auer, M.E., Pester, A., May, D. (eds) Learning with Technologies and Technologies in Learning. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 456. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04286-7_18

2022 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

2022 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği bu yıl iki hafta sürecek, 7-11 ve 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde etkinliğe katılım sağlanabilecektir. 2014 yılından itibaren gönüllü akademisyenler ve Türkiye genelinde gönüllü öğretmenlerle yürütülen ve binlerce öğrenciye ulaşan çevrimiçi etkinliğe T. C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ile hazırlık sınıfında okuyan tüm öğrencileri bekliyoruz.

2021 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

2021 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği 8-12 Kasım 2021 haftasında gerçekleştirilecektir. 2014 yılından itibaren gönüllü akademisyenler ve öğretmenlerle yürütülen ve binlerce öğrenciye ulaşan etkinliğe bu senede ara vermeden devam ediyoruz. Etkinliğe T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ile hazırlık sınıfında okuyan tüm öğrencileri bekliyoruz. Daha fazla detay için bilgekunduz.org sitesini ziyaret ediniz.

2020 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

2020 Bilge Kunduz Etkinliği Başlıyor!

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği 9-13 Kasım 2020 haftasında gerçekleştirilecektir. 2014 yılından itibaren gönüllü akademisyenler ve öğretmenlerle yürütülen etkinliğe katılım her yıl artmaktadır. Etkinliğe T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ile hazırlık sınıfında okuyan tüm öğrencileri bekliyoruz. 2020 yılında 9-13 Kasım haftasında 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında okuyan öğrencileri etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. Detaylar için bilgekunduz.org sitesini ziyaret ediniz.

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu – Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu – Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunda, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme çalıştayı düzenliyoruz. Bu çalıştay, sosyal bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzey öğrencilerine yönelik olarak yapılacaktır. Çalıştayda sosyal bilgiler öğretiminde bilgi işlemsel düşünme becerisinin yeri ve önemi üzerinde durulacak; ve katılımcılar ile birlikte sosyal bilgiler öğretiminde Scratch Blok tabanlı Programlama Ortamında uygulama geliştirmeleri sağlanacaktır. Detaylar http://issse.org/atolyeler/ adresinde yer almaktadır.

Bilge Kunduz 2019 Başlıyor!

Bilge Kunduz 2019 Başlıyor!

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği bu yıl 11-15 Kasım 2019 haftasında yapılacaktır. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri de etkinliğe katılabilecektir.

İTTES 2019 – İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı

İTTES 2019 – İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı düzenliyoruz. Düşünme becerileri tüm dersler için en gerekli beceriler arasındadır. Özellikle problemlerin teknoloji desteği ile çözülmesinin önem kazandığı günümüzde, ilköğretimin ilk yıllarında öğrencilerin diğer derslere ve ilerleyen yıllara temel oluşturacak biçimde “bilgi işlemsel düşünme” becerisi kazanması önemlidir. Bu yaşlarda bu becerinin, oyun ve drama yaklaşımı ile bilgisayarsız etkinlikler aracılığı ile kazandırılması daha uygundur. Bu kapsamda ilköğretimin 1-4. sınıfları için uygulamaya yönelik bir…

Read More Read More

İTTES 2019 – Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı

İTTES 2019 – Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Çalıştayı düzenliyoruz. Saniyede atılan tweet sayısı ve yapılan Google araması her geçen gün katlanarak artmakta, günlük hayatta kullandığımız tüm cihazlarda (buzdolabından otobüslere kadar) Internet kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmelere dayalı olarak günümüzde öğrencilerin de bu süreçte kazanması gereken yeni dijital yeterlikler ortaya çıkmaktadır. Bu yeterlikler arasında yerini alan bilgi işlemsel düşünme becerisinin, küçük yaştan itibaren tüm bireylere kazandırılması önemli görülmektedir. Bilgi işlemsel düşünme becerisini işe…

Read More Read More

COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN SCHOOLS WORKING GROUP MEETING

COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN SCHOOLS WORKING GROUP MEETING

We warmly invite you to the first Computer Science Education in Schools working group meeting supported by IJCSES journal and ETZ Educational Technology Summit. This small friendly group meeting will take place in Istanbul on Saturday 2nd March, at the Radisson Blue Hotel in Sisli, Istanbul. Istanbul is a unique city bridging Asia and Europe with its vibrant culture and history. We invite submissions from across a variety of categories for investigating computer science education in schools through pedagogical, cognitive…

Read More Read More